Відповідно до плану роботи Луганського ОІППО на 2017 рік 21 грудня була проведена вчена рада, на якій заслухали звіт Тетяни Ізюмської, методиста кафедри управління освітою Луганського ОІППО, наукового керівника дослідно-експериментальної роботи КЗ «Рубіжанська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І–ІІІ ступенів» Луганської області за темою «Технології та методики реабілітації хворої дитини в умовах санаторної школи-інтернату».

Учена рада констатує, що дослідно-експериментальна робота здійснювалась відповідно до наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації «Про продовження статусу експериментального навчального закладу регіонального рівня Рубіжанському обласному навчально-реабілітаційному центру» № 137 від 15.02.2013 р.

Дослідно-експериментальна робота проводилась за затвердженою програмою, у якій окреслені теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка технологій і методик реабілітації хворої дитини в умовах санаторної школи-інтернату.

Дослідження здійснювалось у чотири етапи: діагностико-концептуальний етап (лютий – грудень 2013 р.); формувальний етап (січень 2014 – грудень 2015 рр.); контрольно-узагальнювальний етап (січень – грудень 2016 р.); корекційний (січень – грудень 2017 р.).

Завданнями дослідно-експериментальної роботи були узагальнення науково-теоретичних та методологічних основ реабілітації хворої дитини в умовах санаторної школи-інтернату; реалізація в лікувально-реабілітаційному й навчально-виховному процесі сучасних технологій та методик реабілітації вихованців; створення умов для відновлення здоров’я й мотивації до ведення здорового способу життя вихованців; розробка рекомендацій щодо застосування технологій і методик реабілітації хворих дітей.

У рамках реалізації програми дослідження використовувались такі методи: емпірично-діагностичний (вивчення нормативних, інструктивно-методичних документів, наукової, психологічної та спеціальної літератури за темою експерименту, анкетування, опитування, тести, бесіди); праксиметричний (аналіз педагогічного та медичного досвіду); обсерваційний (пряме й непряме спостереження); теоретичний (моделювання, узагальнення, систематизація, порівняння тощо). З метою обґрунтування достовірності отриманих результатів проводилась діагностика:1) стану фізичного, психічного та соціального здоров’я учнів; 2) рівня готовності педагогічного колективу до здійснення дослідно-експериментальної роботи.У результаті впровадження дослідно-експериментальної програми:

  • створене сприятливе середовище для відновлення й збереження здоров’я, навчання, виховання та розвитку особистості;
  • відбулись позитивні зміни в динаміці емоційного стану учнів;
  • знижені показники захворюваності серед учнівського й медико-педагогічного колективу;
  • поліпшений психологічний клімат у колективі;
  • створені та впроваджені моделі сучасної санаторної школи-інтернату та її випускника.

Комплексна діагностика стану фізичного, психічного й соціального здоров’я учнів показала:

  • позитивні результати (непрогресування), стабілізацію сколіотичної хвороби в переважної більшості дітей;
  • достатній рівень ціннісного ставлення до власного здоров’я й обізнаність з питань формування культури здоров’я в переважної більшості вихованців.

Дослідження ефективності професійної діяльності показали, що:

  • підвищився рівень готовності педагогів до інноваційної діяльності (якщо на початку експерименту середній рівень готовності мали 72 % і високий – 28 %, то після його завершення низький рівень мали 6,9 %, середній – 58,6 %, високий – 34,5 %).
  • підвищився рівень готовності до інноваційної діяльності медичних працівників (на початку експерименту високий рівень готовності мали 11 %, середній – 55 %, низький – 33 %, після його завершення низький рівень мали 10 %, середній – 70 %, високий – 20 %).

Представлені матеріали забезпечують внесок у розвиток інноваційної педагогічної практики навчальних закладів Луганської області щодо методико-технологічного забезпечення реабілітації хворої дитини в умовах санаторної школи-інтернату.