17 лютого на засіданні вченої ради було заслухано звіт Світлани Лазарєвої, заступника директора з навчально-виховної роботи середньої загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 16 м. Сєвєродонецька Луганської області, та Оксани Пагави, наукового керівника експерименту, завідувача кафедри педагогіки та психології Луганського ОІППО, кандидата психологічних наук, про перебіг та результати дослідно-експериментальної роботи за темою «Виховання в учнів 111 класів моральних цінностей у навчальній та позаурочній діяльності», яка здійснювалась відповідно до наказу Управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації № 65 від 23.01.2012 р. про надання закладу статусу експериментального регіонального рівня.

Дослідно-експериментальна робота закладу була спрямована на виховання моральних цінностей учнів 1–11 класів у рамках навчальної та позаурочної діяльності закладу, підбір та грамотне поєднання форм і методів навчально-виховної роботи, закладення та піднесення розуміння пріоритетності загальнолюдських цінностей у повсякденному житті, а також виховання свідомого громадянина України.

Дослідження здійснювалось у п’ять етапів: підготовчий етап (січень – травень 2012 р.); діагностико-концептуальний (червень 2012 – травень 2013 рр.); етап реалізації (червень 2013 – листопад 2015 рр.) узагальнювальний (грудень 2015 – травень 2016 рр.); коректувальний (червень – грудень 2016 р.).

Зміст виховання гуманістично-орієнтованої особистості визначається системою моральних знань і переконань, ціннісних орієнтацій, спрямованих на формування гуманної поведінки, потреби довільного прийняття морального рішення, розвиток почуттів людяності, милосердя, доброти, толерантності тощо. Актуальними напрямами, які сприяли досягненню мети дослідно-експериментальної роботи, є: створення умов для творчого, інтелектуального, духовного розвитку особистості; запровадження інноваційних форми позаурочної діяльності учнів; апробація різних форм позакласної й позашкільної роботи, націлених на становлення в школярів ціннісних орієнтирів гуманістичної спрямованості; створення програми виховання для окремого класу з урахуванням індивідуально-педагогічних можливостей класних керівників, батьків, а також результатів вивчення рівнів фізичного, соціального, психічного та духовного розвитку учнів; реалізація в процесі роботи особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах.

У результаті активної діяльності педагогічного колективу створено модель управління дослідно-експериментальною діяльністю навчального закладу та модель системи формування моральних цінностей, упроваджено тематичні педагогічні ради, організовано правовий клуб для роботи з учнями та психологічний клуб «Шлях до себе через іншого», створено факультативи «Салон мистецтв», «З Україною в серці», започатковано роботу дискусійного клубу «Сучасний підліток», організовано діяльність лялькового театру «Барвинок», клубу для батьків «Сімейний затишок», розроблено та втілено літературний проект «Людина поруч» та соціально-педагогічний проект «Острів доброти».

Проведення моніторингових досліджень серед учнів сприяло підвищенню рівня моральної орієнтації, її сформованості, свідомого надання пріоритету моральним вчинкам у житті. Учні збільшили рівень моральної вихованості від низького та середнього до достатнього та високого рівнів. Спостерігається якісна зміна моральних орієнтирів. Якщо на початку експерименту учні молодших класів надавали перевагу таким чеснотам, як: розуміння, дружба, чесність, доброта, щедрість, пов’язуючи їх з егоїстичними переконаннями, то наприкінці експерименту переважали такі чесноти, як: співчуття до інших, повага, акуратність, ввічливість, довіра, дружба, розуміння.

Найбільш сформованими цінностями серед учнів старших класів є повага до людей і вплив на оточуючих (83 % учнів); допомога та милосердя до інших людей (76 %); приємне проведення часу, відпочинку (66 % учнів), любов (58 %), здоров’я (65 %). Найменш сформованими цінностями в учнів можна вважати: високий матеріальний добробут (35 %), спілкування (35 %), альтруїзм (48 %).

Результати дослідження презентовано на VII Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» (м. Київ, березень 2016 р.), VIІІ Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» (м. Київ, жовтень 2016 р.), технопарку 2016 «Професійний успіх» фестиваль педагогічної майстерності, обласному науково-методичному семінарі «Виховний потенціал шкільної біологічної освіти» (2016 р.), обласній науково-практичній конференції «Патріотизм – нагальна проблема України і українців» (2015 р.), обласній науково-практичній конференції «Патріотичне виховання дітей та учнівської молоді в умовах українських реалій» (2014 р.), технопарку 2014 «Професійний успіх педагогів Сєвєродонецька – 2014», технопарку 2012 «Розвиток професійної компетентності педпрацівників на андрагогічних засадах», засіданні круглого столу кафедри педагогіки та психології Луганського ОІППО «Розробка та впровадження нових освітніх моделей і технологій у практику роботи навчальних закладів області».

Колектив середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 16 м. Сєвєродонецька працює над удосконаленням системи науково-методичної та дослідно-експериментальної роботи, яка сприяє підвищенню якості навчально-виховної роботи, професійному розвитку педагогів. Презентовані матеріали забезпечують вагомий внесок у розвиток інноваційної педагогічної практики навчальних закладів Луганської області.