2016 рік

Березень

Веб-конференція «Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал регіону» для керівників навчальних закладів, учителів-предметників та практичних психологів

Обласний форум «Школи Луганщини: досвід надання якісної освіти» в рамках Сьомої Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2016» (м. Київ) для працівників методичних кабінетів (центрів), керівників навчальних закладів області та педагогічних працівників

Квітень

Обласна науково-практична конференція «Актуальні питання військово-патріотичного виховання в умовах сьогодення» на базі КЗ «Луганський обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії» для заступників директорів з виховної роботи, учителів предмета «Захист Вітчизни», «Основи фізичної культури»

Обласна науково-практична конференція «Науково-методичний супровід розвитку професійної компетентності працівників психологічної служби» для керівників міських (районних) методичних об’єднань (центрів), соціальних педагогів, психологів ДНЗ, ЗНЗ

Обласна науково-практична конференція «Патріотизм – нагальна потреба України й українців»

Обласна науково-практична конференція «Інноваційний потенціал передового педагогічного досвіду вчителів природничо-математичних дисциплін» для вчителів природничо-математичних дисциплін

Травень

Обласна науково-практична конференція «Теоретико-методологічні засади та світоглядні орієнтири національно-патріотичного виховання дітей і молоді» для педагогічних працівників навчальних закладів

Серпень

Обласна серпнева конференція для педагогічних працівників навчальних закладів Луганської області

Жовтень

Обласний форум «Інноваційно-освітній простір навчальних закладів: науково-практичні досягнення» в рамках Восьмого Міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті – 2016» для працівників методичних кабінетів (центрів), керівників навчальних закладів області та педагогічних працівників

Обласна науково-практична конференція «Професійний розвиток учителя англійської мови: відкриття та впровадження інноваційних підходів до навчання, розширення педагогічних знань на платформі eTwinning Plus» для вчителів англійської мови

Листопад

Усеукраїнська науково-практична конференція «Виховання патріотизму дітей та учнівської молоді в українських реаліях: регіональний аспект» 

Обласна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психолого-педагогічного проектування процесу національно-патріотичного виховання дітей та молоді» для заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів, класних керівників, педагогів позашкільних навчальних закладів

Науково-практична конференція «Реалізація концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді засобами суспільно-гуманітарних дисциплін» для вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін

Обласна науково-практична конференція «Формування демократичних цінностей учнів у процесі викладання соціально-гуманітарних дисциплін» для вчителів  соціально-гуманітарних дисциплін 

 

2015 рік

 

Всеукраїнські конференції

 

Жовтень

Усеукраїнська науково-практична конференція «Виховання патріотизму в дітей та учнівської молоді в українських реаліях: регіональний аспект»

 Обласні конференції

Вересень

Обласна науково-практична конференція для вчителів української мови і літератури «Можливості лінгводидактичних технологій підвищення якості знань учнів з української мови і літератури»

Жовтень

Обласна науково-практична конференція «Формування сучасних ціннісних орієнтирів у дітей та учнівської молоді в процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін» (для керівників міських (районних) методичних кабінетів(центрів), учителів російської мови та літератури, іноземних мов, історії та правознавства, учителів української мови та літератури, світової літератури)

Листопад

Обласна науково-практична конференція «Патріотизм – нагальна потреба України й українців» (для керівників міських (районних) методичних кабінетів (центрів), керівників шкіл, педагогів позашкільних навчальних закладів, класних керівників)

 Обласна науково-практична конференція «Виховання, навчання і розвиток обдарованої дитини: інноваційні підходи» (для керівників шкіл, позашкільних навчальних закладів, педагогів, психологів)

Обласна науково-практична конференція «Формування творчої особистості в сучасних умовах» (для практичних психологів, соціальних педагогів, учителів, керівників гуртків позашкільних навчальних закладів)

 Грудень

Обласна науково-практична конференція для вчителів іноземних мов «Навчання англійської мови в школі: інноваційні аспекти” 

Обласна науково-практична конференція педагогічних працівників  «Актуальні питання військово-патріотичного виховання в умовах сьогодення» (27.04.2017) 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Виховання патріотизму в дітей та учнівської молоді в українських реаліях: регіональний аспект» (09.12.2016) 

Обласна серпнева конференція педагогічних працівників «Створення умов для нової української школи на Луганщині» (26.08.2016) 

Обласна науково-практична конференція педагогічних працівників  «Актуальні питання військово-патріотичного виховання в умовах сьогодення» (26.04.2016) 

Обласна науково-практична конференція  "Патріотизм – нагальна потреба України й українців" (26.11.2015)

Обласна серпнева конференція педагогічних працівників «Науково-методичне забезпечення якості освіти й патріотичного виховання дітей та учнівської молоді Луганської області» (26.08.2015)

Обласна науково-практична конференція "Виховання соціально значущих якостей особистості в різних соціальних інституціях" (23.04.2015)

Обласна науково-практична конференція "Стратегія і засоби опанування учасниками навчально-виховного процесу кризових ситуацій та стресових станів" (01.04.2015)

Обласна науково-практична конференція "Психологічна підтримка учасників навчально-виховного процесу освітніх закладів Луганської області в надзвичайних умовах" (21.11.2014)

2017

Січень

Науково-практичний семінар «Методика розвитку життєвих компетентностей учнів засобами проектної технології»

Навчально-практичний семінар у рамках проекту «Створення безпечного інклюзивного середовища в дитячих колективах»

Науково-практичний семінар «Дистанційне навчання – технологія Moodle»

Обласний методологічний семінар «Особистість в умовах суспільних трансформацій: результати теоретичних розвідок»

Обласний науково-практичний семінар «Дослідно-експериментальна робота в позашкільному навчальному закладі як засіб зростання професіоналізму педагога й набуття вихованцями важливих компетентностей»

Лютий

Науково-практичний семінар «Торгівля людьми – реальна загроза XXI століття»

Всеукраїнський семінар-тренінг «Патріотичне виховання дітей та учнівської молоді в умовах пограниччя»

Семінар-тренінг «Інноваційні підходи до управління позашкільним навчальним закладом»

Обласний інструктивно-методичний семінар «Компетентнісно зорієнтований підхід до оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів ЗНЗ відповідно до нового змісту початкової загальної освіти»

Обласний науково-практичний семінар «Інтегрований курс «Культура добросусідства» як інструмент формування соціальної компетентності учнів»

Березень

Обласний науково-практичний семінар «Шкільна бібліотека – інформаційно-інтелектуальний центр навчального закладу»

Науково-методичний семінар «Формування життєвих компетентностей засобами шкільної економічної освіти»

Обласний науково-методичний семінар «Сучасні форми, методи й технології громадянського виховання школярів»

Обласний науково-практичний семінар «Формування громадянської компетентності в дітей та учнівської молоді засобами позаурочної діяльності»

Науково-методичний семінар «Біологічна освіта в сучасній українській школі»

Обласний семінар-тренінг у рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» «Демократичне врядування в навчальних закладах»

Регіональний науково-методичний семінар «Творчі фрагменти роботи з набуття соціально-комунікативних навичок старших дошкільників засобами театралізованої діяльності»

Квітень

Обласний науково-практичний семінар «Актуальні проблеми реалізації основних прав і свобод людини та громадянина на сучасному етапі державотворення»

Науково-практичний семінар «Формування соціально-комунікативних умінь у старших дошкільників у процесі театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі»

Обласний науково-методичний семінар «Децентралізація управлінської діяльності у сфері освіти: світовий та вітчизняний досвід»

Науково-практичний семінар «Створення віртуальної спільноти викладачів-предметників навчальних закладів Луганської області в мережі Facebook»

Обласний науково-практичний семінар «Хмарні технології: інноваційні можливості для вчителя інформатики»