ШВЕЙЦАРСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ «РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В УКРАЇНІ – DOCCU»

www.doccu.in.ua

     11 травня 2010 року засіданні Комітету Міністрів Ради Європи було прийнято Хартію Ради Європи «Про Освіту для демократичного громадянства та освіту з прав людини», що закликала включити освіту для демократичного громадянства та освіту з прав людини (ОДГ/ОПЛ) у навчальні програми формальної освіти та підтримувати демократичне врядування у навчальних закладах всіх типів. Україна, як член Ради Європи, підтримує положення Хартії. Основні концепції ОДГ/ОПЛ відображені у законодавстві України в галузі освіти (Закон України «Про освіту», Концепція «Нова українська школа», інші нормативні документи, що регламентують освітню діяльність).

    Швейцарсько-український проект «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» спрямований на розвиток громадянського суспільства в Україні шляхом підвищення рівня обізнаності освітян, учнів, їх батьків, державних службовців та представників місцевого самоврядування з питань ОДГ/ОПЛ.

Місія Проекту полягає у створенні середовища, у якому пріоритетами є верховенство права та права людини. Громадянська відповідальність, толерантність, демократичне врядування, гендерна рівність, запобігання конфліктам та боротьба з корупцією є наскрізними напрямами діяльності DOCCU.

Проект DOCCU має на меті впровадити ОДГ/ОПЛ на національному, регіональному та місцевому рівнях серед освітян та службовців через передачу знань та практичного досвіду, що стане доступними широкому загалу за допомогою очних та дистанційних форм навчання, а також поширення знань через засоби масової інформації і випуск спеціальних публікацій для освітян, державних службовців та представників органів місцевого самоврядування.

Донором Проекту є Швейцарська Конфедерація, а головним виконавцем - Цюріхський педагогічний університет (Швейцарія). .

Бенефіціарами Проекту в Україні виступають Міністерство освіти і науки України та Національне агентство України з питань державної служби. Проект DOCCU передбачає впровадження чотирьох головних компонентів: 

  • Компонент 1 «Державні службовці». Впровадження ОДГ/ОПЛ у систему підготовки державних службовців та представників органів місцевого самоврядування.
  • Компонент 2 «Керівники шкіл». Впровадження ОДГ/ОПЛ у систему післядипломної освіти керівників шкіл у 8 партнерських регіонах проекту.
  • Компонент 3 «Учителі». Впровадження ОДГ/ОПЛ у систему післядипломної освіти вчителів у 8 партнерських регіонах проекту.
  • Компонент 4 «Викладачі вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку за галуззю знань «Освіта», спеціальність «Початкова освіта». Компонент реалізується у регіонах-партнерах Проекту у співпраці з Міністерством освіти і науки України з метою запровадження ОДГ/ОПЛ в систему педагогічної освіти України та підтримки реалізації Закону України «Про освіту» та Концепції «Нова українська школа».

Діяльність Компоненту 4 спрямована на:

  • підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку за галуззю знань «Освіта» (спеціальність «Початкова освіта»), для розробки і запровадження навчальних програм із освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини;
  • підготовку тренерів з ОДГ/ОПЛ для системи педагогічної освіти;
  • розробку і впровадження модулів з ОДГ/ОПЛ в освітні програми педагогічних вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку за галуззю знань «Освіта» (спеціальність «Початкова освіта»), а також методик і технологій розвитку громадянських компетентностей у викладачів ВНЗ та у студентів – майбутніх учителів початкової школи.

Регіони впровадження проекту: Київська, Одеська, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Полтавська, Херсонська області.

Цільова група проекту: державні службовці, керівники шкіл, учителі, викладачі вищих навчальних закладів.

Перелік базових (опорних) навчальних закладів Луганської області з ОДГ/ОПЛ

Термін реалізації проекту: 2016–2018 роки.