2016 рік

Січень

Тренінг «Інтел – навчання для майбутнього» для педагогів КДНЗ (ясел-садка) комбінованого типу № 12 «Малюк» Сєвєродонецької міської ради

Навчальний тренінг «Управління економічними процесами на основі бізнес-симуляцій VІAL+» для вчителів економіки (спільно з Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана)

Лютий

Тренінг «Аналіз художнього тексту: традиційні й новітні методи» для керівників міських та районних об’єднань учителів російської мови і літератури

Березень

Тренінг «Національно-патріотичне виховання» для педагогічних працівників ЗНЗ, ДНЗ, ПНЗ (спільно з Інститутом проблем виховання НАПН України)

Круглий стіл «Віктимне виховання дітей і підлітків: причини та наслідки» для педагогів усіх категорій

Круглий стіл «Компетентнісно зорієнтований підхід до оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до нового змісту початкової загальної освіти» для вчителів початкових класів

Тренінг «Освітня політика в контексті євроінтеграції» для керівників міських та районних об’єднань учителів історії і правознавства

Тренінг «Національне виховання на уроках української мови і літератури: інноваційні технології у вивченні мови і літератури» для керівників міських та районних об’єднань учителів української мови і літератури

Круглий стіл «Сучасні тенденції у викладанні англійської мови» для вчителів англійської мови

Тренінг «Формування інформаційної компетентності школярів засобами природничого інтерактивного конкурсу «Колосок» для вчителів предметів природничого циклу

Тренінг з керування психічним станом, зняття емоційної напруги, роботи з негативними станами, регуляції дихання

Квітень

Круглий стіл «Формування правової культури та активної громадянської позиції учнів» для вчителів правознавства

Круглий стіл «Сучасні підходи до організації та вдосконалення навчального процесу з фізичної культури в ЗНЗ з урахуванням вимог сьогодення» для методистів міських (районних) методичних кабінетів, керівників міських (районних) методичних об’єднань учителів фізичної культури

Обласний круглий стіл «Результати діяльності експериментальних навчальних закладів» для керівників експериментальних навчальних закладів кафедри регіонального рівня

Круглий стіл «Пріоритетні напрями інноваційного розвитку регіональної системи освіти» для керівників експериментальних навчальних закладів

Травень

Круглий стіл «Здобутки початкової освіти Луганщини з нагоди 25-річчя незалежності України» для методистів методичних кабінетів (центрів), відповідальних за початкову освіту

Круглий стіл «Види графічних технік: їхнє використання в умовах сучасного уроку» для вчителів образотворчого мистецтва, предмета «Художня культура» та інтегрованого курсу «Мистецтво» ЗОШ

Круглий стіл «Реалізація сучасних форм та методів національно-патріотичного виховання» для заступників директорів з початкової освіти ЗНЗ області

Круглий стіл «Професійна компетентність педагогів як умова розвитку сучасного позашкільного закладу» для керівників гуртків ПНЗ

Вересень

Круглий стіл «Міжкультурна комунікація та професійно зорієнтоване викладання іноземних мов: лінгвістичний і методичний аспекти» для вчителів іноземних мов

Обласна Інтернет-нарада «Технологічна карта науково-методичного супроводу ГАШ» для керівників базових навчальних закладів

Жовтень

Круглий стіл «Проблеми сучасного прочитання класичної літератури» для керівників міських та районних об’єднань учителів російської мови і літератури та зарубіжної літератури

Круглий стіл «Організація взаємодії між учителем та учнями засобами відкритих платформ електронних систем управління навчанням»

Круглий стіл «Життєдіяльність «трикутника» (школа – сім’я – громадськість)» в умовах сучасного ЗНЗ» для керівників громадсько активних шкіл

Круглий стіл «Психолого-педагогічні умови становлення ціннісних орієнтацій як чинник національного виховання дітей та молоді» для педагогів-організаторів, класних керівників

Круглий стіл «Модель організації школи «Культури здоров’я» для експериментальних навчальних закладів, які працюють за здоров’язбережувальними технологіями

Круглий стіл «Міжкультурна комунікація та професійно зорієнтоване викладання іноземних мов: лінгвістичний та методичний аспекти»

Листопад

Обласний круглий стіл «Формування національної свідомості учнівської та студентської молоді засобами предметів природничо-математичного циклу»

Круглий стіл «Формування національної свідомості учнівської та студентської молоді засобами предметів природничо-математичного циклу» для вчителів природничо-математичного циклу

Круглий стіл «Формування патріотичної особистості як учня, так і вчителя засобами художнього слова» для керівників міських та районних об’єднань учителів української мови і літератури

Круглий стіл  «Роль культурознавчого підходу в навчанні іноземної мови» для керівників міських та районних об’єднань учителів іноземної мови

Круглий стіл «Модель особистості сучасного вчителя історії та правознавства» для керівників міських та районних об’єднань учителів історії і правознавства

Круглий стіл «Шкільний урок математики: як навчити кожного» для вчителів математики

Круглий стіл «Питання громадянського виховання в документальному кіноциклі «Революція гідності» для педагогів-організаторів, класних керівників

Круглий стіл «Психолого-педагогічні проблеми попередження дезадаптації дітей в умовах школи-інтернату»

Обласний навчально-практичний тренінг «Кола друзів»

Тренінг «Соціокультурна компетентність як складова професійної компетентності вчителя англійської мови»

Грудень

Круглий стіл «Особливості роботи з дітьми з порушенням мовлення в початкових класах» для вчителів початкових класів

Круглий стіл «Безпека дітей в інформаційному просторі» заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи експериментальних навчальних закладів

_____________________________________________________________________________________________________

2015 рік

Травень

Засідання круглого столу для керівників шкіл ЗНЗ «Упровадження медіаосвіти в регіоні. Звітуємо та підбиваємо підсумки»

 Червень

Засідання обласного круглого столу «Інноваційний потенціал передового педагогічного досвіду вчителів природничо-математичних дисциплін» (для вчителів, які викладають предмети природничо-математичного циклу)

 Серпень

Засідання круглого столу «Готовність учителів до реалізації історичної складової Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (для вчителів історії та правознавства)

Засідання круглого столу для заступників директорів із навчально-виховної роботи та методистів міських та районних методичних кабінетів (центрів) «Сучасний зміст і завдання шкіл-інтернатів»

Вересень

Засідання круглого столу «Розвиток ключових компетентностей на уроках фізичної культури» (для вчителів фізичної культури) 

Засідання круглого столу «Про результати ЗНО в 2014–2015 н. р.» (для керівників міських (районних) методичних об’єднань учителів гуманітарних дисциплін) 

Жовтень

Засідання круглого столу «Надання психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу в умовах соціальної невизначеності» (для керівників міських (районних) методичних об’єднань (центрів), соціальних педагогів, психологів ДНЗ, ЗНЗ)

Засідання обласного круглого столу з актуальних питань екологізації шкільної природничо-математичної освіти в умовах запровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (для вчителів, які викладають предмети природничо-математичного циклу)

Засідання круглого столу для керівників шкіл, які впроваджують здоров’язбережувальні технології в ЗНЗ «Сучасні підходи до створення здоров’язбережувального освітнього середовища в навчальному закладі»

Засідання круглого столу для вчителів української мови і літератури «Проблеми забезпечення вимог чинного Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти щодо навчання й викладання української мови і літератури в 7 класі»

Листопад

Засідання круглого столу «Організаційно-методичні засади викладання предмета «Захист Вітчизни» (для вчителів, які викладають предмет «Захист Вітчизни») 

Тренінг для учасників конкурсу «Учитель року-2015» за номінаціями МОН України

Презентація "Проблема патріотизму в  сучасному науковому осмисленні" (Іван Дмитрович Бех, академік, доктор психологічних наук, дійсний члена НАПН України, директор Інституту проблем виховання НАПН України)

Презентація "Особливості патріотичного виховання учнів в умовах Східного регіону України" (О. В. Просіна, кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник Інституту проблем виховання НАПН України)

Презентація "Система національно-патріотичного виховання дітей та молоді Сватівського району" (Олена Петрівна Юхновець, начальник відділу освіти Сватівської РДА)

Презентація "Дослідно-експериментальна діяльність педагогічного колективу Сватівської ЗОШ І–ІІІ ст. № 6 з формування національно-патріотичного світогляду" (Алла Михайлівна Сайко, директор Сватівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. № 6)

Презентація "Формування ціннісних орієнтирів та громадянської самосвідомості засобами історичного клубу «Terra incognita»" (Олександр Вдовін, учитель історії Нижньодуванської ЗОШ І–ІІІ ступенів Сватівської районної ради, керівник клубу «Terra incognita») 

Презентація "Національно-патріотичне виховання засобами музейної педагогіки" (Білоцерківська І. В., директор Мілуватської ЗОШ І-ІІІ ст.)

Відповідно до плану роботи Міністерства освіти і науки України на 2017 рік з 1 лютого по 31 травня 2017 року проводитиметься Всеукраїнський фестиваль-огляд кращого досвіду з організації просвіти батьків вихованців ДНЗ/НВК «Джерело батьківських знань». Докладніше...

 

Конкурси в дії

Відкритий конкурс «РАЗОМ! Партнерство навчальних, культурно-освітніх закладів,

соціальних служб і родин» 

 Головна мета конкурсу полягає в об’єднанні зусиль різних соціальних інституцій задля успішного вирішення актуальних проблем соціалізації дитини в сучасних умовах. Конкурс передбачає створення банку даних авторів та їхніх методичних розробок, програм, проектів, есе; поширення досвіду залучення родин до участі у навчально-виховному процесі; упровадження батьківських ініціатив; створення творчих груп, об’єднань педагогів з іншими фахівцями, які працюють у сфері дитинства, та родинами тощо.
 Конкурс проводиться в чотири етапи з 18 березня 2015 року до 30 вересня 2016 року (загальний термін тривалості – 18 місяців). 1 етап – підготовчий (18 березня 2015 року – 30 червня 2015 року), 2 етап – основний регіональний (1 липня 2015 року – 28 лютого 2016 року); 3 етап – основний усеукраїнський (1 березня 2016 року – 30 серпня 2016 року); 4 етап – підсумковий (1–30 вересня 2016 року).
 До участі в конкурсі запрошуються: керівники навчальних, наукових, науково-методичних закладів та установ; педагогічні працівники всіх типів навчальних закладів; керівники, науково-педагогічні і педагогічні працівники закладів післядипломної педагогічної освіти, міських і районних науково-методичних центрів, методичних кабінетів; представники соціальних служб для молоді, служб у справах дітей; представники культурно-освітніх установ, які працюють із родинами; батьки, члени родин; авторські колективи у складі педагогів, фахівців культурно-освітніх закладів, соціальних служб і членів родин.
 Детальна інформація щодо конкурсу знаходиться в розділі Положення.

Архів конкурсів

Конкурс шкільних проектів для вчителів суспільствознавчих дисциплін

Чеська громадська організація «Асоціація з міжнародних питань, АМО» (www.amo.cz) та Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти оголошує конкурс шкільних проектів для вчителів суспільствознавчих дисциплін «Повсякденне життя в СРСР у період 1980–1991 рр.».
Проект має стосуватися таких тем:
1) політичний досвід у 80–х і на початку 90–х рр.; 2) сім’я і побут;
3) молодіжна субкультура; 4) подорожі; 5) робота; 6) освіта;
7) ритуали буденного життя; 8) ЗМІ; 9) важливі феномени періоду; 10) рефлексія «великої історії».
Реєстрація для шкіл та вчителів відбуватиметься до 30.09.2015 р. (потрібно заповнити контактний формуляр на сайті www.ustnayaistoriya.info).
Подача проектів до Луганського ОІППО каб. № 5 або на адресу електронної пошти Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (проект для Хайло І. В.)
Подача проектів на конкурс – до 15.11.2015 р.
Роботи мають подаватися в таких форматах:

  1. Аудіо (лише формат mp3);
  2. Відео (лише формат avi);
  3. Текст (лише формат doc).

Шість переможців візьмуть участь в освітній поїздці до Чеської Республіки, де ознайомляться з вивченням новітньої історії в Чехії. До складу журі будуть залучені українські фахівці з історії та організатори конкурсу.
Координатор проекту – методист Луганського ОІППО Хайло Ірина Володимирівна (мобільний телефон 0504742429).