Проект професійного розвитку для вчителів російської мови і літератури м. Лисичанська «Розвиток філологічної обдарованості школярів» впроваджувався у квітні – вересні 2015 року під керівництвом старшого викладача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання ЛОІППО Лоповок В. Л.

На першому занятті-семінарі «Філологічна обдарованість школярів: суть, засоби діагностування» методист кафедри педагогіки та психології ЛОІППО Рачок О. Л. ознайомила учасників проекту з класифікацією видів філологічної обдарованості, з особливостями роботи вчителя з мотивованими та філологічно обдарованими учнями, а також із методиками їх діагностування.

 

У практичній частині семінару було проведено тестування педагогів щодо визначення схильності до роботи з обдарованими учнями, запропоновано вправи на розвиток творчої уяви, надано відповідні методичні рекомендації.

Заняття «Навчально-пошукові лінгвістичні завдання як засіб розвитку мовної особистості учнів» було присвячено найбільш перспективним формам цього напряму: проблемним питанням, науково-дослідницьким учнівським проектам, лінгвістичним діалогам, лінгвістичним мініатюрам тощо. Учителі-русисти отримали завдання скласти лінгвістичну мініатюру. Було звернено увагу на специфіку використання науково-популярної лінгвістичної літератури в процесі навчання російської мови.

На останньому занятті «Творча художня діяльність у процесі розвитку літературно обдарованої особистості» (29 вересня 2015 року) розглядалося  питання залучення школярів до різних видів художньої творчої діяльності, зокрема в процесі аналізу літературних творів. Наголошувалося, що поліхудожній розвиток особистості дитини, підлітка забезпечує вдосконалення сенсорного апарату, розвиток образного мислення, формування асоціацій та ін.

Учителі проаналізували збірку творчих учнівських робіт «Наш Даль», яку високо оцінили вчені-далезнавці.

Було обговорено «продукт» проектантів: створені вчителями лінгвістичні мініатюри та літературні диктанти. Вирішено кращі розробки розмістити на сайті ЛОІППО.

Усі учасники проекту одержали відповідні сертифікати.

Учителі-словесники запропонували організувати творчу групу, яка б продовжила розробку практичних матеріалів за обраною проблемою.