Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (ЛОІППО) – вищий навчальний заклад ІІІ–ІV рівня акредитації. Дата заснування – 15 жовтня 1939 року.

Місія інституту:

 • реалізація завдань державної політики в галузі освіти;
 • розвиток професіоналізму, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • забезпечення готовності педагогів до роботи в умовах реформування освіти;
 • модернізація системи освіти дорослих.

Стратегічні напрями діяльності:  

 • розробка варіативних моделей післядипломної педагогічної освіти;
 • упровадження андрагогічного циклу безперервної освіти педагогічних працівників різних спеціальностей та структурно-функціональної моделі системи професійного розвитку керівників і педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у післядипломній педагогічній освіті;
 • розробка, апробація та впровадження інноваційних технологій розвитку навчальних закладів системи загальної середньої освіти;
 • упровадження в систему післядипломної педагогічної освіти проектів професійного розвитку всіх категорій педагогічних працівників;
 • науково-методичний супровід різних видів моніторингу якості загальної середньої, післядипломної педагогічної освіти та управління освітою на регіональному рівні;
 • забезпечення подальшої модернізації освітньої галузі області.

У складі інституту працюють 4 кафедри: педагогіки та психології; управління освітою; соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання; природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання. Також діють Центр практичної психології та соціальної роботи, Центр моніторингу якості освіти, редакційно-видавничий, навчальний відділ. 

Очолює інститут  ректор, кандидат педагогічних наук, доцент Цимбал Ірина Іванівна.

Луганський ОІППО виконує три основні взаємопов’язані між собою функції: розвиває професіоналізм педагогів; забезпечує науково-методичний супровід інновацій; проводить регіональні науково-педагогічні дослідження.
Система підвищення кваліфікації в Луганському ОІППО складається з трьох форм навчання: денної, заочної, дистанційної (ліцензований обсяг – 6000 осіб на рік); щорічно розробляються понад 130 варіантів навчальних планів курсів підвищення кваліфікації, упроваджуються інноваційні технології післядипломної педагогічної освіти.

Інноваційні технології в роботі ЛОІППО
В інституті розроблені та використовуються інноваційні технології, а саме:

 • «Технопарк для освітян» – технологія запровадження інновацій;
 • опорний конспект – технологія навчання дорослих з опорою на практичний досвід, структурування інформації та інтерактивність;
 • проект професійного розвитку – технологія взаємодії з методичними кабінетами та методичними об’єднаннями в міжкурсовий період;
 • мережі професійної взаємодії – технологія залучення до професійного розвитку вчителів кращих навчальних закладів, провідних викладачів і науковців, громадських організацій;
 • «Організація, що навчається» – технологія професійного розвитку педагогів за напрямами наукового пошуку, спеціалізації, експерименту в конкретному навчальному закладі.

Наукові дослідження 

Луганський ОІППО продовжує науково-дослідну роботу за темою «Освітньо-інформаційний простір інституту післядипломної освіти як науково-методичне середовище професійного розвитку педагогів».
Інформаційне забезпечення вчителів області з актуальних питань педагогіки та інших гуманітарних наук здійснюється на сторінках журналу «Освіта на Луганщині» (видається з 1996 р.), який є фаховим виданням ВАК України. З цією ж метою створено сайт інституту, який поєднує 15 інтернет-ресурсів і за інформаційну ємність відзначений в 2008 р. корпорацією Інтел та Університетом менеджменту освіти АПН України спеціальним дипломом. Створено Луга-вікі, яка дозволяє залучити педагогів області до професійного спілкування та дистанційної форми розвитку професіоналізму на основі технології веб. 2.0. Книжковий фонд бібліотеки ЛОІППО становить 57,8 тисяч примірників; щорічно послугами бібліотеки користуються біля 15 тисяч освітян області.

Партнери


Інститут співпрацює з Міністерством освіти і науки України, Національною академією педагогічних наук України, Університетом менеджменту освіти НАПН України, Інститутом проблем виховання НАПН України, Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України, Українським науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи НАПН України, Департаментом освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації, Головним управлінням юстиції в Луганській області, управліннями (відділами) освіти міст і районів області, методичними кабінетами (центрами) щодо забезпечення умов професійного розвитку педагогічних працівників у системі післядипломної освіти регіону та науково-методичного супроводу реформування й модернізації системи загальної середньої освіти області.