Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині» запрошує до співпраці науковців, методистів, директорів ДНЗ, ЗНЗ і ПНЗ, учителів і вихователів, психологів і соціальних працівників, а також усіх, хто має бажання змінювати освіту на краще.

Якщо ви відчуваєте, що ваші напрацювання, форми й методи роботи, дослідження й проекти становитимуть інтерес для всієї педагогічної спільноти Луганщини, пропонуємо долучитися до плеяди авторів журналу «Освіта на Луганщині».

До друку приймаються неопубліковані раніше матеріали, які відповідають тематиці науково-методичного журналу з педагогічних наук і висвітлюють такі питання: теорії педагогіки й психології; історії педагогіки, психології, освіти; методики й технології навчання й виховання; реформування освіти; якості та моніторингу освіти; інноваційного досвіду закладів освіти; інклюзивної освіти; діяльності експериментальних закладів освіти тощо.

Журнал «Освіта на Луганщині» виходить українською мовою. Зміст статті має бути логічно структурованим. Автор статті відповідає за правильність і достовірність викладеного матеріалу, за приналежність даного матеріалу йому особисто, за правильне цитування джерел та посилання на них.

Стаття супроводжується відомостями про автора (П. І. Б., посада, місце роботи, учений ступінь, учене звання автора, поштова адреса, телефон для зв’язку, електронна адреса).

У статті подається анотація українською мовою обсягом 2–4 речення та ключові слова до статті (3–5 слів) українською мовою.

Посилання на цитовані джерела подаються у квадратних дужках після цитат. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, що додається до статті, друга – номер сторінки, наприклад: [1, с. 25].

Література подається в кінці статті й оформлюється відповідно до загальноприйнятих бібліографічних вимог. Усі цитати автор зобов’язаний подати за останніми найавторитетнішими виданнями. Сторінки статті нумеруються за порядком, без пропусків і буквених позначень.

Рукопис статті друкується у форматі А 4, кеглем 14, гарнітурою Times New Roman, поля: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см, міжрядковий інтервал – полуторний. Для підготовки рукопису використовується текстовий процесор MS Word. Обсяг статті – до 12 сторінок.

Стаття надсилається на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., у темі листа зазначайте «Освіта на Луганщині». 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ДОШКИ ПРИ ВИКЛАДАННІ ХІМІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ШКІЛЬНОЇ ХІМІЧНОЇ ОСВІТИ

 Любов Бондар, Євгенія Дегтяренко

 Анотація. У статті проаналізовано можливості використання інтерактивної дошки в навчально-виховному процесі з хімії, запропоновано алгоритм підготовки вчителя до уроку з її використанням. Надано рекомендації щодо застосування інтерактивної дошки на різних етапах уроку.

Ключові слова: інтерактивна дошка, мультимедійний комплекс, моделювання уроку, електронний конспект.

 

 ЛІТЕРАТУРА

 

  1. Аствацатуров Г. О. Педагогічний дизайн мультимедійного уроку / Г. О. Аствацатуров [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nova.rv.ua/articles/14.
  2. Григорович О. В. Хімічний експеримент у школі. 7–11 класи / Упорядкування О. В. Григорович, О. В. Невський. – Х. : Веста, 2008. – 192 с.
  3. Дьомін І. С. Використання інформаційних технологій у навчально-дослідницької діяльності / І. С. Дьомін // Шкільні технології. – 2001. – № 5. – С. 14–19.