Січень 2015 року

1. Узгодження планів роботи міських (районних) методичних кабінетів (центрів) на 2015 рік.
2. Забезпечення науково-методичного супроводу діяльності міських (районних) методичних кабінетів (центрів) у 2015 році.
3. Підготовка проектів рішень та розпоряджень стосовно організації та забезпечення науково-методичної роботи з педагогічними кадрами області.
4. Експертиза заяв навчальних закладів про присвоєння статусу експериментальних регіонального рівня.
5. Експертиза навчальних програм тренувальних зборів учнів до IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів.

Березень 2015 року

1. Експертиза програм, навчальних, навчально-методичних посібників, електронних посібників, дистанційних курсів та надання рекомендацій щодо отримання грифів та друку.
2. Експертиза науково-методичного супроводу кафедрами інституту діяльності творчих груп педагогів та авторських педагогічних майстерень.
3. Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників інституту в умовах реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні.
4. Звіт міського методичного кабінету Рубіжанської міської ради про діяльність щодо професійного розвитку педагогічних працівників.

Травень 2015 року

1. Експертиза навчально-методичного забезпечення курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників різних категорій (навчальних та навчально-тематичних планів КПК, видів випускних робіт слухачів КПК, методичних рекомендацій до їх виконання та списків рекомендованої літератури).
2. Організація обміну досвідом щодо впровадження інноваційних форм і методів проведення навчальних занять на КПК та науково-методичних семінарах у міжкурсовому періоді.
3. Про підсумки ІІІ та ІV етапів Усеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів.
4. Експертиза заяв навчальних закладів про присвоєння статусу експериментальних регіонального рівня.
5. Звіт КУ “Сватівський районний методичний кабінет” про діяльність щодо професійного розвитку педагогічних працівників.
6. Розгляд педагогічного досвіду колективу середньої загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 19 м. Сєвєродонецька Луганської області «Краєзнавча робота як пріоритетний напрямок діяльності школи».

Червень 2015 року

1. Підготовка інструктивно-методичних листів, методичних рекомендацій на допомогу педагогічним працівникам області щодо актуальних питань організації науково-методичної роботи в поточному навчальному році.
2. Експертиза та рекомендація до впровадження інструментарію для діагностики та виявлення рівня засвоєння знань слухачами КПК.
3. Експертиза програм, навчальних, навчально-методичних посібників, електронних посібників, дистанційних курсів та надання рекомендацій щодо отримання грифів та друку.
4. Звіт Новоайдарського районного методичного кабінету про діяльність щодо професійного розвитку педагогічних працівників.

 

Червень 2015 року (додаткове засідання)

1. Про експертизу заявки, програми та рекомендація Лисичанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 Лисичанської міської ради Луганської області щодо проведення дослідно-експериментальної роботи за темою “Модульне навчання в школі як засіб формування особистості компетентного школяра”.

Вересень 2015 року

1. Про розгляд, узгодження й рекомендація до затвердження індивідуальних планів роботи викладачів інституту.

2. Про обговорення та затвердження графіків кафедр стосовно контрольних відвідувань і взаємовідвідувань навчальних занять викладачів.

3. Про звіт КУ «Попаснянський районний методичний кабінет» про діяльність щодо професійного розвитку педагогічних працівників.

Листопад 2015 року

1. Про призначення секретарем науково-методичної (експертної) ради методиста кафедри управління освітою Мартинову В.П.

2. Про аналіз матеріалів співробітників інституту, надрукованих у педагогічних виданнях та виявлення перспективних науково-методичних тем для впровадження в навчальному процесі КПК.

3. Про розгляд навчальних програм з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму секцій комунального закладу «Луганська обласна мала академія наук учнівської молоді», Попаснянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 24 Попаснянської міської ради, Тошківського НВК «ЗНЗ-ДНЗ» Попаснянської районної ради.

4. Про звіт районного методичного кабінету відділу освіти Новопсковської райдержадміністрації про діяльність щодо професійного розвитку педагогічних працівників.

5. Про участь педагогів у Всеукраїнських конкурсах фахової майстерності: «Творчий учитель – обдарований учень», «Парк педагогічної майстерності», «Учитель-новатор», «Панорама творчих уроків» тощо.

Грудень 2015 року

1. Про узгодження планів роботи міських (районних) методичних кабінетів (центрів) на 2016 рік.

2. Про розгляд навчальних програм із позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму секцій комунального закладу «Луганська обласна мала академія наук учнівської молоді».

 Листопад 2015 року

1. Про призначення секретарем науково-методичної ради методиста кафедри управління освітою Мартинову В.П.

2. Про аналіз матеріалів співробітників інституту, надрукованих у педагогічних виданнях та виявлення перспективних науково-методичних тем для впровадження в навчальному процесі КПК.

3. Про розгляд навчальних програм з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму секцій комунального закладу «Луганська обласна мала академія наук учнівської молоді», Попаснянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 24 Попаснянської міської ради, Тошківського НВК «ЗНЗ-ДНЗ» Попаснянської районної ради.

4. Про звіт районного методичного кабінету відділу освіти Новопсковської райдержадміністрації про діяльність щодо професійного розвитку педагогічних працівників.

5. Про участь педагогів у Всеукраїнських конкурсах фахової майстерності: «Творчий учитель – обдарований учень», «Парк педагогічної майстерності», «Учитель-новатор», «Панорама творчих уроків» тощо.