Закони України

Закон України від 13 травня 1999 № 651-XIV «Про загальну середню освіту»

Закон України від 04 липня 2002 р. зі змінами від 16 жовтня 2012 р. «Про інноваційну діяльність»

Закон України від 22 травня 2003 № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» 

Закон України від 09 січня 2007 р. «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки»

Закон України від 01 червня 2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних»

Закон України від 01 липня 2014 № 1556-VII «Про вищу освіту»

Закон України від 26 листопада 2015 № 848-­VIII «Про наукову і науково-технічну діяльність»

Закон України «Про освіту»

Укази Президента України

Указ Президента України від 17.04.2002 року № 347/2002 «Про Національну доктрину розвитку освіти»    

Указ Президента України від 25.06.2013 року № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»    

Указ Президента України від 12.01.2015 року № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна - 2020»

 

Постанови та розпорядження

Кабінету Міністрів України

Державний стандарт початкової загальної освіти (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 р. № 1717)

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392)

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»

 

 Положення, затверджені Кабінетом Міністрів України

та Міністерством освіти і науки України

Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 964

Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад (наказ Міністерства освіти і науки України 20.02.2002 р. № 114; у редакції наказу МОН України 23.11.2009 р. № 1054, зареєстрованого Міністерством юстиції України 16 грудня 2009 р. № 1217/17233)

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 р. № 522 зі змінами та доповненнями, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.11.2012 р. № 1352, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.12.2012 р. за № 2111/22423)

 

 

Накази МОН України  

Наказ МОНМС від 01.04.2011 року № 302 «Про заходи щодо впровадження електронного навчального контенту» 

Наказ МОНМС від 01.10.2012 № 1060 «Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси» (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 1.09.2016 року № 1061)

Наказ МОН від 24.03.2016 № 324 «Про розширення бази для проведения дослідно- експериментальної роботи «Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності у навчально-виховний процес навчальних закладів» на 2012 -2019 роки»

Наказ МОН України від 19.01.2017 № 79 «Про проведення всеукраїнського експерименту за темою «Теоретико-методологічні засади моделювання розвитку авторських шкіл» на базі загальноосвітніх навчальних закладів України (Рішення про реєстрацію авторського права,свідоцтво про реєстрацію авторського права)

Наказ МОН України від 31.05.2017 року № 763 «Про проведення всеукраїнського експерименту за темою «Підготовка керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів до роботи за інноваційними технологіями компанії Microsoft Україна»програма експерименту на травень 2017 р. – січень 2018 р.програма експерименту на 2017–2021 роки

Наказ МОН України від 13.07.2017 № 1028 «Про проведення всеукраїнського експерименту на базі загальноосвітніх навчальних закладів» (тема експерименту «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти»)

Наказ МОН України від 18.08.2017 № 1199 «Про проведення всеукраїнського експерименту на базі загальноосвітніх навчальних закладів» (тема експерименту «Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику»), програма експерименту, заявка на проведення всеукраїнського експериментусписок загальноосвітніх навчальних закладів-учасників.

Наказ МОН України від 30 серпня 2017 року № 1234 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники» (Smart Kids)»

Наказ МОН України від 03.08.2018 №863 «Про проведення експерименту всеукраїнського рівня «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення інтегрованого курсу «Природничі науки» для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти" на серпень 2018 - жовтень 2022 роки», заявка на проведення всеукраїнського експерименту, програма експерименту, список загальноосвітніх навчальних закладів-учасників.

Наказ МОН України від 03.08.2018 №957 про проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Електронний підручник для загальної середньої освіти» (E-booc for secondary educasion (E - BOOK FOR SECONDARI EDUCATION (EBSE)), серпень 2018 року - серпень 2021 року

 

 

Листи МОН України

Лист МОН України від 31.08.2018 № 1/9-424 «Про організацію інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи в навчальних закладах України»

 

Рішення колегії МОН України

Рішення колегії МОН України від 27.10.2016 № 10 «Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи»

 

Постанови Президії Національної академії

педагогічних наук України

Концепція впровадження медіаосвіти в Україні, схвалена постановою Президії Національної академії педагогічних наук України 20 травня 2010 року, протокол № 1-7/6-150

Постанова Президії НАПН України «Про започаткування Українським науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи експерименту академічного рівня на тему «Науково-методичні засади надання соціально-педагогічної допомоги дітям і сім’ям, що опинилися у складних життєвих обставинах внаслідок військових конфліктів» у 2018-2019 рр. (Програма дослідно-експериментальної роботи «Науково-методичні засади надання соціально-педагогічної допомоги дітям і сім’ям, що опинилися у складних життєвих обставинах внаслідок військових конфліктів», Перелік експериментальних баз та експериментальних майданчиків дослідно-експериментальної роботи, договір про проведення експериментальної роботи)