1. Удовенко Н. І. Створення освітніх електронних ресурсів : навч. посіб. / Н. І. Удовенко // Післядипломна педагогічна освіта: професійний розвиток учителів інформатики / укладачі : Буряк О.О. та ін. Сєвєродонецьк, 2016.
 2. Удовенко Н. І. Можливості Інтернет-сервісів в організації сучасного уроку інформатики : навч. посіб. / Н. І. Удовенко // Післядипломна педагогічна освіта: професійний розвиток учителів інформатики / укладачі : Буряк О.О. та ін. Сєвєродонецьк, 2017
 3. Удовенко Н. І. Особливості уроку інформатики в компетентнісно орієнтованому навчанні / Н. І. Удовенко // Використання компетентнісно-діяльнісного підходу до викладання предметів природничо-математичного циклу / укладачі : Буряк О.О. та ін. Харків : «Типографія Мадрид», 2017.  С. 119–120.
 1. Максименко О. В. Літні мовні табори: організація діяльності : науково-методичний посібник / О. В. Максименко, О. С. Нікітченко. — Сєвєродонецьк: СПД Рєзніков В. С., 2015.  - 184 с.
 2. Нікітченко О. С. Методичні рекомендації Луганського ОІППО щодо викладання іноземних мов у 2016/ 2017 н. р.
 3. Нікітченко О. С. Методичні рекомендації Луганського ОІППО щодо викладання іноземних мов у 2017/ 2018 н. р.
 4. Нікітченко О. С. Післядипломна педагогічна освіта: професійний розвиток учителів іноземних мов : Навчальний посібник для самостійної роботи слухачів КПК / О. С. Нікітченко // Сєвєродонецьк, 2016. 165 с.
 5. Нікітченко О. С. Аналіз результатів моніторингового дослідження якості навчальних досягнень з англійської мови учнів 9 класів / О. С. Нікітченко // Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині». – 2016. – № 3 (44). – С. 22–28.
 6. Нікітченко О. С. Компетентнісний підхід до вивчення іноземних мов у сучасній школі / О. С. Нікітченко // Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині». – 2016. – № 4 (45). С. 45-48

   

 1. Родина — мала Батьківщина — Україна : сучасний зміст патріотичного виховання / І. І. Цимбал, А. О. Данильєв, О. В. Касьянова, О. В. Савенкова, О. А. Тарасова — Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. – 216 с.
 2. Тарасова О. А. Методичні рекомендації Луганського ОІППО щодо організації роботи з патріотичного виховання (для заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів, класних керівників, керівників гуртків)
 3. Формування навичок критичного мислення на уроках іноземної мови : навчально-практичний посібник / О.С. Нікітченко, О.А. Тарасова / за заг. ред. О.В. Касьянової.– Харків: «Друкарня Мадрид», 2017. – 104 с.
 4. Тарасова О. А. Festivals from around the World : Методична розробка 
 5. Time to Share : навч.-метод. посіб. / уклад. : О. А. Тарасова та ін. Харків : «Друкарня Мадрид», 2018. 94 с.
 6. Activity Pack : навчально-методичний посібник / уклад. : Тарасова О. А. та ін. Харків : «Друкарня Мадрид», 2018. 110 с.
 1. Родина — мала Батьківщина — Україна : сучасний зміст патріотичного виховання / І. І. Цимбал, А. О. Данильєв, О. В. Касьянова, О. В. Савенкова, О. А. Тарасова — Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. – 216 с.
 2. Формування інноваційного освітнього простору в регіоні: практичні досягнення. Частина ІІ. Педагогічні інновації в роботі навчальних закладів / І. І. Цимбал, А. О. Данильєв, О. В. Касьянова, І. Л. Голубенко, О. В. Савенкова. — Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. — 198 с.
 3. Партнерство навчального закладу з родиною та громадою: досвід Луганської області / І. І. Цимбал, О. В. Касьянова, І. В. Калько, О. В. Савенкова, Н. О. Чумак ; за загальною редакцією О. В. Касьянової. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2016. – 250 с.
 4. Науково-методичне забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників / за заг. ред. І. І. Цимбал / І. І. Цимбал, О. В. Касьянова, С. О. Жерліцин, В. П. Мартинова, О. В. Савенкова. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2016. – 222 с.
 5. Інноваційні оздоровчі технології в системі роботи закладів дошкільної освіти : посібник / за заг. ред. О. В. Касьянової / І. І. Цимбал, О. В. Касьянова, Н. О. Чумак, О. В. Савенкова. Сєвєродонецьк, 2017. 166 с.