Мета: підтримка сталого розвитку громадянського суспільства за допомогою поширення знань про освіту для демократичного громадянства та освіту з прав людини (ОДГ/ОПЛ) в Україні через:

Мета: створення сприятливих умов для розвитку й самореалізації української молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості.