Організатори проекту: Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ); НАУ Києво-Могилянська Академія, Громадська організація «Асоціація фахівців з розв’язання конфліктів та соціальної і психологічної підтримки «Слова допомогають».

Координатори в Луганській області:

  • Байдик Віта Володимирівна – старший викладач кафедри педагогіки та психології ЛОІППО, завідувач обласного навчально-методичного центру психологічної служби системи освіти.

Загальна інформація

Мета проекту:

1. Підвищення рівня знань і практичних навичок педагогічних працівників базових закладів загальної середньої освіти, що знаходяться в п’ятикілометровій зоні від лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях, щодо підвищення життєстійкості/стресостійкості в дітей.

2. Отримання учасниками освітнього процесу в базових закладах регулярної психосоціальної підтримки.

Форми впровадження:

1. Проведення триденних тренінгів «Підготовка вчителів до розвитку життєстійкості/стресостійкості в дітей у навчальному закладі».

2. Надання щомісяця очних та щотижня дистанційних супервізій для шкільних психологів, учителів, заступників директорів з виховної роботи, які пройшли навчання на тренінгу.

Регіони впровадження: Донецька, Луганська області.

Цільова група проекту: шкільні психологи, учителі, заступники директорів з виховної роботи.

Перелік навчальних закладів Луганської області для впровадження компоненту «Психосоціальна підтримка».

Термін реалізації: серпень 2017 – травень 2018 року.

Реалізація проекту:

Наказ МОН України від 21.08.2017 року № 1220 «Про затвердження Плану додаткових заходів у Донецькій та Луганській областях щодо реалізації спільного проекту «Вчимося жити разом».

Узагальнені результати для освітнього сектору Луганської області:

1. Проведення 5-ти триденних тренінгів зі 125 учасниками (шкільні психологи, учителі, заступники директорів з виховної роботи) з 30 базових закладів загальної середньої освіти.

2. Розробка онлайн курсу на основі навчально-методичного посібника «Підготовка вчителів до розвитку життєстійкості/стресостійкості в дітей в освітніх навчальних закладах/ С. О. Богданов, А. М. Гірник, О. В. Залеська, І. В. Іванюк, В. В. Соловйова, В. А. Чернобровкіна, В. М. Чернобровкін. К.: Пульсари, 2017» та розміщення його на сайтах Луганського та Донецького інститутів післядипломної педагогічної освіти.

3. Друк і розповсюдження навчально-методичних матеріалів з психосоціальної підтримки дітей серед педагогічних працівників 30-ти закладів.