Журнал унесений до міжнародних наукометричних баз даних:

Scientific Indexing Services (USA) – наукометрична база даних, що здійснює оцінювання престижності журналів.

Оцінювання здійснюється з урахуванням таких факторів, як оригінальність статей, цитування, якість і регулярність видання, а також присутність на міжнародному ринку.

Наукометрична база даних SIS:

- здійснює індексування цитування, аналіз і доступ до баз даних цитування, які охоплюють тисячі наукових журналів, праць, книг тощо;

- дає доступ до наукометричних баз даних для дослідників, редакторів журналів і видавців;

- дає кількісні і якісні інструменти для підрахування рейтингу, оцінювання й класифікації журналів.

Citefactor (USA) – це наукометрична база даних, що дає можливість відкритого доступу до якісних журналів.

Каталог проіндексованих журналів прагне якомога повніше охоплювати всі наукові й академічні журнали, які використовують відповідні системи контролю якості, не обмежуються конкретною мовою або галуззю знань, а також знаходяться у відкритому доступі.

Метою сервісу є підвищення наочності й простоти використання у відкритому доступі наукових журналів.

Такий підхід сприяє їх упізнанню й розповсюдженню серед учених і дослідників різних галузей знань. CiteFactor співпрацює з університетами-лідерами. У базу внесені майже 13 тисяч наукових журналів.

International Innovative Journal Impact Factor – наукометрична база даних була організована задля створення відкритої платформи для наукових досліджень з усього світу.

IIJIFзабезпечує необхідну комунікацію вчених, редакторів, видавців й організаторів конференцій через свої ексклюзивні послуги: здійснює індексування наукових журналів (розраховує імпакт-фактор), формує перелік національних/міжнародних конференцій та інших періодичних видань.

Усі бази мають систему захисту користувачів від неякісних журналів.
Для цього вони використовують сучасну систему оцінювання
.

У січні 2015 р. науковий журнал «Virtus» внесений до міжнародного реєстру періодичних видань масової інформації.

Міжнародний Центр ISSN, який знаходиться в Парижі, надав журналу «Virtus» числовий код міжнародної ідентифікації для електронного видання ISSN 2415-3133 (Online), ISSN 2410-4388 (Print)

ІSSN – унікальний номер, що дозволяє ідентифікувати будь-яке серійне видання незалежно від того, де воно видане, якою мовою, на якому носії. Система ISSN застосовується більш ніж у 130 країнах світу.

Надання номера ISSN свідчить про те, що журнал «Virtus» відповідає міжнародним стандартам для видань відповідного типу.

Як стандартний числовий код ідентифікації ІSSN є надзвичайно придатним для компʼютерного використання, пошуку й передачі даних. ІSSN відображає точні дані для публікації та використовується дослідниками, ученими та бібліотекарями.

За стандартами ISО до ІSSN цей номер буде розміщуватись у правому верхньому кутку першої сторінки обкладинки кожного друкованого номера журналу «Virtus» і на сторінці з вихідними даними.

Видавництво: СPM «ASF» (Канада, Монреаль).

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21060-10860 Р