Інноваційні технології в корекційній роботі з дітьми з особливими освітніми потребами : навч.-метод. посібник / за заг. ред. Л. Галенко. Харків : «Друкарня Мадрид», 2018. 110 c.

Підсумки моніторингу якості освіти в закладах загальної середньої освіти Луганської області / упоряд. : Ю. Стецюк та ін.; за заг. ред. І. Цимбал. Харків : «Друкарня Мадрид», 2018. 182 с.

Діяльнісний підхід під час викладання теми «Рослини» в 6 класі. Харків : «Друкарня Мадрид», 2018. 78 с.

Activity Pack : навчально-методичний посібник / уклад. : Тарасова О. А. та ін. Харків : «Друкарня Мадрид», 2018. 110 с.

Крокуємо до успіху : ранкові зустрічі : навчально-методичний посібник / уклад. : Н. Б. Ларіонова, Н. М. Стрельцова, М. О. Банник. Харків : «Друкарня Мадрид», 2018. 114 с.

Батьківські збори : шляхи до партнерства та співпраці : методичний посібник для вчителів початкових класів / уклад. : О. В. Пагава, Я. О. Чернишова. Харків «Друкарня Мадрид», 2018. 96 с.

Психологічний супровід і підтримка учасників освітнього процесу в умовах упровадження Нової української школи (з досвіду роботи фахівців психологічної служби) : метод. посібник / уклад. В. В. Байдик. Харків : «Друкарня Мадрид», 2018. 102 с.

Time to Share : навч.-метод. посіб. / уклад. : О. А. Тарасова та ін. Харків : «Друкарня Мадрид», 2018. 94 с.

Інтегративний підхід : актуальність, сутність, особливості впровадження в умовах початкової школи : навчально-методичний посібник / уклад. : Н. Б. Ларіонова, Н. М. Стрельцова. Харків : «Друкарня Мадрид», 2018. 76 с.

Формувальне оцінювання в освітньому процесі початкової школи / автори-укладачі : Н. Б. Ларіонова, Н. М. Стрельцова. Харків : «Друкарня Мадрид», 2018. 52 с.

Реалізація наскрізної змістової лінії «Громадянська відповідальність» у шкільній природничо-математичній освіті : навчально-методичний посібник / уклад. : Буряк О. О., Кечик О. О., Лисенко Н. І. Харків : «Друкарня Мадрид», 2018. 194 c.

Нові підходи до управління освітнім закладом в умовах реформування освіти : методичний посібник для керівників закладів загальної середньої освіти / уклад. : Л. М. Михайлова, Л. М. Савенко, В. С. Стасюк. Харків : «Друкарня Мадрид», 2018. 98 с.

Уроки історії культурологічного спрямування : історія України, всесвітня історія. 8 клас : методичний посібник. Харків : Друкарня Мадрид. 2018. 152 с.

Творчий учитель – обдарований учень : довід. вид. / за заг. ред. С. О. Жерліцина / упоряд. : Ю. В. Стецюк, І. І. Цимбал, С. О. Жерліцин. Харків : ТОВ «Друкарня Мадрид», 2018,  № 2. 182 с.

Місця пам’яті Української революції 1917–1921 рр. / Саранов С.В., Хайло І.В. Харків : Друкарня «Мадрид», 2018. 164 с.

Збереження та зміцнення професійного здоров’я педагогічних працівників : навч.-метод. посібн. Вид. 2-ге., доповн. Харків : Друкарня «Мадрид», 2018. 80 с.

Шкільна служба порозуміння : досвід упровадження медіації в Луганській області : навч.-метод. посібник / упоряд. : Л. П. Волченко,             В. В. Байдик,  С. В. Демчук. Харків : «Друкарня Мадрид», 2018. 104 с.

Михайлова Л. М. Естетично ціннісний розвиток особистості в навчально-виховному просторі закладу освіти:теорія і практика: наук.-метод. посіб. для керівників шкіл, педагогів, студ. пед. спец. / автор-уклад. Л. М. Михайлова. — Харків: Видавництво «Точка», 2018. — 248 с.

Обдаровані діти - майбутнє країни : довід. вид. / упоряд.: Ю. В. Стецюк, І. І. Цимбал, С. О. Жерліцин. Харків : "Друкарня Мадрид", 2017, № 9. 340 с.

Інноваційні оздоровчі технології в системі роботи закладів дошкільної освіти : посібник / за заг. ред. О. В. Касьянової / І. І. Цимбал, О. В. Касьянова, Н. О. Чумак, О. В. Савенкова. Сєвєродонецьк, 2017. 166 с.

Калько І. В. Формування гендерної культури школярів у системі роботи сучасного закладу освіти. Харків : Друкарня Мадрид, 2017. 136 с.

Театралізована діяльність як засіб формування соціально-комунікативних умінь у дітей старшого дошкільного віку : науково-методичний посібник для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти / уклад. : О. В. Касьянова, О. А. Острянська, Н. О. Чумак. / за ред. О. В. Касьянової, О. А. Острянської. Харків : «Друкарня Мадрид», 2017. 174 с.
 

Уроки історії культурологічного спрямування: історія України, всесвітня історія. 7 клас. Харків: «Друкарня Мадрид», 2017. 184 с.

Формування навичок критичного мислення на уроках іноземної мови : навчально-практичний посібник / О.С. Нікітченко, О.А. Тарасова / за заг. ред. О.В. Касьянової.– Харків: «Друкарня Мадрид», 2017. – 104 с.

Аналітичний звіт за моніторинговими дослідженнями якості освіти в закладах загальної середньої освіти Луганської області / уклад. Ю. В. Стецюк, І. І. Цимбал, В. А. Міняйло, Л. М. Савенко / за заг. ред. І. І. Цимбал. Харків : «Друкарня Мадрид», 2017. 124 с.

 

Використання компетентнісно-діяльнісного підходу до викладання предметів природничо-математичного циклу: науково‐методичний посібник / укладачі : Буряк О.О. та ін. Харків : «Типографія Мадрид», 2017. 164 c.

 

Психологічна служба системи освіти Луганської області: аналітичні та статистичні матеріали: довідник/укладачі В. В. Байдик, О. В. Пагава, Н. О. Столбун/за заг. ред. І. І. Цимбал. Харків: «Друкарня Мадрид», 2017. – 32 с.

Збереження та зміцнення професійного здоров’я педагогічних працівників: навчально-методичний посібник. Харків: Видавництво «Точка», 2017. 75 с.

 

Екологізація шкільної природничо-математичної освіти в умовах запровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти: науково-методичний посібник/укладач Буряк О. О. Харків: «Друкарня Мадрид», 2017. 128 с.

 

Науково-методичне забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників / за заг. ред. І. І. Цимбал / І. І. Цимбал, О. В. Касьянова, С. О. Жерліцин, В. П. Мартинова, О. В. Савенкова. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2016. – 222 с.

 

Лабіринти віртуального: Тесей у пошуках Аріадни: монографія / Журба М. А., Пагава О. В., Байдик В. В. – Харків : Видавництво «Точка», 2016. – 334 с. : бібліогр. 588 назв.

 

Передовий досвід роботи освітян Луганщини / І. І. Цимбал, С. О. Жерліцин, О. В. Касьянова / за заг. ред. С. О. Жерліцина. – Харків : Видавництво «Точка», 2016. – 232 с.

 

Аналітичний звіт за моніторинговими дослідженнями якості освіти в загальноосвітніх навчальних закладах Луганської області / Ю. В. Стецюк, І. І. Цимбал, Л. І. Коршунова / за заг. ред. Ю. В. Стецюка. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2016. – 162 с.

Партнерство навчального закладу з родиною та громадою: досвід Луганської області / І. І. Цимбал, О. В. Касьянова, І. В. Калько, О. В. Савенкова, Н. О. Чумак ; за загальною редакцією О. В. Касьянової. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2016. – 250 с.

 

Гарькавець С. О. Соціально-нормативна активність індивіда та її психологічні референти : монографія. / С. О. Гарькавець. – Харків : «Друкарня Мадрид». – 156 с.

Савонова Г. І. Уроки історії художньо-естетичного спрямування: всесвітня історія, історія України. 6 клас / Г. І. Савонова. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2016. – 308 с.

Україна на шляху до загальноєвропейської інтеграції : навчально-методичний посібник / С. В. Саранов. – Харків :«Друкарня Мадрид». – 2016. – 92 с.

Неживий О. І. Луганщина – земля українська. Духовні обереги рідного краю. Літературно-краєзнавчі нариси. Харків : «Друкарня Мадрид», 2016. – 136 с.

Ізюмська Т. О. Культура безпеки життєдіяльності особистості / Т. О. Ізюмська. — Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. — 120 с.

Харченко В. Є. Психологічні аспекти діагностики та корекції посттравматичного стресового розладу особистості : науково-методичний посібник / В. Є. Харченко. — Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. — 188 с.

 

Особливості навчання дітей з особливими освітніми потребами: навчально-методичний посібник / В. В. Байдик, О. В., Пагава, К. С. Ротанова. — Сєвєродонецьк: СПД Рєзніков В. С., 2015.

Аналітичний звіт за моніторинговими дослідженнями якості освіти в загальноосвітніх навчальних закладах Луганської області / І. І. Цимбал, Ю. В. Стецюк, Л. І. Коршунова; [заг. ред. Ю. В. Стецюка]. — Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015.— 80 с.

ОБДАРОВАНІ ДІТИ — МАЙБУТНЄ КРАЇНИ. ВИПУСК 8 / І. І. Цимбал, А. О. Данильєв, С.О.Жерліцин. — Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. — 148 с.

Максименко О. В. Літні мовні табори: організація діяльності : науково-методичний посібник / О. В. Максименко, О. С. Нікітченко. — Сєвєродонецьк: СПД Рєзніков В. С., 2015.  - 184 с.

 

Родина — мала Батьківщина — Україна : сучасний зміст патріотичного виховання / І. І. Цимбал, А. О. Данильєв, О. В. Касьянова, О. В. Савенкова, О. А. Тарасова — Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. – 216 с.

Формування інноваційного освітнього простору в регіоні: практичні досягнення. Частина І. Дослідно-експериментальна робота навчальних закладів/ І. І. Цимбал, А. О. Данильєв, О. В. Касьянова, Г. І. Савонова, І. Л. Голубенко. — Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. — 186 с.

Формування інноваційного освітнього простору в регіоні: практичні досягнення. Частина ІІ. Педагогічні інновації в роботі навчальних закладів / І. І. Цимбал, А. О. Данильєв, О. В. Касьянова, І. Л. Голубенко, О. В. Савенкова. — Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. — 198 с.

ТВОРЧИЙ УЧИТЕЛЬ — ОБДАРОВАНИЙ УЧЕНЬ / І. І. Цимбал, А. О. Данильєв, С. О. Жерліцин. — Сєвєродонецьк: СПД Рєзников В. С., 2015. — 324 с.

 

 

Пагава О. В. Стратегія подолання стресових станів учасниками навчально-виховного процесу : науково-методичний посібник / О. В. Пагава, С. О. Гарькавець, В. Є. Харченко, О. Л. Рачок. — Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. — 124 с.