Щодо формування та функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти

Щодо замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка 

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України

Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та професійно технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення):