Відповідно до плану роботи Луганського ОІППО на 2017 рік 27 вересня була проведена вчена рада, на якій заслухали звіт Олени Рубан, директора Зориківської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Міловської районної ради Луганської області, про перебіг та отримані результати дослідно-експериментальної роботи за темою «Формування якостей сучасного лідера в умовах сільської громадсько активної школи». Учена рада констатує, що дослідно-експериментальна робота здійснювалась відповідно до наказу Управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації «Про продовження дослідно-експериментальної роботи експериментального навчального закладу регіонального рівня Зориківської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Міловської районної ради Луганської області» від 15.09.2012 № 1162.Дослідження здійснювалась за затвердженою наказом програмою, якою передбачені теоретичне обґрунтування, практична розробка та експериментальна перевірка моделі сучасного лідера в умовах сільської громадсько активної школи з використанням різноманітних інноваційних форм і методів роботи та взаємодією школи з батьківською громадськістю й мешканцями села. Дослідження проводилось у п’ять етапів: підготовчий етап (вересень 2012 р. – травень 2013 р.); діагностико-концептуальний (травень – грудень 2013 р.); формувальний (січень 2014 р. – листопад 2015 р.); контрольно-узагальнювальний (грудень 2015 р. – грудень 2016 р.); коригувальний (січень 2017 р. – червень 2017 р.).

Формування якостей сучасного лідера в умовах сільської громадсько активної школи здійснювалось через: систему виховання на засадах учнівського самоврядування; реалізацію програми «Хочу бути лідером»; роботу «Школи лідера» для активістів шкільного самоврядування; упровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій, методик, спрямованих на формування лідерських якостей особистості.

Розроблена педагогічним колективом Зориківської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів модель сучасного лідера складається з таких компонентів: мотиваційний, когнітивний, емоційно-вольовий, діловий і діяльнісно-комунікативний. Результатом упровадження моделі стало ініціювання учнями та педагогами школи спільних заходів (тренінги, засідання круглих столів, ділові зустрічі, дискусії, майстер-класи, свята, конкурси тощо) з батьками, громадою, органами місцевого самоврядування. Результатом роботи стала розробка проектів соціального, оздоровчого, інформаційного, творчого, екологічного, пошукового змісту, що є оптимальним засобом для розвитку спільноти й активної громадської позиції («Крок у майбутнє», «Адміністрація – учитель – молодіжний лідер» тощо).

Відбулось зміцнення соціального партнерства між школою та громадськими організаціями, розширився громадський діапазон закладу (діти-переселенці й воїни АТО).

З метою розвитку професійної компетентності педагогів проведене засідання педагогічних рад («Форми, методи й види урочної та позаурочної роботи, які сприяють формуванню лідерських якостей», «Вплив традиційної та інноваційної системи навчально-виховного процесу в умовах експерименту» тощо).

Дослідження розвитку лідерських якостей особистості в процесі експерименту проводилось за різноманітними методиками («Соціометрія», «Експрес-діагностика організаційних здібностей», «Діагностика лідерських здібностей», «Діагностика лідерських здібностей» тощо).

Порівняння результатів діагностико-концептуального та контрольно-узагальнювального етапів дозволяє зробити висновок про результативність розробленої моделі сучасного лідера. На початку експерименту показник рівня сформованості лідерських якостей особистості (учні 7–11 класів) становив: високий рівень – 30 %, середній – 29,6 %, низький – 40,4 %. На етапі закінчення експерименту: високий рівень – 43,2 %, середній – 32,2 %, низький – 24,6 %.

За результатами дослідно-експериментальної роботи підготовлені звіт і публікації в періодичних виданнях.