1. Чумак Н. О. Соціально-педагогічне партнерство родини вихованців та дошкільного закладу в умовах сучасних тенденцій розвитку освіти / Науково-практична конференція «Психолого-педагогічні засади розвитку дитини в ігровій та навчальній діяльності» / Н. О. Чумак // Національна Академія ПН (21 грудня., Київ), 2015
 2. Чумак Н. О. Післядипломна педагогічна освіта: професійний розвиток вихователів дошкільних навчальних закладів : навчальний посібник для самостійної роботи слухачів КПК / Н. О. Чумак // Сєвєродонецьк. 2016
 3. Чумак Н. О. Післядипломна педагогічна освіта: професійний розвиток вихователів дошкільних навчальних закладів : навчальний посібник для самостійної роботи слухачів КПК / Н. О. Чумак // Сєвєродонецьк. 2017
 4. Інноваційні оздоровчі технології в системі роботи закладів дошкільної освіти : посібник / за заг. ред. О. В. Касьянової / І. І. Цимбал, О. В. Касьянова, Н. О. Чумак, О. В. Савенкова. Сєвєродонецьк, 2017. 166 с.
 5. Театралізована діяльність як засіб формування соціально-комунікативних умінь у дітей старшого дошкільного віку : науково-методичний посібник для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти / уклад. : О. В. Касьянова, О. А. Острянська, Н. О. Чумак. / за ред. О. В. Касьянової, О. А. Острянської. Харків : «Друкарня Мадрид», 2017. 174 с.
 6. Чумак Н. О. Дошкільна освіта на шляху впровадження засад недискримінації: методика «Лялька як персона» в дошкільних закладах Луганщини / Н. О. Чумак, В. В. Байдик // Науково-методичний ж-л «Освіта на Луганщині» / № 1 (46) 2017. С. 20-23
 7. Чумак Н. О. Партнерська взаємодія закладу дошкільної освіти та батьків вихованців : навчальний посібник для самостійної роботи слухачів КПК / Н. О. Чумак // Сєвєродонецьк. 2018
 1. Малашенко Г. В. Випробування патріотизмом / Г. В. Малашенко // Журнал «Оборонний вісник» Центру воєнної політики та політики безпеки. – 2015. – № 5. – с. 34.
 2. Малашенко Г. В. Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура») – сучасний комплексний засіб національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді / Г. В. Малашенко // Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині». – 2016. – № 2 (43). – с. 56–60.
 3. Малашенко Г. В. Післядипломна педагогічна освіта: професійний розвиток вчителів фізичної культури : навчальний посібник для самостійної роботи слухачів КПК / Г. В. Малашенко // Сєвєродонецьк, 2016. 53 с.
 4. Малашенко Г. В. Післядипломна педагогічна освіта: професійний розвиток вчителів фізичної культури : навчальний посібник для самостійної роботи слухачів КПК / Г. В. Малашенко // Сєвєродонецьк, 2017. 118 с.
 5. Малашенко Г. В. Післядипломна педагогічна освіта: професійний розвиток вчителів, які викладають предмет «Захист Вітчизни» : навчальний посібник для самостійної роботи слухачів КПК / Г. В. Малашенко, М.С. Брянченко,О. А. Мараховський, О. О. Сіроштан, П.О. Костиря // Сєвєродонецьк, 2017. 99 с.
 6. Малашенко Г. В. Післядипломна педагогічна освіта: професійний розвиток вчителів, які викладають предмет «Захист Вітчизни» : навчальний посібник для самостійної роботи слухачів КПК / Г. В. Малашенко // Сєвєродонецьк, 2018. 70 с.

 

 1. Волченко Л. П. Просоціальні уявлення шкільної молоді та її соціально-нормативна активність в умовах суспільних перетворень / Л. П.  Волченко // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2015. - № 2 (37). – С. 118 – 123.
 2. Волченко Л. П. Про деякі результати емпіричного дослідження соціальних уявлень старших школярів / Л. П. Волченко // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2015. - № 3 (38). – С. 119 – 126.
 3. Волченко Л. П. Проблема соціальних уявлень старших школярів і деякі результати їхнього емпіричного вивчення / Л. П. Волченко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка [Текст]. Вип. 128 / Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко М. О. – Чернігів : ЧНПУ, 2015. – (Серія: «Психологічні науки»). – С. 53 - 56
 4. Волченко Л. П. Основний зміст соціально-психологічного тренінгу з формування просоціальних уявлень старших школярів за умов суспільних трансформацій / Л. П. Волченко // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2015. - Т. 2, № 3 (38).– С. 99 – 105
 5. Волченко Л. П. Емпіричне вивчення уявлень старших школярів про особливості соціально-нормативної активності особистості / Л. П. Волченко, С. О. Гарькавець // Black sea : Scientific journal of academic research. Multidisciplinary journal. Psychology and Sociology Sciences. – Tbilisi, 2015. – Р. 60 – 65
 6. Волченко Л. П. К проблеме социально-психологической природы насилия / Л. П. Волченко, С. А. Гарькавец // Международный научно-исследовательский журнал. Социальная психология. – 2016. ‒ № 2 (44). – Ч. 4. – Екатеринбург. – С. 111 – 112.
 7. Волченко Л. П. До питання емпіричних досліджень соціально-нормативної свідомості старшокласників / Л. П.  Волченко // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання соціальної та практичної психології у координатах сучасних парадигм» (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 23 – 24 січня 2015 р.) – Сєвєродонецьк, 2015. – С. 43–46.
 8. Волченко Л. П. До питання формування соціально-нормативних уявлень старшокласників у гендерному вимірі / Л. П.  Волченко // Матеріали XIІ науково-практичної конференції з міжнародною участю “Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства” (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 16–17 квітня 2015 р.) – Сєвєродонецьк, 2015. – С. 23–25.
 9. Волченко Л. П. До проблеми урбаністичного перевантаження та формування просоціальних уявлень школярів / Л. П.  Волченко // ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми екологічної психології: місто і мегаполіс як середовище життєдіяльності» (Інститут психології ім. Г. С. Костюка, 14-16 травня, 2015 р., м. Вінниця) – Київ-Вінниця, 2015. – С. 20 – 23.
 10. Волченко Л. П. Емпіричне вивчення соціальних уявлень старших школярів / Л. П.  Волченко // Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині». – 2015. – № 1 (40). – С. 97 – 101.
 11. Волченко Л. П. Музейна екскурсія залами української етнографії та бойової слави  / Л. П. Волченко // Родина — мала Батьківщина — Україна : сучасний зміст патріотичного виховання : метод. зб. Луганського інституту післядипломної педагогічної освіти. – Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. – С. 149 – 152
 12. Волченко Л. П. Управління розвитком професійної компетентності педагога  / Л. П. Волченко // Формування інноваційного освітнього простору в регіоні: практичні досягнення. Частина ІІ. Педагогічні інновації в роботі навчальних закладів: наук.-метод. посібник Луганського інституту післядипломної педагогічної освіти. – Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. – С. 193 – 197.
 13. Волченко Л. П. Деякі результати емпіричного вивчення прокрастинації старших школярів / Л. П. Волченко // Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині». – 2016. – № 1 (42). – С. 7 – 11.
 14. Волченко Л. П. Соціально-психологічні засоби формування просоціальних уявлень старшокласників / Л. П.  Волченко // Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині». – 2016. – № 4 (45). – С. 24 – 28.
 15. Волченко Л. П. Особливості формування соціально-нормативних уявлень старшокласників в умовах суспільної кризи: монографія / Л. П.  Волченко // Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. 200 с.
 16. Волченко Л. П. Соціально-психологічні особливості ключових компетентностей учителя Нової української школи / Л. П.  Волченко // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2017. - № 2 (43). – С. 55–64.
 17. Волченко Л. П. Особливості формування конфліктологічної компетентності особистості в умовах сучасної школи / Л. П.  Волченко // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2017. - № 3 (44). – С. 65 – 74.
 18. Волченко Л. П. Національно-патріотичне виховання учнівської молоді та система соціально-психологічних впливів / Л. П.  Волченко // Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині». – 2017. – №2 (47). – С. 13 – 16.
 19. Волченко Л. П. Деякі результати емпіричного вивчення прокрастинації старших школярів у гендерному вимірі / Л. П.  Волченко // Матеріали XIІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю «Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства» 24-25 березня 2017 р., м. Сєвєродонецьк
 20. Волченко Л. П. До питання соціально-психологічних впливів і патріотичного виховання молоді / Л. П.  Волченко // Матеріали науково-практичної конференції „Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України", 7 квітня 2017 р., м. Харків
 21. Волченко Л. П. До проблеми формування екологічної свідомості старших школярів / Л. П.  Волченко // Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної  конференції «Сучасні проблеми екологічної психології: життєдіяльність особистості в умовах сучасного міста»,12-13 травня 2017 р., м. Маріуполь
 22. Волченко Л. П. Соціально-психологічні особливості подолання конфліктних ситуацій в середовищі старшокласників – досвід шкільної медіації / Л. П.  Волченко // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2018. - № 1 (45). – С. 88 – 98.
 23. Шкільна служба порозуміння : досвід упровадження медіації в Луганській області : навч.-метод. посібник / упоряд. : Л. П. Волченко,             В. В. Байдик,  С. В. Демчук. Харків : «Друкарня Мадрид», 2018. 104 с.
 24. Волченко Л. П. Соціально-психологічні впливи та процес соціалізації особистості / Л. П.  Волченко // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2018. - № 2 (46). – С. 67 – 77.
 25. Волченко Л. П. Створення шкільного центру порозуміння «Ти не один» / Л. П.  Волченко // Газета «Директор школи». ПП «Житомироблдрукарня», 2018. № 13-14 (829-830). С. 83-92
 1. Мартинова В. П. Розвиток музично-ритмічних здібностей у дітей засобами гри на елементарних музичних інструментах / Мартинова В. П. // Матеріали VIII Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій / [Упор. Назаренко Г.А.]. – У двох томах. Том 2. – Черкаси: ЧОПОПП, 2016. – 252 с.
 2. Науково-методичне забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників / за заг. ред. І. І. Цимбал / І. І. Цимбал, О. В. Касьянова, С. О. Жерліцин, В. П. Мартинова, О. В. Савенкова. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2016. – 222 с.
 3. Мартинова В. П. Розроблення програми дослідно-експериментальної роботи: методичні рекомендації / Мартинова В. П. // Науково-методичний журнал "Освіта на Луганщині" № 2 (47) 2017. С. 27–33
 4. Мартинова В. П. Розроблення програми дослідно-експериментальної роботи: методичні рекомендації / Мартинова В. П. // Збірник конкурсних робіт за підсумками проведення конкурсу на кращу випускну роботу слухачів курсів підвищення кваліфікації у 2015-2016 роках. Київ, 2017. – 858с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/cipo/Konkurs_UMO_2017.pdf
 5. Мартинова В. П. Сучасний стан та напрями розвитку дослідно-експериментальної роботи закладів Луганської області / Мартинова В. П. // Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті: тези доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції (20 жовтня 2017, Чернівці- Сєвєродонецьк) / Укладачі: БиркаМ.Ф., Черкез І.Б. – Чернівці: ІППОЧО, 2017. – 162 с.
 6. Мартинова В. П. Дослідно-експериментальна робота закладів освіти. Методичні рекомендації з розроблення програми / Мартинова В. П. // Газета «Директор школи» № 19-20 (811 - 812), жовтень 2017. Видавництво «Шкільний світ»