Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині» запрошує до співпраці науковців, методистів, директорів ЗДО, ЗЗСО і ЗП(ПТ)О, учителів і вихователів, психологів і соціальних працівників, а також усіх, хто має бажання змінювати освіту на краще.

Якщо ви відчуваєте, що ваші напрацювання, форми й методи роботи, дослідження та проекти становитимуть інтерес для всієї педагогічної спільноти України, пропонуємо долучитися до плеяди авторів журналу «Освіта на Луганщині».

До друку приймаються неопубліковані раніше матеріали, які відповідають тематиці науково-методичного журналу з педагогічних наук і висвітлюють такі питання: теорії педагогіки й психології; історії педагогіки, психології, освіти; методики й технології навчання й виховання; реформування освіти; якості та моніторингу освіти; інноваційного досвіду закладів освіти; інклюзивної освіти; діяльності експериментальних закладів освіти тощо.

Журнал «Освіта на Луганщині» виходить українською мовою. Зміст статті має бути логічно структурованим. Автор відповідає за правильність і достовірність викладеного матеріалу, за приналежність цього матеріалу йому особисто, за правильне цитування джерел та посилання на них.

Стаття супроводжується відомостями про автора (П. І. Б., посада, місце роботи, учений ступінь, учене звання автора, поштова адреса, телефон для зв’язку, електронна адреса).

У статті подається анотація українською мовою обсягом 2–4 речення та ключові слова до статті (3–5 слів) українською мовою.

Посилання на цитовані джерела подаються у квадратних дужках після цитат. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, що додається до статті, друга – номер сторінки, наприклад: [1, с. 25].

Література подається в кінці статті й оформлюється відповідно до загальноприйнятих бібліографічних вимог (ДСТУ 8302:2015). Усі цитати автор зобов’язаний подати за останніми найавторитетнішими виданнями. Сторінки статті нумеруються за порядком, без пропусків і буквених позначень.
 
Рукопис статті друкується у форматі А 4, кеглем 14, гарнітурою Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5; береги: верхній – 2 см, нижній – 2 см, лівий – 3 см, правий – 1,5 см. Для підготовки рукопису використовується текстовий процесор MS Word. Обсяг статті – до 12 сторінок.

Стаття надсилається на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., у темі листа зазначайте «Освіта на Луганщині». 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ДОШКИ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННІ ХІМІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ШКІЛЬНОЇ ХІМІЧНОЇ ОСВІТИ

 Любов Бондар, Євгенія Дегтяренко

 Анотація. У статті проаналізовані можливості використання інтерактивної дошки в освітньому процесі з хімії, запропонований алгоритм підготовки вчителя до уроку з її використанням. Надані рекомендації щодо застосування інтерактивної дошки на різних етапах уроку.

Ключові слова: інтерактивна дошка, мультимедійний комплекс, моделювання уроку, електронний конспект.

 

 ЛІТЕРАТУРА

 

  1. Аствацатуров Г. О. Педагогічний дизайн мультимедійного уроку. URL: http://nova.rv.ua/articles/14 (Дата звернення: 10.03.2019).
  2. Григорович О. В. Хімічний експеримент у школі. 7–11 класи / Упоряд. : О. В. Григорович, О. В. Невський. Харків : Веста, 2008. 192 с.
  3. Дьомін І. С. Використання інформаційних технологій у навчально-дослідницької діяльності // Шкільні технології. 2001. № 5. С. 14–19.