Відповідно до плану роботи Луганського ОІППО на 2017 рік 17 лютого була проведена вчена рада, на якій заслухали звіт Анжели Черножукової, завідувача КДНЗ № 12 «Малюк» Сєвєродонецької міської ради Луганської області, та виступ Наталії Удовенко, наукового керівника експерименту, методиста кафедри природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання Луганського ОІППО, про перебіг та результати дослідно-експериментальної роботи за темою «Розвиток інформатичної компетентності дітей дошкільного віку засобами інформаційно-комунікаційних технологій». Учена рада констатувала, що дослідження здійснювалось відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації від 25.12.2013 р. № 1584 про надання закладу статусу експериментального регіонального рівня.

Мета дослідно-експериментальної роботи полягала в розробці, обґрунтуванні й експериментальній перевірці педагогічної моделі розвитку інформатичної компетентності дітей дошкільного віку засобами ІКТ.

Дослідження здійснювалось у три етапи: підготовчий (січень – грудень 2009 р.); формувально-практичний (жовтень 2014 р. – вересень 2016 р.); контрольно-узагальнювальний (жовтень 2016 р. – грудень 2016 р.).

Розроблена закладом модель презентує об’єктивні передумови розвитку інформатичної компетентності, науково-методичне забезпечення, організацію комп’ютерно-ігрового середовища, навчально-виховну діяльність.

Для впровадження моделі підготовлено дидактичні та методичні матеріали; проведено заходи для підвищення інформатичної компетентності педагогів (семінари й семінари-практикуми, індивідуальні консультації, проходження програми «Іntel® Навчання для майбутнього», тижні педагогічної майстерності, майстер-класи); розроблено програму «Комп’ютер для дошкільників» (для дітей старшого дошкільного віку) і пропедевтичний курс «Перлини інформатики» для дітей середніх груп; здійснено психолого-педагогічний моніторинг експериментальної діяльності; презентовано систему використання інформаційно-комунікаційних технологій у роботі з дітьми (пропедевтична робота за курсом «Перлини інформатики», робота гуртка «Веселий Комп’юша»); проведено заняття з використанням мультимедійних презентацій; організовано заняття, розваги, свята та заходи з підвищення інформаційної культури батьків (бесіди, консультації, круглі столи).

З метою оцінки ефективності дослідно-експериментальної роботи було розроблено «Діагностичну карту рівнів розвитку компонентів інформатичної компетентності в дошкільників» (автор – практичний психолог, спеціаліст вищої категорії Скора О. І.).

Дані психолого-педагогічної діагностики підтверджують ефективність упровадженої в навчально-виховний процес закладу педагогічної моделі розвитку інформатичної компетентності дітей дошкільного віку засобами ІКТ. Якщо на початку експерименту достатній рівень інформатичної компетентності показали тільки 20 % дітей експериментальної групи, то по його завершенню – 80 %. Підвищився й рівень інформатичної компетентності педагогів – на початку 2014 р. достатній рівень показали 45 %, після експерименту – 60 %.

Досвід інноваційної роботи закладу за темою дослідження був презентований на міському, обласному й усеукраїнському рівнях.

Модель розвитку інформатичної компетентності дітей дошкільного віку засобами ІКТ, теоретично обґрунтована й перевірена в процесі дослідно-експериментальної роботи, може бути використана в навчально-виховному процесі ДНЗ.