1. Цимбал І. І.

директор ЛОІППО, кандидат педагогічних наук, доцент – голова Вченої ради;

2. Данильєв А. О.

заступник директора з науково-педагогчної роботи ЛОІППО, кандидат історичних наук, доцент – заступник голови Вченої ради;

3. Жерліцин С. О.

заступник директора з науково-педагогічної роботи ЛОІППО;

4. Касьянова О. В.

заступник директора наукової роботи ЛОІППО, доцент, кандидат педагогічних наук;

5. Калько І. В.

доцент кафедри управління освітою ЛОІППО, кандидат педагогічних наук – секретар ученої ради;

6. Байдик В. В.

старший викладач кафедри педагогіки та психології ЛОІППО, кандидат психологічних наук;

7. Буряк О. О.

зав. кафедри природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання ЛОІППО, кандидат педагогічних наук;

8. Гарькавець С. О.

професор кафедри педагогіки та психології ЛОІППО, доктор психологічних наук, професор;

9. Журба М. А.

професор кафедри управління освітою ЛОІППО, доктор філософських наук;

10. Михайлова Л. М.

зав. кафедри управління освітою ЛОІППО, доцент, кандидат педагогічних наук;

11. Пагава О. В. зав. кафедри педагогіки та психології ЛОІППО, кандидат психологічних наук;
12. Редька О. О. головний бухгалтер ЛОІППО;
13. Стецюк Ю. В. директор Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації;
14. Тімошина І. І. інспектор з кадрів ЛОІППО;
15. Харченко С. Я.  професор кафедри управління освітою ЛОІППО, доктор педагогічних наук, професор;
16. Чернов М. І.

заступник директора з адміністративно-господарської роботи ЛОІППО;

17. Чумак Н. О. голова профспілки робітників ЛОІППО.

 

Директор Луганського ОІППО

                  І. І. Цимбал