Січень 2017

1.Про затвердження складу науково-методичної ради на 2017 рік.

2.Про затвердження плану роботи науково-методичної ради на 2017 рік.

3.Про експертизу матеріалів, наданих для участі у Восьмій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2017».

4.Про експертизу програм, навчальних, навчально-методичних посібників, електронних посібників, дистанційних курсів і надання рекомендацій щодо отримання грифів до друку.

5.Про експертизу матеріалів за результатами завершення дослідно-експериментальної роботи КДНЗ (ясел-садка) комбінованого типу № 12 «Малюк» Сєвєродонецької міської ради за темою «Розвиток інформативної компетентності дітей дошкільного віку засобами інформаційно-комунікаційних технологій».

6.Про експертизу матеріалів за результатами завершення дослідно-експериментальної роботи середньої загальноосвітньої школи I–III ступенів
№ 16 м. Сєвєродонецька за темою «Виховання в учнів 1–11 класів моральних цінностей у навчальній та позаурочній діяльності».

7.Про експертизу заяв навчальних закладів щодо отримання статусу експериментальних регіонального рівня (за потребою).

8.Про атестацію методистів інституту у 2017 році.

 Березень 2017

1.Про рекомендацію навчальної програми спецкурсу «Гендерно-культурні аспекти нормативно-правової обізнаності сучасної молоді» та методичної розробки проблемної лекції «Міжнародні гендерні права людини» (2 год.) (автор-укладач: Калько Ірина Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управління освітою Луганського ОІППО) до участі в конкурсі на написання методичних розробок щодо формування гендерної культури в учнів різного віку, зниження рівня некритичного прийняття нав’язуваних стереотипами обмежень поведінки осіб будь-якої статі, оголошений Інститутом проблем виховання НАПН України спільно з Національною Радою жінок України.

2.Про розгляд методичної розробки учителя української мови та літератури Сєвєродонецьного НВК «Спеціалізованої школи-колегіуму Національного університету «Києво-Могилянська академія»» Сошик Валентини Аглямівни за темою «Розвиток мовленнєвої компетенції засобами інтерактивного навчання на уроках української мови та літератури (із досвіду роботи)»

3.Про розгляд методичної розробки учителя математики та інформатики Сєвєродонецьного багатопрофільного ліцею Рибнікової Майї Романівни за темою «Елементи проблемного навчання на уроках математики при підготовці до олімпіад та ЗНО» (збірка завдань з алгебри 8-11 класи).

4.Про розгляд методичної розробки учителя географії Сєвєродонецьного багатопрофільного ліцею Кобзистого Геннадія Григоровича за темою «Застосування інноваційних педагогічних технологій на уроках географії»

5.Про розгляд методичної розробки учителя української мови та літератури середньої загальноосвітньої школи № 16 м. Сєвєродонецька Малишко Ольги Вікторівни за темою «Знаннєво-діяльнісні компетентності учнів у системі підготовки до ЗНО з української мови».

6.Про розгляд методичної розробки програми гуртка «Шапкові гриби» для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (автор – Коваленко Лілія Павлівна, учитель біології, учитель вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель Кремінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Кремінської районної ради Луганської області).

7.Про розгляд методичної розробки програми гуртка лялькового театру «Котигорошко» для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (автор – Глущенко Лідія Миколаївна, вчитель початкових класів Кремінської школи-гімназії Кремінської районної ради Луганської області).

8.Про розгляд методичної розробки методична розробка програми гуртка «Мій чарівний олівець» для учнів 1-го класу загальноосвітніх навчальних закладів (автор – Васильєва Юліана Феліксівна, вчитель початкових класів Кремінської школи-гімназії Кремінської районної ради Луганської області). Доповідач – Касьянова О. В., проректор із наукової роботи, кандидат педагогічних наук, доцент Луганського ОІППО.

Травень 2017

1.Про розгляд матеріалів за результатами виявлення, вивчення, узагальнення передового педагогічного досвіду в освітніх закладах Луганської області кафедрами інституту.

2.Про експертизу матеріалів за результатами завершення дослідно-експериментальної роботи Рубіжанської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 6 Рубіжанської міської ради за темою «Управління загальноосвітнім закладом на основі загальнозбережувальних технологій».

3.Про експертизу заяв навчальних закладів щодо отримання статусу експериментальних регіонального рівня (за потребою).

4.Про підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників закладу у 2018 році.

5.Про підготовку інструктивно-методичних листів, методичних рекомендацій на допомогу педагогічним працівникам області щодо актуальних питань організації навчально-виховного процесу у 2017–2018 навчальному році.

6.Про експертизу матеріалів співробітників Луганського ОІППО, наданих на Восьмий усеукраїнський конкурс на кращу науково-методичну розробку в системі післядипломної педагогічної освіти.

7.Про підготовку матеріалів до червневих засідань у рамках XI Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти.

 Вересень 2017

1.Про аналіз науково-методичних матеріалів співробітників інституту, надрукованих у всеукраїнських та регіональних педагогічних виданнях.

2.Про експертизу програм, навчальних, навчально-методичних посібників, електронних посібників, дистанційних курсів і надання рекомендацій щодо отримання грифів до друку.

3.Про розгляд, узгодження й рекомендації до затвердження індивідуальних планів роботи викладачів інституту на 2017–2018 навчальний рік.

4.Про аналіз та узгодження планів роботи кафедр інституту на 2017–2018 навчальний рік.

5.Про експертизу матеріалів, наданих для участі в Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті – 2017».

6.Про використання матеріалів учасників конкурсів фахової майстерності в системі підвищення кваліфікації педагогів регіону.

7.Про експертизу матеріалів за результатами завершення дослідно-експериментальної роботи НВК Сватівська загальноосвітня школа І ступеня – гімназія Сватівської районної ради за темою «Науково-методичний супровід творчої діяльності учнів і вчителів у системі особистісно орієнтованого навчання та виховання».

8.Про експертизу матеріалів за результатами завершення дослідно-експериментальної роботи Зориківської загальноосвітньої школи I–III ступенів Міловської районної ради за темою «Формування якостей сучасного лідера в умовах сільської громадсько активної школи».

9.Про експертизу заяв навчальних закладів про отримання статусу експериментальних регіонального рівня (за потребою).

 Грудень 2017

1.Про експертизу методичних рекомендацій і матеріалів за результатами роботи творчих груп.

2.Про ефективність роботи педагогічних майстерень щодо підвищення професійної майстерності педагогів регіону.

3.Про звіт методистів кафедр щодо науково-методичного супроводу підвищення професійної майстерності педпрацівників за 2017 рік.

4.Про експертизу матеріалів за результатами завершення дослідно-експериментальної роботи Лисичанської багатопрофільної гімназії Лисичанської міської ради за темою «Управлінські та педагогічні технології

забезпечення особистісного успіху в освітньому просторі Лисичанської багатопрофільної гімназії як «Школи успіху».

5.Про експертизу матеріалів за результатами завершення дослідно-експериментальної роботи Кремінської школи-гімназії Кремінської районної ради за темою «Виховання податкової правосвідомості гімназистів засобами створеної в навчальному закладі системи неперервної економічної освіти».

6.Про експертизу матеріалів за результатами завершення дослідно-експериментальної роботи КЗ «Рубіжанська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І–ІІІ ступенів» за темою «Технології та методики реабілітації хворої дитини в умовах навчально-реабілітаційного Центру (санаторної школи-інтернату)».