Напрями діяльності відділу:

 • набір і редагування матеріалів, затверджених ученою радою ЛОІППО, матеріалів до конференцій та семінарів, науково-методичних матеріалів тощо;
 • наповнення сайту ЛОІППО контентом;
 • підготовка матеріалів до друку в журналі “Освіта на Луганщині”;
 • популяризація досягнень педагогів та учнів Луганщини;
 • висвітлення в ЗМІ діяльності Луганського ОІППО.

Склад відділу


Савенкова Ольга Валеріївна

Савенкова Ольга Валеріївна – завідувач редакційно-видавничого відділу, асистент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання, учитель вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист. Абсолютний переможець Луганської області в конкурсі фахової майстерності «Учитель року - 2009» у номінації «Українська мова та література»

Коло наукових інтересів: формування культурологічної компетентності учнів на основі інтегрованого підходу до викладання української мови.

Лизенко Наталія Юріївна методист кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання, відповідальна за сайт.

Мешко Каріна Володимирівна – методист кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання, відповідальна за сайт.

Склад відділу

Нікітченко Олена Станіславівна

Нікітченко Олена Станіславівна – завідувач навчального відділу, учитель вищої категорії, учитель-методист. Автор 5 публікацій методичного характеру.

Коло наукових інтересів: сучасні технології в навчанні іноземної мови.

Напрями діяльності Центру моніторингу якості освіти:

 • збір, зберігання, обробка інформації про діяльність навчальних закладів Луганської області;
 • моніторинг якості освіти навчальних досягнень учнів ЗНЗ на всеукраїнському та регіональному рівнях;
 • підготовка вчителів до організації та проведення ЗНО (спільно з Донецьким регіональним центром оцінювання якості освіти);
 • організація та проведення міжнародних порівняльних досліджень TIMSS, PISA, PIRLS;
 • моніторинг і оцінка превентивної освіти дітей і молоді;
 • організація роботи регіонального вузла обробки інформації ІВС «Освіта» (замовлення документів про освіту державного зразка для випускників загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів; cупроводження єдиної бази даних: навчальних закладів області, учнів ЗНЗ та студентів ПТНЗ);
 • організація роботи консультаційних пунктів для працівників освіти («Упровадження моніторингових досліджень у практику роботи навчального закладу», «Нормативно-методичне забезпечення атестації закладів освіти», «Організація та проведення ЗНО», «Навчання здоровому способу життя на засадах розвитку життєвих навичок», «Інформаційне забезпечення проведення регіональних, всеукраїнських та міжнародних моніторингових досліджень»);
 • апробація підручників.

Склад центру

Міняйло Вікторія Анатоліївна

Міняйло Вікторія Анатоліївна – методист.

Коло наукових інтересів: нормативно-правове забезпечення навчально-виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів щодо використання інформаційних технологій.


Савенко Любов Миколаївна – методист.

Коло наукових інтересів: управлінський супровід моніторингу якості освіти.


Коршунова Любов Іванівна – методист.

Луганський обласний центр практичної психології та соціальної роботи є структурним підрозділом Луганського ОІППО. 

Напрями роботи центру:

 • науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби системи освіти регіону;
 • координація науково-дослідних, практичних досліджень за пріоритетними напрямами діяльності психологічної служби;
 • вивчення, узагальнення, та впровадження досягнень психологічної науки та передового досвіду;
 • розгортання єдиної інформаційної системи психологічної служби.

Науково-практична та науково-методична діяльність центру є пріоритетною та здійснюється у межах повноважень центру відповідно до цільових програм, діяльності психологічної служби системи освіти України. Вона включає впровадження досягнень психологічної науки та передового світового і вітчизняного досвіду, розробку і апробацію новітніх технологій організації та розвитку психологічної служби системи освіти регіону, технологій з методичного, дидактичного та змістовного забезпечення освіти; науково-методичну та інформаційну підтримку педагогічних працівників закладів освіти обласного підпорядкування.

Науково-дослідна діяльність центру відповідно до повноважень обласної ланки психологічної служби системи освіти передбачає: розробку шляхів та засобів підвищення ефективності системи післядипломної педагогічної освіти та діяльності працівників навчальних закладів і методичних установ, практичних психологів, соціальних педагогів; проведення соціально-психологічних досліджень за пріоритетними напрямами діяльності психологічної служби.

Науково-дослідна діяльність центру спрямована також на вирішення актуальних проблем освіти у питаннях психології, управління, освітніх технологій. Результати дослідної роботи оформляються у вигляді методичних рекомендацій, статей, збірників тощо.

Освітня та консультативна діяльність передбачає надання методичних рекомендацій районним (міським) відділам (управлінням) освіти, методичним установам системи освіти області щодо основних видів діяльності психологічної служби з оптимізації процесу управління та проблеми психологічного забезпечення й підвищення ефективності педагогічного процесу.

Просвітницька діяльність спрямована на формування громадянської свідомості щодо освіти й реалізується безпосередньо через просвітницьку та видавничу діяльність Центру як структурного підрозділу інституту, а також через взаємодію працівників Центру з іншими освітніми закладами.

Склад центру 

Байдик Віта Володимирівна – старший викладач кафедри педагогіки та психології, кандидат психологічних наук, завідувач обласного навчально-методичного центру психологічної служби системи освіти, практичний психолог, автор 26 публікацій, із яких 7 – у наукових фахових виданнях із психології, автор двох монографій, навчально-методичних посібників, автор спецкурсів  тощо.

 

Коло наукових інтересів: соціальна психологія та психологія соціальної роботи; дошкільна психологія; проблеми подолання наслідків професійного стресу у працівників закладів освіти; медіація як засіб вирішення конфліктів в освітньому середовищі


Пагава Оксана Володимирівна – методист Луганського обласного центру практичної психології та соціальної роботи, кандидат психологічних наук, практичний психолог, автор спецкурсу для педагогічних працівників ДНЗ та ЗНЗ «Психологія стресу: ресурси стресостійкості педагогічного працівника».