ПЛАН-ГРАФІК
курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників області
за денною формою навчання на 2014-2015 навчальний рік
(м. Сєвєродонецьк)

п/п

Категорія педагогічних працівників

Всього

1.ХІІ-

6.ХІІ

15.ХІІ-

20.ХІІ

19.01-24.01

2.ІІ-

7.ІІ

16.ІІ-

21.ІІ

10.ІІІ-

12.ІІІ

12.ІІІ-

14.ІІІ

30.ІІІ-

14.ІV

14.ІV-20.ІV

12.V-18.V

25.V-30.V

8.VІ-

13.VІ

 

І. КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

1.

Керівників (директорів) шкіл, заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи

50/2

1-12.ХІІ

               

11-22. V

   

25

25

2.

Керівників (директорів) шкіл, заступ-ників директорів шкіл з навчально-виховної роботи «Управління сучасною школою: теорія і практика» (Попаснянський, Сватівський р-ни)

75/3

               

14-25.ІV

 

25.V-5.VІ

 

50

25

3.

Заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи «Управління сучасною школою: теорія і практика» (м. Сєвєродонецьк)

25/1

       

16-27.ІІ

             

25

 

ІІ. БАЗОВІ КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

4.

Учителів математики

25/1

25

                     

5.

Учителів інформатики

30/2

 

15

               

15

 

6.

Учителів хімії

15/1

 

15

                   

7.

Учителів української мови

і літератури

25/1

 

25

                   

8.

Учителів англійської мови

25/1

     

25

               

9.

Музичних керівників дошкільних навчальних закладів

25/1

             

25

       

10.

Учителів початкових класів

75/3

 

25

         

25

   

25

 

11.

Учителів фізичної культури

25/1

                 

25

   

12.

Учителів технічної праці

20/1

   

20

                 

13.

Завідувачів дошкільних навчальних закладів

25/1

               

25

     

14.

Вихователів дошкільних навчальних закладів

75/3

25

   

25

             

25

15.

Методистів позашкільних навчальних закладів

20/1

             

20

       

16.

Практичних психологів шкіл

25/1

               

25

     

17.

Вихователів групи подовженого дня

25/1

                 

25

   

18.

Педагогів-організаторів

20/1

                   

20

 

19.

Учителів інформатики, які викладають курс «Сходинки до інформатики» за новим Державним стандартом початкової школи (Попаснянський р-н)

20/1

                   

20

 

20.

Учителів інформатики «Новий Державний стандарт базової та повної середньої загальної освіти з інформатики»

20/1

     

20

               

21.

Соціальних педагогів «Корекційна освіта: соціально-педагогічний патронаж дітей з особливими освітніми потребами»

20/1

             

20

       

22.

Учителів-дефектологів «Інноваційні форми роботи з дітьми з особливими потребами»

25/1

                 

25

   

23.

Учителів фізичної культури «Здоров’язбережувальні технології на уроках фізичної культури в школі» (м. Лисичанськ)

20/1

   

20

                 

24.

Вихователів дошкільних навчальних закладів «Інноваційні технології навчання та виховання дітей дошкільного віку» (програма «Впев-нений старт»)» (Попаснянський р-н)

20/1

                   

20

 

25.

Практичних психологів дошкільних навчальних закладів «Психологічний супровід дітей дошкільного віку в сучасних соціокультурних умовах»

20/1

   

20

                 

26.

Учителів початкових класів «Упровадження нового Державного стандарту в навчально-виховний процес початкової школи» (Старобільський р-н)

25/1

             

25

       

 

ІІІ. ІНТЕГРОВАНІ КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

(ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПЕДАГОГІЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ З КІЛЬКОХ ПРЕДМЕТІВ)

27.

Учителів математики та інформатики «Створення освітніх електронних ресурсів з математики, інформатики» (м. Сєвєродонецьк)

25/1

       

25

             

28.

Учителів інформатики, математики, фізики «Упровадження нового Державного стандарту в навчально-виховний процес в основній та старшій школі» (м. Лисичанськ, Кремінський, Сватівський р-ни)

60/3

   

20

         

20

20

   

29.

Учителів природничих дисциплін «Шляхи досягнення якості природ-ничої освіти» (м. Сєвєродонецьк)

20/1

       

20

             

30.

Учителів географії та природознавства

20/1

               

20

     

31.

Учителів природничих дисциплін «Інноваційні технології навчання шкільних дисциплін» (Кремінський)

20/1

                 

20

   

32.

Учителів хімії, біології та природознавства

25/1

                   

25

 

33.

Учителів географії та економіки «Реалізація суспільствознавчого компонента нового Державного стандарту засобами географічної та економічної освіти»

20/1

20

                     

34.

Учителів біології, географії, екології «Реалізація екологічної складової освітньої галузі «Природознавство» нового Державного стандарту»

20/1

   

20

                 

35.

Учителів української мови 
і літератури та світової літератури «Реалізація змістових ліній нових навчальних програм на уроках словесності» (Старобільський р-н)

20/1

             

20

       

36.

Учителів російської мови і світової літератури (м. Сєвєродонецьк)

25/1

       

25

             

37.

Учителів англійської, німецької, французької, іспанської мов «Методика формування соціокультурної та комунікативної компетен-ції на уроках іноземних мов» (м. Лисичанськ)

20/1

   

20

                 

38.

Учителів англійської, німецької, французької, іспанської мов «Особливості навчання англійської, німецької, французької, іспанської мов як другої іноземної» (м. Сєвєродонецьк)

20/1

       

20

             

39.

Учителів історії та правознавства «Оновлення цілей, змісту, методичного забезпечення історико-правової освіти»

40/2

   

20

               

20

40.

Учителів музичного мистецтва, «Художньої культури»

та інтегрованого курсу «Мистецтво»

25/1

                     

25

41.

Учителів початкових класів та вихователів ГПД (м. Сєвєродонецьк, Кремінський, Сватівський р-ни)

80/3

       

30

     

25

25

   

42.

Учителів-логопедів шкіл і дошкільних навчальних закладів «Попередження та корекція порушень писемного мовлення в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку»

20/1

                     

20

43.

Учителів обслуговуючої праці та основ економіки

20/1

               

20

     

44.

Завідувачів та вихователів-методистів дошкільних навчальних закладів «Сучасні тенденції розвитку дошкільної освіти» (м. Лисичанськ)

20/1

   

20

                 

45.

Педагогічні працівники, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами «Інтегративно-інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами в закладах освіти» (Попаснянський)

40/2

                   

40

 

46.

Учителів, які викладають предмет «Основи здоров’я» і педагогів-організаторів «Виховний потенціал здоров’язбережувальних технології в сучасній школі» (м. Лисичанськ)

20/1

   

20

                 

47.

Учителів образотворчого мистецтва, «Художньої культури» та інтегрованого курсу «Мистецтво» (Кремінський р-н)

40/2

                 

40

   

 

ДОДАТКОВІ КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (ЗА ФАХОВИМ МОДУЛЕМ)

48.

Учителів фізики та астрономії

20/1

         

20

           

49.

Учителів біології та екології

20/1

         

20

           

50.

Учителів світової літератури

25/1

           

25

         

51.

Учителів правознавства

20/1

           

20

         

52.

Учителів, які викладають предмет «Захист Вітчизни»

25/1

         

25

           

53.

Учителів трудового навчання

20/1

         

20

           

54.

Учителів образотворчого мистецтва

і креслення

20/1

         

20

           

55.

Керівників гуртків

25/1

           

25

         

56.

Учителів, які викладають предмет «Художня культура»

25/1

           

25

         

57.

Учителів, які викладають предмет «Основи здоров’я»

25/1

           

25

         

УСЬОГО

1600/

72

95/4

80/4

180/9

70/3

145/6

105/5

120/5

135/6

185/8

205/9

190/9

90/4


 

ПЛАН-ГРАФІК
курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників області
за заочною формою навчання на 2014-2015 навчальний рік
(м. Сєвєродонецьк)

№ п/п

Категорія педагогічних працівників

Усього

Лисичанськ

Сєвєродонецьк

Сєвєродонецька зона

1.

Учителі математики

50

 

25

25

2.

Учителі хімії

25

 

 

25

3.

Учителі української мови і літератури

90

30

30

30

4.

Учителі російської мови і літератури

50

25

 

25

5.

Учителі історії

20

 

 

20

6.

Учителі англійської мови

25

 

 

25

7.

Учителі фізичної культури

25

 

 

25

8.

Учителі трудового навчання

40

 

 

40

9.

Учителі початкових класів

90

40

25

25

10.

Вихователі дошкільних навчальних закладів

135

50

60

25

11.

Музичні керівники дошкільних навчальних закладів

20

 

20

 

12.

Вихователі шкіл-інтернатів

25

 

 

25

13.

Керівники гуртків

70

50

 

20

14.

Шкільні бібліотекарі

30

 

30

 

15.

Педагоги-організатори

25

 

 

25

Усього

 720/29

195/8

190/7

335/14

 

Склад територій

  1. Лисичанськ, Рубіжне, Сєвєродонецьк, ПТУ, школи-інтернати обласного підпорядкування
  2. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, ПТУ, школи-інтернати обласного підпорядкування
  3. Сєвєродонецька зона: Попаснянський, Станично-Луганський, Міловський, Марківський, Новоайдарський, Троїцький, Старобільський, Біловодський, Білокуракинський, Новопсковський, Сватівський райони, ПТУ, навчальні заклади обласного підпорядкування

Графік проведення занять

№ п/п

Території

листопад

листопад

листопад

листопад

листопад

грудень

січень

січень

лютий

лютий

березень

квітень

1.

Лисичанськ

17

18

19

24

25

23

 

 

 

 

 

 

2.

Сєвєродонецьк

20

21

22

26

27

24

 

 

 

 

 

 

3.

Сєвєродонецька зона

 

 

 

 

 

 

12/13

15/16

24/25

26/27

19/20

7/8 

 

 


Завантажити план-графік курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників області за денною формою навчання на 2014-2015 навчальний рік

Завантажити план-графік курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників області за денною формою навчання на 2014-2015 навчальний рік

  

Завантажити план-графік курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників області за заочною формою навчання на 2014-2015 навчальний рік

Завантажити план-графік курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників області за заочною формою навчання на 2014-2015 навчальний рік