Михайлова Л. М. Естетично ціннісний розвиток особистості в навчально-виховному просторі закладу освіти:теорія і практика: наук.-метод. посіб. для керівників шкіл, педагогів, студ. пед. спец. / автор-уклад. Л. М. Михайлова. — Харків: Видавництво «Точка», 2018. — 248 с.

 

Уроки історії культурологічного спрямування: історія України, всесвітня історія. 7 клас. Харків: «Друкарня Мадрид», 2017. 184 с.

Формування навичок критичного мислення на уроках іноземної мови : навчально-практичний посібник / О.С. Нікітченко, О.А. Тарасова / за заг. ред. О.В. Касьянової.– Харків: «Друкарня Мадрид», 2017. – 104 с.

Аналітичний звіт за моніторинговими дослідженнями якості освіти в закладах загальної середньої освіти Луганської області / уклад. Ю. В. Стецюк, І. І. Цимбал, В. А. Міняйло, Л. М. Савенко / за заг. ред. І. І. Цимбал. Харків : «Друкарня Мадрид», 2017. 124 с.

 

Використання компетентнісно-діяльнісного підходу до викладання предметів природничо-математичного циклу: науково‐методичний посібник / укладачі : Буряк О.О. та ін. Харків : «Типографія Мадрид», 2017. 164 c.

 

Психологічна служба системи освіти Луганської області: аналітичні та статистичні матеріали: довідник/укладачі В. В. Байдик, О. В. Пагава, Н. О. Столбун/за заг. ред. І. І. Цимбал. Харків: «Друкарня Мадрид», 2017. – 32 с.

Збереження та зміцнення професійного здоров’я педагогічних працівників: навчально-методичний посібник. Харків: Видавництво «Точка», 2017. 75 с.

 

Екологізація шкільної природничо-математичної освіти в умовах запровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти: науково-методичний посібник/укладач Буряк О. О. Харків: «Друкарня Мадрид», 2017. 128 с.

 

Науково-методичне забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників / за заг. ред. І. І. Цимбал / І. І. Цимбал, О. В. Касьянова, С. О. Жерліцин, В. П. Мартинова, О. В. Савенкова. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2016. – 222 с.

 

Лабіринти віртуального: Тесей у пошуках Аріадни: монографія / Журба М. А., Пагава О. В., Байдик В. В. – Харків : Видавництво «Точка», 2016. – 334 с. : бібліогр. 588 назв.

 

Передовий досвід роботи освітян Луганщини / І. І. Цимбал, С. О. Жерліцин, О. В. Касьянова / за заг. ред. С. О. Жерліцина. – Харків : Видавництво «Точка», 2016. – 232 с.

 

Аналітичний звіт за моніторинговими дослідженнями якості освіти в загальноосвітніх навчальних закладах Луганської області / Ю. В. Стецюк, І. І. Цимбал, Л. І. Коршунова / за заг. ред. Ю. В. Стецюка. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2016. – 162 с.

Партнерство навчального закладу з родиною та громадою: досвід Луганської області / І. І. Цимбал, О. В. Касьянова, І. В. Калько, О. В. Савенкова, Н. О. Чумак ; за загальною редакцією О. В. Касьянової. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2016. – 250 с.

 

Гарькавець С. О. Соціально-нормативна активність індивіда та її психологічні референти : монографія. / С. О. Гарькавець. – Харків : «Друкарня Мадрид». – 156 с.

Савонова Г. І. Уроки історії художньо-естетичного спрямування: всесвітня історія, історія України. 6 клас / Г. І. Савонова. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2016. – 308 с.

Україна на шляху до загальноєвропейської інтеграції :
навчально-методичний посібник / С. В. Саранов. – Харків :«Друкарня Мадрид». – 2016. – 92 с.

Неживий О. І. Луганщина – земля українська. Духовні обереги рідного краю. Літературно-краєзнавчі нариси. Харків : «Друкарня Мадрид», 2016. – 136 с.

Ізюмська Т. О. Культура безпеки життєдіяльності особистості / Т. О. Ізюмська. — Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. — 120 с.

Харченко В. Є. Психологічні аспекти діагностики та корекції посттравматичного стресового розладу особистості : науково-методичний посібник / В. Є. Харченко. — Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. — 188 с.

 

Особливості навчання дітей з особливими освітніми потре-
бами: навчально-методичний посібник / В. В. Байдик, О. В.
Пагава, К. С. Ротанова. — Сєвєродонецьк: СПД Рєзніков В. С., 2015.

Аналітичний звіт за моніторинговими дослідженнями якості освіти в загальноосвітніх навчальних закладах Луганської області /
І. І. Цимбал, Ю. В. Стецюк, Л. І. Коршунова; [заг. ред. Ю. В. Стецюка]. — Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015.— 80 с.

ОБДАРОВАНІ ДІТИ — МАЙБУТНЄ КРАЇНИ. ВИПУСК 8 / І. І. Цимбал, А. О. Данильєв, С.О.Жерліцин. — Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. — 148 с.

 

Максименко О. В. Літні мовні табори: організація діяльності : науково-методичний посібник / О. В. Максименко, О. С. Нікітченко. — Сєвєродонецьк: СПД Рєзніков В. С., 2015.  - 184 с.

 

Родина — мала Батьківщина — Україна : сучасний зміст патріотичного виховання / І. І. Цимбал, А. О. Данильєв, О. В. Касьянова, О. В. Савенкова, О. А. Тарасова — Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. – 216 с.

Формування інноваційного освітнього простору в регіоні: практичні досягнення. Частина І. Дослідно-експериментальна робота навчальних закладів/ І. І. Цимбал, А. О. Данильєв, О. В. Касьянова, Г. І. Савонова, І. Л. Голубенко. — Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. — 186 с.

Формування інноваційного освітнього простору в регіоні: практичні досягнення. Частина ІІ. Педагогічні інновації в роботі навчальних закладів / І. І. Цимбал, А. О. Данильєв, О. В. Касьянова, І. Л. Голубенко, О. В. Савенкова. — Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. — 198 с.

ТВОРЧИЙ УЧИТЕЛЬ — ОБДАРОВАНИЙ УЧЕНЬ / І. І. Цимбал, А. О. Данильєв, С. О. Жерліцин. — Сєвєродонецьк: СПД Рєзников В. С., 2015. — 324 с.

 

 

Пагава О. В. Стратегія подолання стресових станів учасниками навчально-виховного процесу : науково-методичний посібник / О. В. Пагава, С. О. Гарькавець, В. Є. Харченко, О. Л. Рачок. — Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. — 124 с.

Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині» запрошує до співпраці науковців, методистів, директорів ДНЗ, ЗНЗ і ПНЗ, учителів і вихователів, психологів і соціальних працівників, а також усіх, хто має бажання змінювати освіту на краще.