1. Стасюк В. С. Підготовка керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів до роботи за інноваційними технологіями компанії Microsoft Україна / В. С. Стасюк // Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині». –  № 4 (49). 2017. С. 6–9.
 2. Підготовка керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів до роботи за інноваційними технологіями компанії Microsoft Україна (за матеріалами всеукраїнського рівня) / В. С. Стасюк // Матеріали ІІІ-ої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології», 19 квітня 2018, м. Київ. К. : ЦІППО, 2018
 3. Підготовка керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів до роботи за інноваційними технологіями компанії Microsoft Україна / В. С. Стасюк // Матеріали VІІ Всеукраїнської інтерактивної науково-практичної конференції «Науково-прикладні основи створення цифрових засобів навчання та їх використання у закладах освіти». 24.09-24.10.2018
 4. Нові підходи до управління освітнім закладом в умовах реформування освіти : методичний посібник для керівників закладів загальної середньої освіти / уклад. : Л. М. Михайлова, Л. М. Савенко, В. С. Стасюк. Харків : «Друкарня Мадрид», 2018. 98 с.
 1. Лисенко Н. І. Формування громадянської компетентності на уроках природничого циклу засобами проекту DOCCU / Н. І. Лисенко // Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині». № 3. 2016. С. 54–59
 2. Лисенко Н. І. Складові біологічної компетентності учня / Н. І. Лисенко // Використання компетентнісно-діяльнісного підходу до викладання предметів природничо-математичного циклу: науково‐методичний посібник / укладачі : Буряк О.О. та ін. Харків : «Типографія Мадрид», 2017. С. 73–74
 3. Лисенко Н. І. Упровадження нового освітнього стандарту – передумова успішної реалізації завдань концепції екологічної освіти / Н. І. Лисенко // Екологізація шкільної природничо-математичної освіти в умовах запровадження нового Державного стандарту базової й повної загальної середньої освіти: науково-методичний посібник. Харків: «Друкарня Мадрид», 2017. С. 15–21
 4. Лисенко Н. І. Громадянська компетентність як основа патріотичного виховання молоді / Н. І. Лисенко // Актуальні проблеми психолого-педагогічного проектування процесу національно-патріотичного виховання дітей і молоді: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Сєвєродонецьк, 30 листопада 2017 р.)
 1. Стецюк Л. М. Компетентнісний підхід у організації навчально-виховного процесу як фактор оновлення шкільної фізико-математичної освіти / Л. М. Стецюк // Використання компетентнісно-діяльнісного підходу до викладання предметів природничо-математичного циклу: науково-методичний посібник. Харків: «Друкарня Мадрид», 2017. С. 135–137.
 1. Удовенко Н. І. Створення освітніх електронних ресурсів : навч. посіб. / Н. І. Удовенко // Післядипломна педагогічна освіта: професійний розвиток учителів інформатики / укладачі : Буряк О.О. та ін. Сєвєродонецьк, 2016.
 2. Удовенко Н. І. Можливості Інтернет-сервісів в організації сучасного уроку інформатики : навч. посіб. / Н. І. Удовенко // Післядипломна педагогічна освіта: професійний розвиток учителів інформатики / укладачі : Буряк О.О. та ін. Сєвєродонецьк, 2017
 3. Удовенко Н. І. Особливості уроку інформатики в компетентнісно орієнтованому навчанні / Н. І. Удовенко // Використання компетентнісно-діяльнісного підходу до викладання предметів природничо-математичного циклу / укладачі : Буряк О.О. та ін. Харків : «Типографія Мадрид», 2017.  С. 119–120.
 1. Максименко О. В. Літні мовні табори: організація діяльності : науково-методичний посібник / О. В. Максименко, О. С. Нікітченко. — Сєвєродонецьк: СПД Рєзніков В. С., 2015.  - 184 с.
 2. Нікітченко О. С. Методичні рекомендації Луганського ОІППО щодо викладання іноземних мов у 2016/ 2017 н. р.
 3. Нікітченко О. С. Методичні рекомендації Луганського ОІППО щодо викладання іноземних мов у 2017/ 2018 н. р.
 4. Нікітченко О. С. Післядипломна педагогічна освіта: професійний розвиток учителів іноземних мов : Навчальний посібник для самостійної роботи слухачів КПК / О. С. Нікітченко // Сєвєродонецьк, 2016. 165 с.
 5. Нікітченко О. С. Аналіз результатів моніторингового дослідження якості навчальних досягнень з англійської мови учнів 9 класів / О. С. Нікітченко // Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині». – 2016. – № 3 (44). – С. 22–28.
 6. Нікітченко О. С. Компетентнісний підхід до вивчення іноземних мов у сучасній школі / О. С. Нікітченко // Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині». – 2016. – № 4 (45). С. 45-48