Відповідно до плану роботи Луганського ОІППО на 2019 рік 10 квітня розпочав свою роботу проект професійного розвитку «Фасилітація як ефективний інструмент управління соціальними групами» для керівників, вихователів-методистів закладів дошкільної освіти, керівників, заступників керівників та вчителів ЗЗСО. 

З учасниками проекту працювала Валентина Мартинова, методист кафедри управління освітою Луганського ОІППО.  У роботі проекту професійного розвитку брали участь представники закладів освіти міст Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська, Новоайдарського, Кремінського, Старобільського, Біловодського, Сватівського, Попаснянського, Міловського районів Луганської області.

Мета проекту професійного розвитку: ознайомлення та формування в учасників проекту практичних навичок застосування методів фасилітації в професійній діяльності.

Проблема підвищення професійної компетентності педагога в умовах постійного підвищення вимог до нього і перетворень, що відбуваються в освіті, є актуальною і водночас складною. Пошук шляхів її вирішення змушує обирати серед сучасних наукових досягнень у галузі андрагогічної освіти такі засоби, які забезпечуватимуть ефективність професійного розвитку педагогічних працівників. Одним із таких засобів є технологія фасилітації, яка дозволяє сформувати й розвинути в керівника та педагога фасилітативну компетентність, необхідність якої в структурі професіоналізму визначається низкою чинників:

  • запити сучасного суспільства до освіти як соціального інституту розвитку особистості, який має сприяти формуванню в підростаючого покоління установки на саморозвиток та самовиховання;
  • реалізацією особистісно орієнтованого підходу в освіті, який передбачає створення психологічно комфортних умов для розвитку особистості на основі взаємоповаги, довіри, співпраці.

Термін «фасилітація» (з англ. дієслова «facilitate») – полегшувати, допомагати, сприяти. Фасилітація – це організація процесу колективного розв'язання проблем. Виходячи з цього, фасилітацію слід розглядати як професійну організацію процесу групової роботи, спрямовану на досягнення спільних цілей.

Навички фасилітації можуть бути застосовані у:

- груповій і командній роботі;

- управлінні людьми;

- проведенні нарад і зборів.

Застосування методів фасилітації спрямовується на розгляд конкретних ситуацій, де необхідно знайти спільне рішення через аналіз проблеми, її колективне обговорення, висловлення ідей та визначення спільної позиції щодо шляху вирішення проблеми, спланувати дії тощо.

У першому модулі проекту «Метод фасилітованої дискусії (консенсус)» учасники долучились до фасилітованої сесії, де ознайомились з особливостями та умовами її організації, а також поняттями «фасилітація» та «фасилітатор».

Ознайомитися з відеорядом роботи проекту можна за посиланням...