Відповідно до плану роботи Луганського ОІППО на 2018 рік 28 грудня була проведена вчена рада, на якій заслухали звіт Ольги Пасинковоїзаступника директора з навчально-виховної роботи Сєвєродонецького навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа-колегіум Національного університету «Києво-Могилянська академія» Сєвєродонецької міської ради з перебігу та отримання результатів дослідно-експериментальної роботи за темою «Формування громадянських якостей особистості колегіанта як громадянина України та громадянина глобалізованого світу в системі міжнародної діяльності НВК» (презентація).

Учена рада констатує, що дослідно-експериментальна робота здійснювалась відповідно до наказу Управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації від 05.09.2012 № 1160.

Дослідження відбувалось у чотири етапи: аналітико-констатувальний (січень 2013 – червень 2013); діагностично-пошуковий (червень 2013 – грудень 2013); формувальний (січень 2014 – червень 2017); завершально-коригувальний (червень 2017 – грудень 2017).

Завданнями дослідно-експериментальної роботи передбачено: вивчення та аналіз філософської, соціологічної, психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження, визначення основних громадянських якостей, які необхідно формувати в колегіантів; установлення рівнів сформованості в учнів громадянських якостей на початку й наприкінці дослідно-експериментальної роботи; розробка та впровадження в освітній простір закладу структурно-функціональної моделі міжнародної діяльності НВК щодо розвитку в колегіантів громадянських якостей; визначення педагогічних умов, необхідних для ефективного впровадження структурно-функціональної моделі; аналіз та узагальнення результатів дослідно-експериментальної роботи; висвітлення досвіду дослідно-експериментальної роботи в українських виданнях.

У межах реалізації програми дослідження використовувались теоретичні, емпіричні, математично-статистичні методи: вивчення наукової і методичної літератури за темою експерименту; анкетування, опитування, тестування, бесіди, спостереження; обчислення результатів дослідно-експериментальної роботи.З метою обґрунтування достовірності отриманих результатів проводилась діагностика: 1)готовності педагогічного колективу до здійснення дослідно-експериментальної роботи; 2) рівнів сформованості в колегіантів громадянських якостей.

Педагогічний колектив розробив і впровадив в освітній простір колегіуму структурно-функціональну модель міжнародної діяльності НВК щодо формування громадянських якостей колегіанта. Основу цієї моделі склали: навчальні курси, проектна робота, діяльність шкільних клубів, участь закладу в Міжнародному проекті «Асоційовані школи ЮНЕСКО», швейцарсько-українському проекті DOCCU, Міжнародному освітянському проекті iEARN; співпраця з німецьким центром Ґете Інститут, громадською молодіжною організацією «Євроклуб», міжнародним бюро Всесвітнього поштового союзу (ВПС), Обласною громадською організацією «Бізнес-клуб «Європейський вибір»; діяльність шкільної організації «Злагода»; участь колегіантів у літній школі юних науковців, літньому лінгвістичному таборі «Табір лідерів».

У рамках проекту «Молодь за європейське майбутнє» проводились євроуроки, був організований конкурс малюнків «Україна – Європа: очима юних», вікторина «Україна – ЄС. Шляхи назустріч», рольова гра «Європа майбутнього», фахова майстерня «Європейське кафе запрошує», референдум «Моя школа в Європейському Союзі». Колегіанти стали активними учасниками вікторин «Що я знаю про Угорщину?», «Що я знаю про Польщу?», «Вікно в Америку» тощо; переможцями та учасниками фіналу конкурсу «Аліанте», учасниками та призерами обласної вікторини «Євроквіз – 2015, 2016, 2017».

Протягом дослідно-експериментальної роботи колегіанти брали участь у всеукраїнських учнівських конференціях асоційованих шкіл ЮНЕСКО, на яких розглядались проблеми розвитку європейських країн, питання мусульмано-європейських відносин, толерантного ставлення до різних культур.

 У межах співробітництва колегіуму з німецьким культурним центром Ґете Інститут відбулось знайомство учнів з традиціями Німеччини, читання книжок німецьких авторів в оригіналі за допомогою онлайн-бібліотеки. У рамках проекту «Різдвяна листівка» учні шостих класів учились оформлювати вітальні листівки німецькою мовою.

Результатом упровадження структурно-функціональної моделі міжнародної діяльності закладу щодо формування в колегіантів громадянських якостей слід назвати:

  • створення сприятливого освітнього середовища для формування в колегіантів громадянських якостей (правосвідомості, відповідальності, громадянської активності, толерантності, вільного волевиявлення, здатності до захисту власних прав та ін.);
  • розвиток різноманітних форм роботи (інтелектуально-наукових, просвітницьких, інформаційно-комунікативних) щодо формування в учнів громадянських якостей;
  • відпрацьований механізм узгодження взаємодії всіх суб’єктів освітнього процесу щодо формування громадянських якостей колегіантів;
  • відбулись позитивні зміни в рівнях сформованості громадянських якостей колегіантів: кількість учнів з високим рівнем склала 68,43 % (на початку експерименту цей показник дорівнював 41 %); кількість учнів із середнім рівнем зросла на 24,4 %. Учні, які на початку експерименту склали групу з низьким рівнем сформованості громадянських якостей, після його завершення виявили середній рівень.

Представлені матеріали є певним внеском у розвиток інноваційної педагогічної практики освітніх закладів Луганської області щодо формування в молоді громадянських якостей.