Контингент
слухачів курсів підвищення кваліфікації Луганського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти на 2014-2015 навчальний рік
(м. Сєвєродонецьк)

№ п/п

Категорія працівників

2014-2015 н.р.

Всього

У тому числі

денна

форма навчання

заочна

форма навчання

Кількість

слухачів

Кількість

груп

Кількість

слухачів

Кількість

груп

 

І. КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

1. 

Керівників (директорів) шкіл, заступників директорів шкіл

з навчально-виховної роботи

50

50

2

 

 

2. 

Керівників (директорів) шкіл, заступників директорів шкіл

з навчально-виховної роботи «Управління сучасною школою: теорія і практика»

75

75

3

 

 

3. 

Заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи «Управління сучасною школою: теорія і практика»

25

25

1

 

 

 

ІІ. БАЗОВІ КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

4. 

Учителів математики

75

25

1

50

2

5. 

Учителів інформатики

30

30

2

 

 

6. 

Учителів хімії

40

15

1

25

1

7. 

Учителів української мови і літератури

115

25

1

90

3

8. 

Учителів російської мови і літератури

50

 

 

50

2

9. 

Учителів історії

20

 

 

20

1

10.

Учителів англійської мови

50

25

1

25

1

11.

Музичних керівників дошкільних навчальних закладів

45

25

1

20

1

12.

Учителів початкових класів

165

75

3

90

4

13.

Учителів фізичної культури

50

25

1

25

1

14.

Учителів трудового навчання

40

 

 

40

2

15.

Учителів технічної праці

20

20

1

 

 

16.

Завідувачів дошкільних навчальних закладів

25

25

1

 

 

17.

Вихователів дошкільних навчальних закладів

210

75

3

135

5

18.

Вихователів шкіл-інтернатів

25

 

 

25

1

19.

Методистів позашкільних навчальних закладів

20

20

1

 

 

20.

Практичних психологів шкіл

25

25

1

 

 

21.

Вихователів групи подовженого дня

25

25

1

 

 

22.

Керівників гуртків

70

 

 

70

3

23.

Педагогів-організаторів

45

20

1

25

1

24.

Шкільних бібліотекарів

30

 

 

30

1

25.

Учителів інформатики, які викладають курс «Сходинки до інформатики» за новим Державним стандартом початкової школи

20

20

1

 

 

26.

Учителів інформатики «Новий Державний стандарт базової та повної середньої загальної освіти з інформатики»

20

20

1

 

 

27.

Соціальних педагогів «Корекційна освіта: соціально-педагогічний патронаж дітей з особливими освітніми потребами»

20

20

1

 

 

28.

Учителів-дефектологів «Інноваційні форми роботи з дітьми з особливими потребами»

25

25

1

 

 

29.

Вихователів дошкільних навчальних закладів «Інноваційні технології навчання та виховання дітей дошкільного віку» (програма «Впевнений старт»)

20

20

1

 

 

30.

Практичних психологів дошкільних навчальних закладів «Психологічний супровід дітей дошкільного віку в сучасних соціокультурних умовах»

20

20

1

 

 

31.

Учителів початкових класів «Упровадження нового Державного стандарту в навчально-виховний процес початкової школи»

25

25

1

 

 

32.

Учителів фізичної культури «Здоров’язбережувальні технології на уроках фізичної культури в школі»

20

20

1

 

 

 

ІІІ. ІНТЕГРОВАНІ КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

(ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПЕДАГОГІЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ З КІЛЬКОХ ПРЕДМЕТІВ)

33.

Учителів математики та інформатики «Створення освітніх електронних ресурсів з математики, інформатики»

25

25

1

 

 

34.

Учителів інформатики, математики, фізики «Упровадження нового Державного стандарту в навчально-виховний процес в основній та старшій школі»

60

60

3

 

 

35.

Учителів природничих дисциплін «Шляхи досягнення якості природничої освіти»

20

20

1

 

 

36.

Учителів хімії, біології та природознавства

25

25

1

 

 

37.

Учителів географії та природознавства

20

20

1

 

 

38.

Учителів природничих дисциплін «Інноваційні технології навчання шкільних дисциплін»

20

20

1

 

 

39.

Учителів географії та економіки «Реалізація суспільствознавчого компонента нового Державного стандарту засобами географічної та економічної освіти»

20

20

1

 

 

40.

Учителів біології, географії, екології «Реалізація екологічної складової освітньої галузі «Природознавство» нового Державного стандарту»

20

20

1

 

 

41.

Учителів української мови і літератури та світової літератури «Реалізація змістових ліній нових навчальних програм на уроках словесності»

20

20

1

 

 

42.

Учителів російської мови і світової літератури

25

25

1

 

 

43.

Учителів англійської, німецької, французької, іспанської мов «Методика формування соціокультурної та комунікативної компетенції на уроках іноземних мов»

20

20

1

 

 

44.

Учителів англійської, німецької, французької, іспанської мов «Особливості навчання англійської, німецької, французької, іспанської мов як другої іноземної»

20

20

1

 

 

45.

Учителів історії та правознавства «Оновлення цілей, змісту, методичного забезпечення історико-правової освіти»

40

40

2

 

 

46.

Учителів музичного мистецтва, «Художньої культури» та інтегрованого курсу «Мистецтво»

25

25

1

 

 

47.

Учителів початкових класів та вихователів ГПД

80

80

3

 

 

48.

Учителів обслуговуючої праці та основ економіки

20

20

1

 

 

49.

Учителів-логопедів шкіл і дошкільних навчальних закладів «Попередження та корекція порушень писемного мовлення в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку»

20

20

1

 

 

50.

Завідувачів та вихователів-методистів дошкільних навчальних закладів «Сучасні тенденції розвитку дошкільної освіти»

20

20

1

 

 

51.

Педагогічні працівники, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами «Інтегративно-інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами в закладах освіти»

40

40

2

 

 

52.

Учителів, які викладають предмет «Основи здоров’я» і педагогів-організаторів «Виховний потенціал здоров’язбережувальних технології в сучасній школі»

20

20

1

 

 

53.

Учителів образотворчого мистецтва, «Художньої культури» та інтегрованого курсу «Мистецтво»

40

40

 

 

 


 

ІV. ДОДАТКОВІ КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (ЗА ФАХОВИМ МОДУЛЕМ)

54.

Учителів фізики та астрономії

20

20

1

 

 

55.

Учителів біології та екології

20

20

1

 

 

56.

Учителів світової літератури

25

25

1

 

 

57.

Учителів правознавства

20

20

1

 

 

58.

Учителів, які викладають предмет «Захист Вітчизни»

25

25

1

 

 

59.

Учителів трудового навчання

20

20

1

 

 

60.

Учителів образотворчого мистецтва і креслення

20

20

1

 

 

61.

Керівників гуртків

25

25

1

 

 

62.

Учителів, які викладають предмет «Художня культура»

25

25

1

 

 

63.

Учителів, які викладають предмет «Основи здоров’я»

25

25

1

 

 

УСЬОГО

2320

1600

72

720

2


Завантажити у форматі PDF