Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Навчання педагогів, які будуть здійснювати супервізію в умовах Нової української школи
Усеукраїнська науково-практична конференція «Психологічне забезпечення освітнього процесу в умовах Нової української школи»
23-25 жовтня 2018 року відбулась головна подія освітньої галузі - X Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті» та Восьма міжнародна виставка освіти за кордоном «World Edu»
Нові надходження на сайті ЛОІППО

Відповідно до плану роботи Луганського ОІППО на 2018 рік 22 червня була проведена вчена рада, на якій заслухали звіт Ольги Касатової, заступника директора з навчально-виховної роботи комунального закладу «Лисичанська спеціалізована школа І–ІІІ ступенів № 8» про перебіг і отримані результати дослідно-експериментальної роботи за темою «Використання сервісів Web 2.0 в освітній діяльності школи», (презентація).

 

Учена рада констатує, що дослідно-експериментальна робота здійснювалась відповідно до наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації № 449 від 02.04.2013 «Про надання статусу експериментального навчального закладу регіонального рівня КЗ «Лисичанська спеціалізована школа І–ІІІ ступенів № 8».

Дослідно-експериментальна робота проводилась за затвердженою наказом програмою, у якій було передбачено теоретичне обґрунтування, практичну розробку й експериментальну перевірку ефективності використання сервісів Web 2.0 в освітній діяльності як інструменту комунікації учасників освітнього процесу та мотивації до навчання.

Дослідження проводилось у 5 етапів: підготовчий (січень 2013 р. – серпень 2013 р.); діагностико-концептуальний (вересень 2013 р. – серпень 2014 р.); формувальний (вересень 2014 р. – серпень 2016 р.); контрольно-узагальнювальний (вересень 2016 р. – серпень 2017 р.); корекційний (вересень 2017 р. – червень 2018 р.).

Умовами, які дозволили педагогічному колективу досягти мети та завдань дослідно-експериментальної роботи, визначені: високий рівень технічного оснащення освітнього закладу; узагальнення науково-теоретичних і методологічних основ цілісного педагогічного процесу в сучасному закладі загальної середньої освіти; підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників закладу за програмою Інтел® «Навчання для майбутнього» та програмою національного проекту «Відкритий світ»; налагодження партнерських відносин із закладами вищої освіти.

Протягом дослідно-експериментальної роботи були створені 2 творчі групи педагогів з реалізації експериментальної діяльності та 7 творчих лабораторій: «Web-quest як засіб активізації навчальної діяльності учнів», «Персональний сайт учителя як засіб інтеграції в єдиний освітній простір», «Сервіс Prezi.com як ефективний засіб створення інтерактивних online презентацій», «Інтерактивна дошка – інтерактивне навчання», «Програми Pinnacle Studio, Windows Movie Maker, Avid Studio в роботі вчителя та класного керівника» тощо.

В освітньому закладі організована робота Інтернет-майданчика з метою впровадження нових інформаційних технологій, розробки інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу, використання можливостей телекомунікаційних технологій та Інтернет-ресурсів. Упроваджені сервіси Web 2.0 у систему допрофільної підготовки та профільного навчання. Проведені консультації щодо особливостей дослідно-експериментальної роботи (43), що вплинуло на зростання зацікавленості учасників освітнього процесу.

Результатом є розроблена модель інформаційного простору школи для ефективного використання сервісів Web 2.0, яка дозволяє визначити рівень ІК компетентності педпрацівників закладу освіті та спрогнозувати план саморозвитку педагогів.

Показником успішності дослідно-експериментальної діяльності закладу є рівень обізнаності педагогічних працівників в ефективному впровадженні сервісів Web 2.0 в освітню діяльність. Якщо у 2013–2014 н. р. тільки 19 % учителів використовували сервіси Web 2.0, віддаючи перевагу друкованим текстам (91 %), то на етапі завершення дослідно-експериментальної роботи кількість учителів, що використовували сервіси Web 2.0, збільшилась, а напрями використання стали більш різноманітними. 81 % учителів почав використовувати сервіси Web 2.0 з метою пошуку додаткової інформації, а 79 % – для підвищення власної компетентності.

Результати заключного моніторингового дослідження щодо використання сервісів Web 2.0 в освітній діяльності показали, що 100 % учителів володіють елементарними навичками роботи із сервісами Web 2.0, 38 % педагогів школи використовують їх епізодично, систематично використовують 62 % опитаних. Найчастіше вчителі використовують сервіси Web 2.0 на уроках під час викладання нового матеріалу – 10 %, як засіб визначення рівня навчальних досягнень учнів – 12 %, закріплення навчального матеріалу (тренінги, лабораторні роботи тощо) – 35 % та самостійної роботи учні – 43 %. Якщо у 2015 р. 35 % педагогів мали власний сайт, у 2018 р. цей показник зріс до 85 %. Сьогодні вчителі школи розміщують авторські матеріали на Web-ресурсах – 53 %, у 2015 р. цей показник складав 17 %, що свідчить про підвищення рівня інформаційної компетентності вчителів школи. У процесі дослідно-експериментальної роботи був підтверджений позитивний вплив використання сервісів Web 2.0 на мотивацію учнів до навчання, підвищення навчальних досягнень, у порівнянні з тими. хто епізодично залучався до дослідження.

Результати дослідно-експериментальної роботи педагогічних працівників КЗ «Лисичанська спеціалізована школа І–ІІІ ступенів № 8» були висвітлені в науково-методичних статтях і тезах доповідей (17), на науково-методичних конференціях (3), семінарах (12), усеукраїнських та обласних форумах (7), міжнародних проектах (1), конкурсах (2), педагогічних фестивалях (2), засіданні круглого столу (1). Педагогічні працівника закладу стали розробниками Web-квестів (28) і глогстерів (19).

На сайті 93 гостей та користувачі відсутні