І. Методисти психологічної служби, практичні психологи

Проект «Проблема збереження та зміцнення професійного здоров’я педагогічних працівників у діяльності шкільної психологічної служби»

Тип проекту: тематично-функціональний

Учасники: Лисичанськ, Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попаснянський, Новоайдарський, Кремінський та Станично-Луганський райони (усього 25)

Терміни проведення: вересень–листопад – 2016 (психолого-педагогічний тренінг, психологічний практикум, круглий стіл, дебрифінг)

Мета проекту:

сприяти професійному зростанню практичних психологів на основі реалізації акмеологічного підходу до зазначеного процесу; стимулювати діяльність фахівців щодо професійного самовдосконалення.

Завдання проекту:

- визначити рівень професійної компетентності учасників проекту з питань професійного здоров’я педагогів;

- ознайомити фахівців із загальними положеннями щодо професійного вигорання педагогічних працівників, методами діагностики, профілактики та корекції професійного вигорання;

- розвиток професійних компетентностей працівників психологічної служби;

- сприяння зміцненню та збереженню власного психічного здоров’я учасників проекту;

- підвищення загальнокультурного рівня практичних психологів.

Очікуваний результат:

підготовка консультантів з питань збереження професійного здоров’я педагогічних працівників.

Наративна компетентність

Когнітивний, операційний компонент професійної компетентності психолога

Комунікативна компетентність

 

ІІ. Учителі математики, фізики, астрономії

Проект «Педагогічні технології в шкільній фізико-математичній освіті»

Тип проекту: функціональний

Учасники: мм.Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Попаснянський та Новоайдарський райони (усього 17)

Терміни проведення: жовтень – 2016 (семінар), грудень – 2016 (майстер-клас)

Мета проекту:

обгрунтувати, розробити та здійснити апробацію педагогічних технологій, стимулювати діяльність педагогів щодо професійного самовдосконалення.

Завдання проекту:

- здійснити теоретичний аналіз сутності педагогічних технологій;

- упровадити науково обгрунтовані інноваційні форми та технології навчання відповідно до європейських стандартів.

Очікуваний результат:

підготовка консультантів з питань розвитку науково-предметних, інформаційних, методичних компетентностей.

 

ІІІ. Учителі хімії

Проект «Застосування технології розвитку критичного мислення в шкільній хімічній освіті»

Тип проекту: функціональний

Учасники: мм. Рубіжне, Сєвєродоннецьк, Попаснянський, Новоайдарський, Біловодський, Новопсковський райони (усього 8)

Терміни виконання: жовтень – 2016 (науково-практичний семінар), листопад (тренінг), грудень – 2016 (практикум)

Мета проекту:

розвивати професійні компетентності вчителів хімії у сфері інноваційних педагогічних технологій, оволодіння технологією розвитку критичного мислення учнів; активізувати творчі здібності вчителів.

Завдання проекту:

- розглянути сутність, мету та завдання технології розвитку критичного мислення;

- ознайомити з умовами створення середовища для розвитку критичного мислення школярів;

- надати трифазну структуру уроку та особливості організації уроку за цією технологією;

- запропонувати спектр прийомів і методів щодо технології розвитку критичного мислення учнів на всіх етапах уроку;

- навчити моделювати урок за цією технологією.

Очікуваний результат:

підготовка консультантів з питання використання технології розвитку критичного мислення учнів.

Подальший розвиток методичної (знання прийомів, методів за обраною технологією), інформаційної (уміння працювати з різними джерелами інформації, користуватись комп’ютерними технологіями тощо), науково-предметної (сформованість природничо-наукового світогляду, професійних позицій,володіння певним стилем професійної діяльності), комунікативної (відповідний рівень культури спілкування, уміння обирати засоби спілкування) компетентностей.

 

IV. Учителі географії

Проект «Змістовні та методичні аспекти роботи з обдарованими учнями при підготовці до олімпіади з географії»

Тип проекту: функціональний

Учасники: мм. Рубіжне, Сєвєродоннецьк, Попаснянський, Новоайдарський (усього 6)

Терміни виконання: жовтень – 2016 (семінар), грудень – 2016 (семінар)

Мета проекту:

підготувати консультантів з питання «Особливості роботи з обдарованими дітьми при підготовці до олімпіади з географії».

Завдання проекту:

- формувати й розвивати професійну компетентність учителя;

- удосконалювати навички різних форм роботи з обдарованими дітьми.

Очікуваний результат:

підготовка консультантів з питань роботи з обдарованими дітьми та підготовки учнів до олімпіади з географії.

 

V. Учителі біології

Проект «Практична реалізація змісту біологічної компоненти Державного стандарту базової і середньої освіти у 8 класі ЗНЗ»

Учасники: мм. Рубіжне, Сєвєродоннецьк, Лисичанськ, Попаснянський, Новоайдарський (усього 11)

Терміни виконання: грудень – 2016 (науково-методичний та науково-практичний семінари)

Мета проекту:

розвивати професійні компетентності вчителя біології.

Завдання проекту:

Ознайомити:

- із стратегічніми напрямами реформування шкільної біологічної освіти в Україні;

- із сучасними підходами й технологіями навчання біології;

- із сучасним дидактичним інструментарієм учителя біології.

Очікуваний результат:

підготовка консультантів з питань методики викладання біології у 8 класі за програмами нового Держстандарту базової і загальної середньої освіти.

 

VІ. Учителі інформатики

Проект «Методика розвязування олімпіадних задач з інформатики та інфрмаційних технологій»

Тип проекту: функціональний

Учасники: усі міста та райони області (усього 20)

Терміни виконання: жовтень – 2016 (практичне заняття), листопад – 2016 (практичнее заняття), березень – 2017 (практичне заняття)

Мета проекту:

підготувати консультантівз підготовки учнів до Всеукраїнських олімпіад з інформатики та інформаційних технологій.

Завдання проекту:

- поглибити знання вчителів із програмування;

- ознайомити з методами розв’язування олімпіадних задач;

- надати консультаційну допомогу щодо організації роботи з обдарованими учнями.

Очікуваний результат:

підготовка консультантів з питань підготовки учнів до Всеукраїнських олімпіад з інформатики та інформаційних технологій.

 

VІІ. Учителі правознавства

Проект «Інноваціційні технології у викладанні правознавства»

Тип проекту: методичний

Учасники: м. Рубіжне, Новоайдарський, Сватівський райони (усього 3)

Терміни виконання: березень – 2016 (семінар), грудень – 2016 (семінар-тренінг)

Мета проекту:

розвивати професійні компетентності вчителів правознаства у сфері інноваційних педагогічних технологій, оволодіння технологією розвитку критичного мислення учнів; активізувати творчі здібності вчителів.

Завдання проекту:

- розглянути сутність, мету та завдання ІКТ;

- ознайомити із прийомами ІКТна уроках правознавства;

- запропонувати спектр прийомів та методів щодо ІКТ технології на всіх етапах уроку;

- навчити моделювати урок за цією технологією.

Очікуваний результат:

підготовка консультантів з питань упровадженню ІКТ на уроках правознавства.

 

VІІ. Учителі української мови і літератури

Проект «Формування професійної компетентності вчителів української мови і літератури»

Тип проекту: методичний

Учасники: мм. Лисичанськ, Рубіжне, Попаснянський, Новоайдарський, Новопсковський райони (усього 10)

Терміни виконання: жовтень – 2016 (науково-практичний семінар), листопад – 2016 (круглий стіл)

Мета проекту:

підвищення рівня педагогічної майстерності вчителів у реалізації змістовних ліній Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

Завдання проекту:

- визначити рівень професійної компетентності учасників проекту з питання змістових ліній мовного й літературного компонентів Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;

- розглянути реалізацію мовленнєвої змістової лінії: теорія і практика;

- ознайомитись із технологією літературознавчої змістової лінії. Формувати життєві компетентності учнів на уроках літератури шляхом інтеграції інноваційних педагогічних технологій.

Очікуваний результат:

підготовка консультантів з питань реалізації змістових ліній Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

 

ІХ. Працівники дошкільних навчальних закладів

Проект  «Проектні технології в дошкільній освіті»

Тип проекту: тематичний

Учасники: мм. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Біловодський район (усього 12)

Терміни виконання: жовтень – 2016 (семінар з елементами тренінгу), листопад – 2016 (науково- практичний семінар), грудень – 2016 (практикум)

Мета проекту:

удосконалити професійну компетентність педагогів щодо впровадження проектних технологій у ДНЗ; підготувати консультантів з питань проектних технологій у дошкільній освіті.

Завдання проекту:

- підвищити професійну компетентність педагогів;

- ознайомити з інноваційними формами та методами в сучасному дошкіллі;

- опрацювати навички роботи з ІКТ у проектній діяльності.

Очікуваний результат:

підготовка консультантів з питань упровадження проектних технологій у ДНЗ.