2019 рік

Обласний форум «Сучасні заклади освіти Луганської області – 2019» 

 

2018 рік

Обласний форум «Заклади освіти Луганської області на шляху до реформування»

Секція «Базові європейські цінності в практиці Нової української школи (реалізація литовсько-українського проекту «На шляху до змін»)» (29.03.2018, у рамках обласного форуму)

Секція «Емпауермент-педагогіка як мотивація для сталого розвитку в роботі закладів дошкільної освіти Луганщини» (29.03.2018, у рамках обласного форуму)

Секція «Виховні ідеї В. О. Сухомлинського в діяльності освітніх закладів Луганщини» (29.03.2018, у рамках обласного форуму)

Секція «Використання інтернет-ресурсів на уроках словесності та суспільствознавчих дисциплін» (29.03.2018, у рамках обласного форуму)

Секція «STEM-освіта: стан упровадження та перспективи розвитку» (29.03.2018, у рамках обласного форуму)

Обласний форум «Вектори інноваційного розвитку системи освіти регіону»

2017 рік

Обласний форум «Інноваційна діяльність навчальних закладів Луганської області – ресурс забезпечення якості освіти»

Студія «Нова педагогічна позиція вчителя в освітньому просторі» (31.10.2017, у рамках обласного форуму)

Студія «Формування та розвиток фінансової грамотності засобами дошкільної та шкільної освіти: досягнення та перспективи» (31.10.2017, у рамках обласного форуму)

Студія «Формування в учнівської молоді морально-духовних ціннісних орієнтацій в освітньому просторі Нової української школи» (31.10.2017, у рамках обласного форуму)

Студія «Школа і родина: педагогіка партнерства та співробітництва в умовах змін» (31.10.2017, у рамках обласного форуму)

Студія «Інновації в навчанні іноземних мов в умовах реформування освітнього простору» (31.10.2017, у рамках обласного форуму)

Обласний форум «Становлення нової української школи: виклики, досягнення, перспективи розвитку» (28.03.2017)

Секція «Інклюзивне навчання в умовах нової школи» (28.03.2017, у рамках обласного форуму)

Секція «Використання SMART-дошки в навчально-виховному процесі закладів освіти» (28.03.2017, у рамках обласного форуму)

Секція «Трансфер освітніх технологій у галузі дошкільної освіти» (28.03.2017, у рамках обласного форуму)

Секція «Формування громадянських компетентностей учнів засобами предметів гуманітарного циклу» (28.03.2017, у рамках обласного форуму)

Секція «Новий освітній простір – візія для України в європейському контексті» (28.03.2017, у рамках роботи форуму)

2016 рік

Обласний форум «Інноваційно-освітній простір навчальних закладів: науково-практичні досягнення» (02.11.2016)

Студія «Сервісне науково-методичне обслуговування навчальних закладів в умовах децентралізації» (02.11.2016, у рамках обласного форуму)

Студія «Формування громадянської компетентності дітей та учнівської молоді в позакласній діяльності» (02.11.2016, у рамках обласного форуму)

Студія «Cучасні психолого-педагогічні технології в системі надання освітніх послуг дітям з особливими потребами» (02.11.2016, у рамках обласного форуму)

Студія «Інтенсифікація процесу навчання англійської мови в контексті розбудови нової української школи» (02.11.2016, у рамках обласного форуму)

Студія «Інформаційний простір навчального закладу: проблеми, перспективи розвитку» (02.11.2016, у рамках обласного форуму)

Студія «Інноваційні напрями розвитку початкової школи на Луганщині в умовах реформування освіти» (02.11.2016, у рамках обласного форуму)

Обласний форум "Школи Луганщини: досвід надання якісної освіти" (31.03.2016)

Секція «Інновації закладів освіти в роботі з дітьми та учнівською молоддю в позанавчальний час»(31.03.2016, у рамках обласного форуму)

Секція «Інформаційні комунікаційні технології у створенні та функціонуванні інноваційного освітнього середовища навчального закладу» (31.03.2016, у рамках обласного форуму)

Секція «Психолого-педагогічна підтримка учасників навчально-виховного процесу, які знаходяться в складних життєвих ситуаціях» (31.03.2016, у рамках обласного форуму)

Секція «Педагогічний експеримент у системі інноваційної освітньої діяльності: презентація творчих досягнень» (31.03.2016, у рамках обласного форуму)

Секція «Методична служба в період реформування системи загальної середньої освіти» (31.03.2016, у рамках обласного форуму)

Секція «Інноваційні форми розвитку професійної компетентності педагогічних працівників у закладах освіти»  (31.03.2016, у рамках обласного форуму)

2015 рік

Обласний форум "Інноваційно-освітній простір навчальних закладів: науково-практичні досягнення" (29.10.2015)

Студія «Сучасний методичний кабінет (центр) – інноваційно-освітній осередок професійного розвитку педпрацівників» (29.10.2015, у рамках обласного форуму)

Студія «Інноваційні підходи управління сучасним закладом освіти» (29.10.2015, у рамках обласного форуму)

Студія «Розвиток партнерських стосунків між соціальними інститутами як засіб для створення умов успішного розвитку особистості» (29.10.2015, у рамках обласного форуму)

Студія «Актуальні підходи у вирішенні психологічних проблем у системі середньої та дошкільної освіти» (29.10.2015, у рамках обласного форуму)

Студія «Інформаційні технології в навчально-виховному процесі закладів освіти» (29.10.2015, у рамках обласного форуму)

Обласний форум "Школи Луганщини: досвід надання якісної освіти" (31.03.2015)

Круглі столи кафедр ЛОІППО (у рамках обласного форуму "Школи Луганщини: досвід надання якісної освіти" (31.03.2015))