2016 РІК    

№ п/п

Тема дослідження

Майданчик дослідження

Документ, яким затверджено експеримент

Наукові керівники, консультанти

Термін проведення

Здоров'язбережувальні технології

1

Управлінські умови  створення здоров'язберігоючого середовища для дітей
з обмеженими можливостями у спеціальній загальноосвітній школі

Гірська

обласна спеціальна загальноосвітня

школа-інтернат

Луганської області

ДОН ЛОДА н.№263 від 11.04.2014р

Науковий керівник:

Макаренко І.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дефектології та психокорекції ЛНУ ім. Т.Шевченка

Пагава О.В., доцент кафедри педагогіки та психології, кандидат психологічних наук

2014 – 2019

2

Розвиток здоровя'збе-режувальної компетентності
учасників навчально-виховного процесу засобами здоровя'зберігаючих, оздоровчих технологій
та технологій навчання здоров'ю

Кремінська загальноосвітня школа І – ІІІ ст. № 4 Кремінської районної ради

Луганської області

ДОН ЛОДА н.№89 від 11.02.2014р.

Науковий керівник:

Ізюмська Т.О., методист кафедри управління освітою ЛОІППО, аспірантка ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

2014 - 2018

3

Управління загальноосвітнім закладом на основі загальнозбе-режувальних
технологій

Рубіжанська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 6 Рубіжанської міської ради Луганської обл.

ДОНМС ЛОДА н.№484 від 04.04.2013р.

Науковий керівник:

Ізюмська Т.О., методист кафедри управління освітою ЛОІППО, аспірантка ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»

2013 – 2017

4

Сучасні умови розвитку здоров'язбе-режувального середовища в навчально – виховному просторі школи.

 

Рубіжанська спеціалізована школа

І – ІІІ ступенів №10 Рубежанської міської ради Луганської обл.

ДОНМС ЛОДА н.№140 від 15.02.2013р.

Науковий керівник:

Ізюмська Т.О., методист кафедри управління освітою ЛОІППО, аспірантка ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»

2013 – 2017

5

Технології та методики реабілітації хворої дитини в умовах навчально – реабілітаційного Центру(санаторної школи-інтернату)

КЗ «Рубіжанська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів Луганської області

 

ДОНМС ЛОДА н.№137 від 15.02.2013р.

Науковий керівник:

Ізюмська Т.О., методист кафедри управління освітою ЛОІППО, аспірантка ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»

 

2013 - 2017

Інклюзивна освіта

6

Навчально – реабілітаційний центр як педагогічна система соціалізації дітей з особливими освітніми потребами.

КЗ «Рубіжанський навчально – реабілітаційний центр «Кришталик» Луганської області

ДОНМС ЛОДА н.№139 від 15.02.2013р.

Науковий керівник:

Байдик В.В.  кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри педагогіки та психології;

Колодна Н.А., директор Рубіжанського навчально – реабілітаційного центру «Кришталик», к.мед.наук, професор;

Хворостяна І.В., завідувач офтальмологічного відділення Луганської обласної дитячої клінічної лікарні, головний спеціаліст – дитячий офтальмолог обласного управління охорони  здоров 'я Луганської облдержадміністрації

 

2013 – 2018

Економічна освіта

7

Виховання податкової правосвідомості гімназистів засобами створеної в навчальному закладі системи неперервної економічної освіти

Кремінська

школа-гімназія Кремінської

районної ради

Луганської області

ДОН ЛОДА н.№87 від 11.02.2014р.

Науковий керівник:

Притульська Н.В., проректор з науково-педагогічної та методичної роботи Київського національного торгівельно-економічного університету, доктор тех. наук, професор (за згодою)

Коваленко Я.В., методист з біології, економіки, екології кафедри природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання

2014 - 2017

Управління навчальним закладом

8

Науково-методичний супровід експериментальних закладів системи освіти сільського району в умовах впровадження нових Державних стандартів

КО «Кремінський районний методичний кабінет Луганської області»

ДОН ЛОДА н.№92 від 11.02.2014р.

Науковий керівник:

Касьянова О.В., проректор із наукової роботи ЛОІППО, кандидат педагогічних наук, доцент

2014 - 2018

9

Модернізація управлінської діяльності в інноваційному просторі освітнього округу

Красноріченська загальноосвітня школа І – ІІІ ст. Кремінської районної ради Луганської області

ДОН ЛОДА н.№93 від 11.02.2014р.

Науковий керівник:

Касьянова О.В., проректор із наукової роботи ЛОІППО, кандидат педагогічних наук, доцент

2014 - 2018

10

Управлінські та педагогічні технології забезпечення особистісного успіху в освітньому просторі Лисичанської багатопрофільної гімназії як «Школи успіху».

Лисичанська багатопрофільна гімназія

Лисичанської

міської ради

Луганської області

 

УОН ЛОДА

н.№ 1582

від 03.12.2012р.

Науковий керівник:

Сорочан Т.М., доктор пед. наук, професор кафедри філософії освіти дорослих Університету менеджменту освіти НАПН України

 

2013-2017

11

Управління цілісним педагогічним процесом у сучасній школі - «Школі успіху»

КЗ «Навчально-виховний комплекс школа І-ІІ ступеня – ліцей «Гарант» Лисичанської міської ради» Луганської області

УОН ЛОДА

н.№ 1584

від 03.12.2012р.

Науковий керівник:

Сорочан Т.М., доктор пед. наук, професор кафедри філософії освіти дорослих Університету менеджменту освіти НАПН України

2013-2017

12

Реалізація Державного стандарту  базової та повної загальної середньої освіти в умовах інноваційного розвитку навчального закладу

Рубіжанський ліцей Рубіжанської міської ради Луганської області

МОН України н. № 218

від 04.03.2016

Науковий керівник:

Омельченко Світлана Олександрівна, ректор Донбаського державного педагогічного університету, доктор педагогічних наук, професор.

Науковий консультант:

Касьянова О.В., проректор із наукової роботи Луганського ОІППО, кандидат педагогічних наук, доцент

 

2016-2021

Психологічний супровід навчально-виховного процесу

13

Психолого-педагогічні умови розвитку психологічної культури школярів у навчально-виховному процесі ЗНЗ

Кремінська загальноосвітня школа І – ІІІ ст. №2 Кремінської районної ради

Луганської області

ДОН ЛОДА н.№90 від 11.02.2014р.

Науковий керівник:

Харченко В.Є. канд. психологічних наук

2014 - 2018

14

Науково-методичний супровід творчої діяльності учнів та вчителів у системі особистісно орієнтованого навчання та виховання

НВК Сватівська загальноосвітня школа І ступеня – гімназія Сватівської районної ради

Луганської області

ДОН ЛОДА н.№1590 від 25.12.2013р.

Науковий керівник:

Баранова С.В., старший науковий співробітник лабораторії політичної участі інституту соціальної та політичної психології НАПН України, канд.психол.наук, доцент

 

2014 - 2017

Особистісний розвиток учнів

15

Створення навчально-виховного середовища міжшкільного освітнього округу для  розвитку індивідуальних здібностей учнів в урочній та позаурочній діяльності

 

Нижньодуванська ЗОШ І – ІІІ ст. Сватівської районної ради Луганської області

ДОН ЛОДА н.№1586 від 25.12.2013р.

Науковий керівник:

Касьянова О.В., проректор із наукової роботи ЛОІППО, кандидат педагогічних наук, доцент

2014 - 2018

16

Освітній простір  як середовище розвитку інтелектуального потенціалу учасників навчально-виховного процесу

 

Сєвєродонецький багатопрофільний ліцей Луганської області

ДОН ЛОДА н.№396 від 24.06.2014р

Науковий керівник:

Єлісєєв П.Й., кандидат технічних наук, доцент Технологічного інституту Східноукраїнського національного університету імені В.Даля

Науковий консультант:

Кечик О. О., старший викладач кафедри природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання ЛОІППО, кандидат педагогогічних наук

2014 – 2019

17

Формування міжкультурно орієнтованої особистості в педагогічній системі Рубіжанської спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів №2

Рубіжанська спеціалізована школа
І – ІІІ ступенів №2 Рубіжанської міської ради Луганської області

ДОНМС ЛОДА н.№297 від 14.03.2013р.

Науковий керівник:

Касьянова О.В., проректор із наукової роботи Луганського ОІППО, кандидат педагогічних наук, доцент

 

2013 – 2018

18

Особистісний розвиток дитини

КДНЗ № 4 «Теремок» Старобільської міської ради Луганської області

УОН ЛОДА

н.№ 777

від 07.06.2011р

Науковий керівник:

Гордей Н.М., канд.пед.наук, доцент кафедри дошкільного виховання Глухівського національного педагогічного університету ім. О.Довженка (за згодою)

 2011- 2016

Естетично-ціннісний розвиток

19

Естетично-ціннісний розвиток школярів в культурно-освітньому просторі

Гірська багатопрофільна гімназія Попаснянської міської ради Луганської області

ДОН ЛОДА наказ № 1124 від 02.09.2013 р.

Науковий керівник:

Михайлова Л.М., доцент кафедри теорії та методики виховання Запорізького ОІППО, канд.пед.наук (за згодою)

2014-2018

20

Виховання основ етичної культури школярів у навчально-виховному процесі.

Тошківський НВК «ЗНЗ - ДНЗ» Попаснянської

міської ради Луганської обл.

УОН ЛОДА

Наказ № 1195

від 16.09.2013 р

Науковий керівник:

Савонова Г.І., старший викладач кафедри управління освітою, кандидат філософських наук.

2014-2018

Громадянсько-патріотичне виховання

21

Формування громадянських якостей особистості колегіанта як громадянина України і глобалізованого світу в системі міжнародної діяльності НВК

Сєвєродонецький навчально-виховний комплекс «Спеціалізована школа-колегіум Національного університету «Києво-Могилянська академія» Сєвєродонецької міської ради Луганської області

УОН ЛОДА

н.№ 1160

від 05.09.2012р.

Науковий керівник:

Касьянова О.В., проректор із наукової роботи ЛОІППО, кандидат педагогічних наук, доцент

 

Свергунова Л.В., директор Сєвєродонецького навчально-виховного  комплексу, вчитель першої категорії

 

2013-2018

22

Формування якостей сучасного лідера в умовах сільської громадсько активної школи

Зориківська загальноосвітня школа I-III ст. Міловської районної ради Луганської області

УОН ЛОДА

н.№ 1162

від 05.09.2012р.

Науковий керівник:

Голубенко І.Л., методист кафедри  управління освітою ЛОІППО

 

 2012- 2017

23

Виховання в учнів 1-11 класів моральних цінностей у навчальній та позаурочній діяльності

Середня загальноосвітня школа I-III ст.№ 16 м.Сєвєродонецька Луганської області

УОН ЛОДА

н.№ 65

від 23.01.2012р.

Науковий керівник:

Пагава О.В., доцент кафедри педагогіки та психології, кандидат психологічних наук

 

2012- 2016

24

Система національно-патріотичного виховання учнів в умовах Східного регіону України

Сватівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 Сватівської районної ради Луганської області

МОН України наказ № 536

від 18 травня 2015 року

Науковий керівник:

Просіна О.В., науковий співробітник лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук

2015-2019

(всеукра-їнський експери-мент)

25

Освіта для демократичного громадянства

Лисичанський багатопрофільний ліцей Лисичанської міської ради

Луганської області

УОН ЛОДА

н.№ 307

від 15.03.2011р

Науковий керівник:

Саранов С.В., доцент кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін і методики їх викладання, канд.історичних наук.

 2011- 2016

26

Педагогічні умови соціалізації учнів гімназії як засобу формування ціннісного ставлення особистості до суспільства та держави

Золотівська багатопрофільна гімназія

Попаснянської районної ради Луганської області

ДОН ЛОДА наказ № 257 від11.04.2014 р.

Науковий керівник:

Савонова Г.І., старший викладач кафедри управління освітою, кандидат філософських наук

2014-2018

Дошкільна освіта

27

Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі як умова повноцінного фізичного розвитку дитини

КДНЗ «Ластівка» Міловської селищної ради

Луганської області

ДОН ЛОДА н.№397 від 24.06.2014р

Науковий керівник:

Грабовенко Н.В., Доцент кафедри соціології та соціальної роботи міжрегіональної Академії управління персоналом, кандидат педагогічних наук, доцент

Пагава О.В., доцент кафедри педагогіки та психології, кандидат психологічних наук

 

2014 – 2018

Медіаосвіта

28

 

 

 

 

Соціально-психологічні засади формування медіа культури особистості

 

 

КЗ «Навчально-виховний комплекс  школа I-II ст.- ліцей «Гарант» Лисичанської міської ради Луганської області

УОН ЛОДА

н.№ 1161

від 31.08.2011р.

 

Науковий керівник:

Бурім О.В., асистент кафедри управління освітою ЛОІППО

 

2011- 2016

 

29

Упровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес

Попаснянська загальноосвітня школа I-III ст. № 24 Попаснянської районної ради Луганської області

УОН ЛОДА

н.№ 85

від 23.01.2012р

Науковий керівник:

Бурім О.В., асистент кафедри управління освітою ЛОІППО

2011- 2016

30

Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес загальнооосвітніх навчальних закладів

Лисичанська багатопрофільна гімназія

Лисичанської міської ради

МОН України наказ від 27.07.2011 року № 886

Науковий керівник:

Найдьонова Л.А., доктор психологічних наук, старший науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології національної академії педагогічних наук України

Науковий консультант:

Бурім О.В., асистент кафедри управління освітою ЛОІППО

2011 – 2016

(Всеукра-їнський експери-мент)

Інформаційні технології

31

Формування інформаційно – комунікативної компетентності учнів сільської гімназії у глобалізованому освітньому просторі

Старобільська гімназія Старобільської районної ради Луганської області

ДОНМС ЛОДА н.№281 від 14.03.2013р.

Науковий керівник:

Сорочан Т.М., доктор пед. наук, професор кафедри кафедри філософії освіти дорослих Університету менеджменту освіти НАПН України

2013 – 2020

32

Використання веб-сайтів в освітній діяльності

Лисичанська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 Луганської області

ДОН ЛОДА

н.№ 11с

від 16.01.2015

Науковий керівник:

Іванов О.В., методист кафедри природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання, асистент

2015-2019

33

Використання сервісів Web 2.0 в освітній діяльності школи.

КЗ «Лисичанська спеціалізована школа

І–ІІІ ступенів № 8 Лисичанської міської ради

Луганської області»

 

ДОНМС ЛОДА н.№449 від 02.04.2013р.

Науковий керівник:

Воротнікова І.П., доцент кафедриметодики природничо-математичної освіти і технологій ІППО Київського університету ім. Бориса Грінченка

Іванов О.В., методист кафедри природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання, асистент

2013 – 2018

34

Розвиток інформативної компетентності дітей дошкільного віку засобами інформаційно-комунікаційних технологій

КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу

№ 12 «Малюк» Сєвєродонецької міської ради

Луганської області

 

ДОН ЛОДА н.№1584 від 25.12.2013р.

Наукові керівники:

Сафонова С.О., доцент кафедри комп'ютерної інженерії Технологічного інституту СНУ імені Володимира Даля

Удовенко Н.І., методист з інформатики кафедри природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання

2014 – 2016

35

Хмарні сервіси в освіті

КЗ «Лисичанська спеціалізована школа

І-ІІІ ступенів № 8 Лисичанської міської ради Луганської області»

МОН України наказ від 21.05.2014 року № 629

Науковий керівник:

Литвинова С.Г., докторант, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник інституту інноваційних технологій і засобів навчання НАПН України

2014 – 2017

(Всеукра-їнський експери-мент)

Компетентнісна освіта

36

Модульне навчання в школі як засіб формування особистості компетентного школяра

Лисичанська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 12 Лисичанської міської ради Луганської області

ДОН ЛОДА наказ № 307 с від 20.08.2015

Науковий керівник:

Касьянова О.В., проректор із наукової роботи Луганського ОІППО, кандидат педагогічних наук, доцент

 

2015-2020

 

 

 2015 РІК 

 

п/п

Тема дослідження

Майданчик дослідження

Документ, яким затверджено експеримент

Науковий керівник, консультант

Термін проведення

Здоровязбережувальні технології

1.

Управлінські умови  створення здоров’язберігаючого середовища для дітей з обмеженими можливостями у спеціальній загальноосвітній школі

Гірська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат

ДОН ЛОДА наказ №263 від 11.04.2014 р.

Науковий керівник:

Макаренко І. В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дефектології та психокорекції ЛНУ імені Тараса Шевченка (за згодою)

2014–2019

2.

Розвиток здоров’язбережувальної компетентності учасників навчально-виховного процесу засобами здоров’язбережувальних, оздоровчих технологій та технологій навчання здоров’ю

Кремінська загальноосвітня школа

І–ІІІ ступенів № 4 Кремінської районної ради

ДОН ЛОДА наказ № 89 від 11.02.2014 р.

Науковий керівник:

Ізюмська Т. О., методист кафедри управління освітою ЛОІППО, аспірантка ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»

2014–2018

3.

Управління загальноосвітнім закладом на основі загальнозбережувальних технологій

Рубіжанська загальноосвітня школа

І–ІІІ ступенів № 6 Рубіжанської міської ради

ДОНМС ЛОДА наказ

№ 484 від 04.04.2013 р.

Науковий керівник:

Ізюмська Т. О., методист кафедри управління освітою ЛОІППО, аспірантка ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»

2013–2017

4.

Сучасні умови розвитку здоров’язбережувального середовища в навчально-виховному просторі школи

 

Рубіжанська спеціалізована школа

І–ІІІ ступенів № 10 Рубіжанської міської ради

ДОНМС ЛОДА наказ

№ 140 від

15.02.2013 р.

Науковий керівник:

Ізюмська Т. О., методист кафедри управління освітою ЛОІППО, аспірантка ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»

2013–2017

5.

Технології та методики реабілітації хворої дитини в умовах навчально-реабілітаційного Центру

КЗ «Рубіжанська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів» Луганської області

ДОНМС ЛОДА наказ

№ 137 від 15.02.2013 р.

Науковий керівник:

Ізюмська Т. О., методист кафедри управління освітою ЛОІППО, аспірантка ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»

2013–2017

Інклюзивна освіта

6.

Навчально-реабілітаційний центр як педагогічна система соціалізації дітей з особливими освітніми потребами

КЗ «Рубіжанський навчально-реабілітаційний центр «Кришталик»

ДОНМС ЛОДА наказ

№ 139 від 15.02.2013 р.

Науковий керівник:

Пагава О.В., доцент кафедри педагогіки та психології ЛОІППО, кандидат психологічних наук;

Колодна Н. А., директор Рубіжанського навчально-реабілітаційного центру «Кришталик», кандидат медичних наук, професор;

Хворостяна І. В., завідувач офтальмологічного відділення Луганської обласної дитячої клінічної лікарні, головний спеціаліст – дитячий офтальмолог обласного управління охорони здоров’я Луганської облдержадміністрації (за згодою)

2013–2018

Економічна освіта

7.

Виховання податкової правосвідомості гімназистів засобами створеної у навчальному закладі системи неперервної економічної освіти

Кремінська школа-гімназія Кремінської районної ради

ДОН ЛОДА наказ № 87 від 11.02.2014 р.

Науковий керівник:

Притульська Н. В., проректор із науково-педагогічної та методичної роботи Київського національного торговельно-економічного університету, доктор технічних наук, професор (за згодою)

 

2014–2017

Управління навчальним закладом

8.

Науково-методичний супровід експериментальних закладів системи освіти сільського району в умовах упровадження нових Державних стандартів

КО «Кремінський районний методичний кабінет Луганської області»

ДОН ЛОДА наказ № 92 від 11.02.2014 р.

Науковий керівник:

Касьянова О. В., проректор із наукової роботи ЛОІППО, кандидат педагогічних наук, доцент

2014–2018

9.

Модернізація управлінської діяльності в інноваційному просторі освітнього округу

Красноріченська загальноосвітня школа

І–ІІІ ступенів Кремінської районної ради

ДОН ЛОДА наказ № 93 від 11.02.2014 р.

Науковий керівник:

Касьянова О. В., проректор із наукової роботи ЛОІППО, кандидат педагогічних наук, доцент

2014–2018

10.

Управлінські та педагогічні технології забезпечення особистісного успіху в освітньому просторі Лисичанської багатопрофільної гімназії як «Школи успіху»

Лисичанська багатопрофільна гімназія Лисичанської міської ради

 

УОН ЛОДА

наказ № 1582

від 03.12.2012 р.

Науковий керівник:

Сорочан Т. М., доктор педагогічних наук, професор кафедри філософії освіти дорослих Університету менеджменту освіти НАПН України

 

2013–2017

11.

Управління цілісним педагогічним процесом у сучасній школі – «Школі успіху»

КЗ «Навчально-виховний комплекс школа І–ІІ ступенів-ліцей «Гарант» Лисичанської міської ради

УОН ЛОДА

наказ № 1584

від 03.12.2012 р.

Науковий керівник:

Сорочан Т. М., доктор педагогічних наук, професор кафедри філософії освіти дорослих Університету менеджменту освіти НАПН України (за згодою)

2013–2017

Психологічний супровід навчально-виховного процесу

12.

Психолого-педагогічні умови розвитку психологічної культури школярів у навчально-виховному процесі ЗНЗ

Кремінська загальноосвітня школа

І–ІІІ ступенів № 2 Кремінської районної ради

ДОН ЛОДА наказ № 90 від 11.02.2014 р.

Науковий керівник:

Харченко В. Є., доцент кафедри педагогіки та психології ЛОІППО, кандидат психологічних наук

2014–2018

13.

Науково-методичний супровід творчої діяльності учнів та вчителів у системі особистісно орієнтованого навчання та виховання

НВК Сватівська загальноосвітня школа І ступеня- гімназія

ДОН ЛОДА наказ № 1590 від 25.12.2013 р.

Науковий керівник:

Баранова С. В., старший науковий співробітник лабораторії політичної участі інституту соціальної та політичної психології НАПН України, кандидат психологічних наук, доцент (за згодою)

2014–2017

14.

«Школа сприяння здоров'ю» як освітній простір формування психологічної компетентності учасників навчально-виховного процесу

КЗ «Лисичанська спеціалізована школа

I–III ступенів № 27 Лисичанської міської ради»

УОН ЛОДА

наказ № 1160

від 31.08.2011 р.

Науковий керівник:

Харченко О.В., доцент кафедри педагогіки та психології ЛОІППО, кандидат психологічних наук

2011–2016

Громадянсько-патріотичне виховання

15.

Формування громадянських якостей особистості колегіанта як громадянина України і глобалізованого світу в системі міжнародної діяльності НВК

Сєвєродонецький навчально-виховний комплекс «Спеціалізована школа-колегіум Національного університету «Києво-Могилянська академія» Сєвєродонецької міської ради

УОН ЛОДА

наказ № 1160

від 05.09.2012 р.

Науковий керівник:

Свергунова Л. В., директор Сєвєродонецького навчально-виховного комплексу

 

2013–2018

16.

Формування якостей сучасного лідера в умовах сільської громадсько активної школи

Зориківська загальноосвітня школа

I–III ступенів Міловської районної ради

УОН ЛОДА

наказ № 1162

від 05.09.2012 р.

Науковий керівник:

Голубенко І. Л., старший викладач кафедри управління освітою ЛОІППО

 

 2012–2017

17.

Виховання в учнів 1–11 класів моральних цінностей у навчальній та позаурочній діяльності

Середня загальноосвітня школа I–III ступенів

№ 16 м. Сєвєродонецька

УОН ЛОДА

наказ № 65

від 23.01.2012 р.

Науковий керівник:

Пагава О.В., доцент кафедри педагогіки та психології ЛОІППО, кандидат психологічних наук

 

2012–2016

18.

Спрямування змісту національно-патріотичного виховання на формування відповідних ціннісних ставлень у дітей та учнівської молоді в ЗНЗ

Сватівська ЗОШ І–ІІІ ступенів № 6 Сватівської районної ради Луганської області

 

Наказ МОН України № 536 від 18.05.2015 р.

Науковий керівник:

Просіна О. В., науковий співробітник лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук

2015-2019

19.

Освіта для демократичного громадянства

Лисичанський багатопрофільний ліцей Лисичанської міської ради

УОН ЛОДА

наказ № 307

від 15.03.2011 р.

Науковий керівник:

Саранов С. В., доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін і методики їх викладання, кандидат історичних наук

2011–2016

20.

Педагогічні умови соціалізації учнів гімназії як засобу формування ціннісного ставлення особистості до суспільства та держави

Золотівська багатопрофільна гімназія Первомайської міської ради

 

ДОН ЛОДА наказ № 257 від 11.04.2014 р.

Науковий керівник:

Савонова Г. І., старший викладач кафедри управління освітою, кандидат філософських наук

2014–2018

Особистісний розвиток учнів

21.

Формування міжкультурно орієнтованої особистості в педагогічній системі Рубіжанської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 2

Рубіжанська спеціалізована школа

І–ІІІ ступенів № 2 Рубіжанської міської ради

ДОНМС ЛОДА наказ

№ 297 від 14.03.2013 р.

Науковий керівник:

Касьянова О. В., проректор із наукової роботи Луганського ОІППО, кандидат педагогічних наук, доцент

 

2013–2018

22.

Створення навчально-виховного середовища міжшкільного освітнього округу для розвитку індивідуальних здібностей учнів в урочній та позаурочній діяльності

Нижньодуванська ЗОШ І–ІІІ ступенів Сватівської районної ради

ДОН ЛОДА наказ № 1586 від 25.12.2013 р.

Науковий керівник:

Касьянова О. В., проректор із наукової роботи ЛОІППО, кандидат педагогічних наук, доцент

2014–2018

23.

Освітній простір як середовище розвитку інтелектуального потенціалу учасників навчально-виховного процесу

Сєвєродонецький багатопрофільний ліцей

ДОН ЛОДА наказ № 396 від 24.06.2014 р.

Науковий керівник:

Єлісєєва П. Й., кандидат технічних наук, доцент Технологічного інституту Східноукраїнського національного університету імені В. Даля

2014–2019

24.

Особистісний розвиток дитини

ДНЗ № 4 «Теремок» Старобільської міської ради

УОН ЛОДА

наказ № 777

від 07.06.2011 р

Науковий керівник:

Гордей Н. М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільного виховання Глухівського національного педагогічного університету

ім. О. Довженка (за згодою)

 2011–2016

 

Естетично-ціннісний розвиток

25.

Естетично-ціннісний розвиток школярів у культурно-освітньому просторі гімназії

Гірська багатопрофільна гімназія Первомайської міської ради Луганської області

ДОН ЛОДА наказ № 1124 від 02.09.2013 р

Науковий керівник:

Михайлова Л. М., доцент кафедри теорії та методики виховання Запорізького ОІППО, кандидат педагогічних наук (за згодою)

 

 

26.

Виховання основ етичної культури школярів у навчально-виховному процесі

 

 

Тошківський НВК «ЗНЗ-ДНЗ» Попаснянської районної ради Луганської області

 

ДОН ЛОДА наказ № 1195 від
16.09.2013 р.

 

Науковий керівник:

Савонова Г. І., старший викладач кафедри управління освітою, кандидат філософських наук

 

 

 

2014-2018

 

Дошкільна освіта

27.

Організація проектної діяльності в дошкільному закладі

Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 8 «Світлячок» Лисичанської міської ради

УОН ЛОДА

наказ № 84 від 23.01.2012 р.

Науковий керівник:

Сагіна Н. С., головний спеціаліст відділу дошкільної та загальної середньої освіти Луганської обласної державної адміністрації (за згодою)

 

2011–2016

28.

Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі як умова повноцінного фізичного розвитку дитини

КДНЗ «Ластівка» Міловської селищної ради Луганської області

ДОН ЛОДА наказ № 397 від 24.06.2014 р.

Науковий керівник:

Грабовенко Н. В., доцент кафедри соціології та соціальної роботи міжрегіональної Академії управління персоналом, кандидат педагогічних наук, доцент (за згодою)

2014–2018

Медіаосвіта

29.

 

 

 

 

Соціально-психологічні засади формування медіакультури особистості

 

 

КЗ «Навчально-виховний комплекс школа I–II ступенів-ліцей «Гарант» Лисичанської міської ради

УОН ЛОДА

наказ № 1161 від

31.08.2011 р.

 

Науковий керівник:

Бурім О. В., старший викладач кафедри управління освітою ЛОІППО

 

2011–2016

 

30.

Упровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес

Попаснянська загальноосвітня школа

I–III ступенів № 24 Попаснянської районної ради

УОН ЛОДА

наказ № 85 від 23.01.2012 р.

Науковий керівник:

Бурім О. В., старший викладач кафедри управління освітою ЛОІППО

2011–2016

31.

Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів

Лисичанська багатопрофільна гімназія Лисичанської міської ради

МОН України

наказ № 886

від

27.07.2011 р.

Науковий керівник: Найдьонова Л. А., доктор психологічних наук, старший науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

Науковий консультант:

Бурім О. В., старший викладач кафедри управління освітою ЛОІППО

2011–2016

Інформаційні технології

32.

Формування інформаційно-комунікативної компетентності учнів сільської гімназії у глобалізованому освітньому просторі

Старобільська гімназія Старобільської районної ради

ДОНМС ЛОДА наказ

№ 281 від 14.03.2013 р.

Науковий керівник: Сорочан Т. М., доктор педагогічних наук, професор кафедри філософії освіти дорослих Університету менеджменту освіти НАПН України

2013–2020

33.

Використання веб-сайтів в освітній діяльності

Лисичанська ЗОШ І–ІІІ ступенів № 6 Лисичанської міської ради Луганської області

ДОН ЛОДА

наказ № 11с

від 16.01.2015 р.

Науковий керівник: Іванов О. В., методист кафедри природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання, асистент

2015–2019

34.

Використання сервісів Web 2.0 в освітній діяльності школи

КЗ «Лисичанська спеціалізована школа

І–ІІІ ступенів № 8 Лисичанської міської ради Луганської області»

ДОНМС ЛОДА наказ

№ 449 від 02.04.2013 р.

Науковий керівник:

Воротнікова І. П., доцент кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій ІППО Київського університету ім. Бориса Грінченка

(за згодою)

2013–2018

35.

Розвиток інформативної компетентності дітей дошкільного віку засобами інформаційно-комунікаційних технологій

КЗ ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 12 «Малюк» Сєвєродонецької міської ради

ДОН ЛОДА наказ № 1584 від 25.12.2013 р.

Наукові керівники:

Сафонова С. О., доцент кафедри комп’ютерної інженерії Технологічного інституту СНУ імені Володимира Даля (за згодою)

2014–2016

36.

Хмарні сервіси в освіті

КЗ «Лисичанська спеціалізована школа

І–ІІІ ступенів № 8 Лисичанської міської ради Луганської області»

МОН України

наказ № 629

від

21.05.2014 р.

Науковий керівник:

Литвинова С. Г.,

докторант, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту інноваційних технологій і засобів навчання НАПН України

2014–2017

Екологічне виховання

37.

Психолого-педагогічний супровід екологічного виховання дітей дошкільного віку

КДНЗ (ясла-садок № 6) «Яблучко» комбінованого типу Рубіжанської міської ради

УОН ЛОДА

наказ № 1073

від 07.09.2010 р.

Науковий керівник: Седлецька О. В., аспірант біологічного факультету ХНУ ім. В. Каразіна (за згодою)

 

 2010–2015

38.

Педагогічні умови впровадження в навчально-виховний процес сільської школи системної екологічної освіти і виховання учнів

«Штормівська загальноосвітня школа I–III ступенів» Новоайдарської районної ради

УОН ЛОДА

наказ № 1641

від 22.12.2010 р.

Науковий керівник: Жерліцин С.О., проректор із науково-педагогічної роботи ЛОІППО

 2011–2015

39.

Педагогічні умови впровадження у навчально-виховний процес енергозберігаючих технологій

Рубіжанська загальноосвітня школа I–III ступенів № 8 Рубіжанської міської ради

УОН ЛОДА

наказ № 1074 від 07.09.2010 р.

Науковий керівник:Попов Є.В., завідувач кафедри екології Інституту хімічних технологій Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, доктор технічних наук, професор (за згодою)

 2010–2015

Компетентнісна освіта

40.

Професійна компетентність педагога як умова всебічного гармонійного розвитку учнів гімназії

«Навчально-виховний комплекс Новоайдарська школа гімназія» Новоайдарської районної ради

УОН ЛОДА

наказ № 1638

від 22.12.2010 р.

Науковий керівник: Максименко О.В., завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання ЛОІППО, кандидат філологічних наук, доцент

2010–2015

41.

Модульне навчання в школі як засіб формування особистості компетентного школяра

Лисичанська загальноосвітня школа

I–III ступенів № 12

Лисичанської міської ради

ДОН ЛОДА

наказ № 307с

від 20.08.2015 р.

Науковий керівник:

Касьянова О. В., проректор із наукової роботи ЛОІППО, кандидат педагогічних наук, доцент

2015–2020