Тема науково-дослідної роботи Луганського ОІППО: «Освітньо-інформаційний простір інституту післядипломної освіти як науково-методичне середовище професійного розвитку педагогів».


Мета дослідження: створення та забезпечення функціонування освітньо-інформаційного простору інституту як науково-методичного середовища для професійного розвитку керівних та педагогічних кадрів.


Напрями діяльності інституту:

 • наукове дослідження потенціалу інформаційного простору інституту післядипломної освіти як науково-методичного середовища професійного розвитку педагогів;
 • подальше дослідження наукових основ безперервної педагогічної освіти в контексті сучасних змін;
 • науково-методичний супровід упровадження Державних освітніх стандартів;
 • розробка та апробація сучасних технологій розвитку професіоналізму працівників методичних служб різного рівня: від керівника шкільного методичного об’єднання до методиста методичного кабінету (центру);
 • виявлення та дослідження ефективних моделей управління сучасним навчальним закладом у системі загальної середньої освіти; подальше моніторингове дослідження якості навчальних досягнень учнів;
 • розробка та впровадження у зміст роботи кафедр інституту технології професійного розвитку педагогів на основі електронних освітніх ресурсів;
 • виявлення та дослідження ефективних моделей і технологій дослідно-експериментальної роботи сучасних навчальних закладів у системі загальної середньої освіти;
 • оновлення змісту та реалізація сучасних технологій професійного вдосконалення та підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів, підвищення їх управлінської культури;
 • виявлення та дослідження ефективних моделей взаємодії і партнерства навчальних закладів системи загальної середньої освіти з вищими навчальними закладами, громадськими та освітніми організаціями, установами з питань розвитку педагогічних систем;
 • виявлення та дослідження ефективних моделей роботи з обдарованими дітьми в системі загальної середньої освіти;
 • психолого-педагогічне забезпечення учасників навчально-виховного процесу в умовах надзвичайних ситуацій;
 • дослідження ресурсу творчих майстерень педагогів області як джерела інноваційного педагогічного досвіду.

На кафедрі педагогіки та психології триває науково-дослідна робота за темою «Сучасні методологічні засади розвитку психолого-педагогічних компетентностей педагогів ДНЗ та ЗНЗ у системі післядипломної педагогічної освіти».

При кафедрі організовано роботу постійно діючого кафедрального методологічного семінару на тему «Сучасні методологічні засади розвитку психолого-педагогічних компетентностей педагогів ДНЗ та ЗНЗ у системі післядипломної педагогічної освіти»:

 • Соціально-психологічне забезпечення навчально-виховного процесу ДНЗ і ЗНЗ як умова реалізації сучасної освітньої парадигми (квітень, С. О. Гарькавець);
 • Інтегрований підхід у роботі з обдарованими дітьми в ЗНЗ/ДНЗ (червень, О. Л. Рачок);
 • Актуальні педагогічні технології в реалізації діяльнісного підходу в ДНЗ і ЗНЗ (жовтень, Н. С. Сагіна);
 • Вектор професійного успіху педагогів ДНЗ та ЗНЗ у системі післядипломної педагогічної освіти (листопад, В. В. Байдик).

Кафедра управління освітою продовжує науково-дослідну роботу за темою «Інноваційні підходи професійного розвитку керівних кадрів та педагогічних працівників в умовах сучасної неперервної освіти».

При кафедрі організовано роботу постійно діючого кафедрального методологічного семінару на тему ««Інноваційні підходи професійного розвитку керівних кадрів та педагогічних працівників в умовах сучасної неперервної освіти»:

 • Інноваційно-освітнє середовище навчального закладу як фактор професійного розвитку керівних та педагогічних кадрів (лютий, В. П. Мартинова);
 • Управління розвитком здоров’язбережувального середовища учнів у навчально-виховному процесі школи (червень, Т. О. Ізюмська);
 • Професійна культура та педагогічна майстерність керівних і педагогічних кадрів у впровадженні проектної діяльності (листопад, І. Л. Голубенко).

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання продовжує науково-дослідну роботу над темою «Науково-методичне забезпечення реалізації оновленого змісту гуманітарної складової Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».

При кафедрі працює постійно діючий науково-теоретичний кафедральний семінар «Науково-методичне забезпечення реалізації оновленого змісту гуманітарної складової Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»:

 • Сучасні науково-методичні підходи до проблеми професійної компетентності вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін (березень, І. В. Хайло);
 • Підвищення професійної компетентності вчителів суспільних дисциплін в умовах модернізації освітньої системи (вересень, О. С. Нікітченко);
 • Теоретичні й практичні засади формування мовної особистості в сучасному освітньому просторі (грудень, В. Є. Колодяжна).

На кафедрі природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання триває наукова-дослідна робота за темою: «Науково-методичні засади підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти засобами компетентнісно-діяльнісного підходу».

При кафедрі працює постійно діючий кафедральний методологічний семінар «Шляхи підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти»:

 • Використання компетентнісно-діяльнісного підходу при викладанні природничо-математичних дисциплін як основа реалізації нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (березень, О. О. Буряк);
 • Моніторингові дослідження якості освітніх досягнень учнів як засіб діагностичного управління навчальним процесом (вересень, Л. М. Cтецюк);
 • Застосування інноваційних педагогічних технологій у ході природничо-математичної підготовки школярів (листопад, О. О. Буряк).

Дочірні категорії