2017

Січень

Науково-практичний семінар «Методика розвитку життєвих компетентностей учнів засобами проектної технології»

Навчально-практичний семінар у рамках проекту «Створення безпечного інклюзивного середовища в дитячих колективах»

Науково-практичний семінар «Дистанційне навчання – технологія Moodle»

Обласний методологічний семінар «Особистість в умовах суспільних трансформацій: результати теоретичних розвідок»

Обласний науково-практичний семінар «Дослідно-експериментальна робота в позашкільному навчальному закладі як засіб зростання професіоналізму педагога й набуття вихованцями важливих компетентностей»

Лютий

Науково-практичний семінар «Торгівля людьми – реальна загроза XXI століття»

Всеукраїнський семінар-тренінг «Патріотичне виховання дітей та учнівської молоді в умовах пограниччя»

Семінар-тренінг «Інноваційні підходи до управління позашкільним навчальним закладом»

Обласний інструктивно-методичний семінар «Компетентнісно зорієнтований підхід до оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів ЗНЗ відповідно до нового змісту початкової загальної освіти»

Обласний науково-практичний семінар «Інтегрований курс «Культура добросусідства» як інструмент формування соціальної компетентності учнів»

Березень

Обласний науково-практичний семінар «Шкільна бібліотека – інформаційно-інтелектуальний центр навчального закладу»

Науково-методичний семінар «Формування життєвих компетентностей засобами шкільної економічної освіти»

Обласний науково-методичний семінар «Сучасні форми, методи й технології громадянського виховання школярів»

Обласний науково-практичний семінар «Формування громадянської компетентності в дітей та учнівської молоді засобами позаурочної діяльності»

Науково-методичний семінар «Біологічна освіта в сучасній українській школі»

Обласний семінар-тренінг у рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» «Демократичне врядування в навчальних закладах»

Регіональний науково-методичний семінар «Творчі фрагменти роботи з набуття соціально-комунікативних навичок старших дошкільників засобами театралізованої діяльності»

Квітень

Обласний науково-практичний семінар «Актуальні проблеми реалізації основних прав і свобод людини та громадянина на сучасному етапі державотворення»

Науково-практичний семінар «Формування соціально-комунікативних умінь у старших дошкільників у процесі театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі»

Обласний науково-методичний семінар «Децентралізація управлінської діяльності у сфері освіти: світовий та вітчизняний досвід»

Науково-практичний семінар «Створення віртуальної спільноти викладачів-предметників навчальних закладів Луганської області в мережі Facebook»

Обласний науково-практичний семінар «Хмарні технології: інноваційні можливості для вчителя інформатики»