Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (ЛОІППО) – вищий навчальний заклад ІІІ–ІV рівня акредитації. Дата заснування – 15 жовтня 1939 року.

Місія інституту:

 • реалізація завдань державної політики в галузі освіти;
 • розвиток професіоналізму, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • забезпечення готовності педагогів до роботи в умовах реформування освіти;
 • модернізація системи освіти дорослих.

Стратегічні напрями діяльності:  

 • розробка варіативних моделей післядипломної педагогічної освіти;
 • упровадження андрагогічного циклу безперервної освіти педагогічних працівників різних спеціальностей та структурно-функціональної моделі системи професійного розвитку керівників і педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у післядипломній педагогічній освіті;
 • розробка, апробація та впровадження інноваційних технологій розвитку навчальних закладів системи загальної середньої освіти;
 • упровадження в систему післядипломної педагогічної освіти проектів професійного розвитку всіх категорій педагогічних працівників;
 • науково-методичний супровід різних видів моніторингу якості загальної середньої, післядипломної педагогічної освіти та управління освітою на регіональному рівні;
 • забезпечення подальшої модернізації освітньої галузі області.

У складі інституту працюють 4 кафедри: педагогіки та психології; управління освітою; соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання; природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання. Також діють Центр практичної психології та соціальної роботи, Центр моніторингу якості освіти, редакційно-видавничий, навчальний відділ. 

Очолює інститут  ректор, кандидат педагогічних наук, доцент Цимбал Ірина Іванівна.

Луганський ОІППО виконує три основні взаємопов’язані між собою функції: розвиває професіоналізм педагогів; забезпечує науково-методичний супровід інновацій; проводить регіональні науково-педагогічні дослідження.
Система підвищення кваліфікації в Луганському ОІППО складається з трьох форм навчання: денної, заочної, дистанційної (ліцензований обсяг – 6000 осіб на рік); щорічно розробляються понад 130 варіантів навчальних планів курсів підвищення кваліфікації, упроваджуються інноваційні технології післядипломної педагогічної освіти.

Інноваційні технології в роботі ЛОІППО
В інституті розроблені та використовуються інноваційні технології, а саме:

 • «Технопарк для освітян» – технологія запровадження інновацій;
 • опорний конспект – технологія навчання дорослих з опорою на практичний досвід, структурування інформації та інтерактивність;
 • проект професійного розвитку – технологія взаємодії з методичними кабінетами та методичними об’єднаннями в міжкурсовий період;
 • мережі професійної взаємодії – технологія залучення до професійного розвитку вчителів кращих навчальних закладів, провідних викладачів і науковців, громадських організацій;
 • «Організація, що навчається» – технологія професійного розвитку педагогів за напрямами наукового пошуку, спеціалізації, експерименту в конкретному навчальному закладі.

Наукові дослідження 

Луганський ОІППО продовжує науково-дослідну роботу за темою «Освітньо-інформаційний простір інституту післядипломної освіти як науково-методичне середовище професійного розвитку педагогів».
Інформаційне забезпечення вчителів області з актуальних питань педагогіки та інших гуманітарних наук здійснюється на сторінках журналу «Освіта на Луганщині» (видається з 1996 р.), який є фаховим виданням ВАК України. З цією ж метою створено сайт інституту, який поєднує 15 інтернет-ресурсів і за інформаційну ємність відзначений в 2008 р. корпорацією Інтел та Університетом менеджменту освіти АПН України спеціальним дипломом. Створено Луга-вікі, яка дозволяє залучити педагогів області до професійного спілкування та дистанційної форми розвитку професіоналізму на основі технології веб. 2.0. Книжковий фонд бібліотеки ЛОІППО становить 57,8 тисяч примірників; щорічно послугами бібліотеки користуються біля 15 тисяч освітян області.

Партнери


Інститут співпрацює з Міністерством освіти і науки України, Національною академією педагогічних наук України, Університетом менеджменту освіти НАПН України, Інститутом проблем виховання НАПН України, Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України, Українським науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи НАПН України, Департаментом освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації, Головним управлінням юстиції в Луганській області, управліннями (відділами) освіти міст і районів області, методичними кабінетами (центрами) щодо забезпечення умов професійного розвитку педагогічних працівників у системі післядипломної освіти регіону та науково-методичного супроводу реформування й модернізації системи загальної середньої освіти області.

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти розпочав свою історію з 1939 року. На підставі ухвали Ради народних комісарів УРСР про реорганізацію обласних методичних кабінетів було засновано Луганський обласний інститут удосконалення вчителів, правонаступником якого став ЛОІППО.

Становлення нової установи забезпечив перший директор інституту – Олексій Іванович Дидоренко. У різні роки інститут очолювали Олександр Іванович Можаєв, Віталій Миколайович Шепель, Неля Олександрівна Клочкова, Вікторія Костянтинівна Суханцева, Тамара Михайлівна Сорочан, діяльність яких на керівній посаді сприяла вирішенню актуальних проблем освіти, розвитку педагогічної творчості.

На початку 80-х років ХХ століття інститут став опорним центром республіканського інституту вдосконалення вчителів (м. Київ). До 01.12.1994 р. інститут здійснював діяльність на основі статуту, затвердженого Луганською обласною державною адміністрацією. Згідно з наказом обласного управління освіти Луганського обласного виконкому № 224 від 28.11.1994 р. інститут удосконалення вчителів було закрито й відкрито Луганський обласний інститут післядипломної освіти.

Луганський ОІППО входить до об’єктів спільної власності територіальних громад Луганської області, управління якими здійснює обласна рада або уповноважений нею орган (рішення обласної ради від 20.02.1998 р. №22/5).

Протягом 23 років діяльності в незалежній Україні інститут забезпечував безперервну освіту педагогів області, надавав науково-методичну допомогу вчителям, вихователям, керівникам навчально-виховних закладів області, усім іншим категоріям працівників системи загальної середньої освіти.

Сьогодні в Луганському ОІППО працюють чотири кафедри, два центри та два відділи, кожен із яких має свою історію створення та розвитку.

Так, уперше кафедра педагогіки та психології була створена в 1986 році в обласному інституті вдосконалення вчителів. Назва кафедри кілька разів змінювалася, відповідно, змінювалися напрями її діяльності. У результаті реорганізації кафедра педагогіки та психології знову була відроджена в березні 2008 року.

У 1994 році було створено кафедру соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання і кафедру природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання. Роком пізніше в ЛОІППО відкрилася кафедра філософії і соціології освіти, яка пройшла шлях становлення до кафедри управління освітою.

Структурний підрозділ Луганського ОІППО — редакційно-видавничий відділ — був створений 1998 року. Тоді ж у ЛОІППО вперше відкрився Центр практичної психології (сучасна назва — Луганський обласний центр практичної психології та соціальної роботи), який став головною координуючою ланкою в структурі управління психологічною службою області.

У 2006 році з метою створення системи моніторингу якості освіти, постійного моніторингу впровадження нових технологій превентивної освіти та впровадження ЗНО навчальних досягнень учнів був створений Центр моніторингу якості освіти та оцінювання превентивної освіти дітей і молоді (сьогодні Центр моніторингу якості освіти та ЗНО) як структурний підрозділ інституту.

Сучасна історія Луганського ОІППО твориться в місті Сєвєродонецьку, куди згідно з наказом Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації № 36 від 20.10.2014 року було переведено заклад.

Наразі ЛОІППО працює за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, буд. 111, Сєвєродонецька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 14.

Адреса: вул. Гагаріна, 111, м. Сєвєродонецьк, Луганська обл., 93412, Україна.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Телефон: 0667593017 

Ми на картах Google:

 

  Цимбал Ірина Іванівна – ректор Луганського ОІППО, кандидат педагогічних наук, доцент.


Данильєв Анатолій Олексійович Данильєв Анатолій Олексійович – проректор з навчальної роботи, кандидат історичних наук, доцент.


Касьянова Ольга Володимирівна Касьянова Ольга Володимирівна – проректор з наукової роботи, кандидат педагогічних наук, доцент.


Жерліцин Сергій Олександрович Жерліцин Сергій Олександрович – проректор з науково-педагогічної роботи.


  Чернов Максим Ігорович – проректор з адміністративно-господарської роботи.

 


У 2014 році Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти відзначив 75-річний ювілей. Із відкриття обласного методичного кабінету в 1939 році розпочалася історія сучасного вищого навчального закладу, який десятиліття за десятиліттям виконував у регіоні важливу місію розвитку педагогічної культури, майстерності, творчості.

Сьогодні в Луганському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти накопичено колосальний досвід підвищення кваліфікації керівників і педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, щорічно розробляється понад 100 варіантів навчальних планів, постійно впроваджуються інноваційні технології післядипломної педагогічної освіти (науково-методичний супровід, технопарк для вчителів, опорний конспект, мережі професійної взаємодії тощо).

За останні роки ЛОІППО присвоєно Почесне звання «Лідер сучасної освіти», звання лауреата в номінаціях «Інновації у вихованні молоді» та «Інновації в післядипломній освіті дорослих», відзначено Гран-прі за інноваційну педагогічну, наукову та міжнародну діяльність.

Результати багаторічної інноваційної діяльності закладу в галузі післядипломної освіти представлено на Міжнародних виставках (40), на яких Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти нагороджено золотими й срібними медалями (Четверта, Третя, Друга міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти», Четверта, Третя, Друга виставка-презентація «Інноватика в сучасній освіті»).

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти – єдиний з луганських вишів, який взяв участь у Шостій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти–2015». За результатами рейтингового виставкового конкурсу Луганському ОІППО присвоєно звання «Лідер післядипломної освіти України» з нагородженням Гран-Прі.

Спираючись на педагогічний, науковий, творчий досвід попередників, колектив інституту в 2014-2015 н. р. році збагатив історію розвитку навчального закладу новими здобутками. Більшість із прогнозованих результатів діяльності інституту досягнуто, за винятком тих, очікування від яких припали на час проведення АТО і які унеможливились у зв’язку з переведенням Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та організацією роботи закладу за межами м. Луганська.

Згідно з наказом Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації № 36 від 20.10.2014 року ЛОІППО переведено з м. Луганськ у м. Сєвєродонецьк Луганської області, на територію, контрольовану українською владою. Наразі ЛОІППО працює за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, буд. 111, Сєвєродонецька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 14.