2018 рік

Обласний форум «Заклади освіти Луганської області на шляху до реформування»

Секція «Базові європейські цінності в практиці Нової української школи (реалізація литовсько-українського проекту «На шляху до змін»)» (29.03.2018, у рамках обласного форуму)

Секція «Емпауермент-педагогіка як мотивація для сталого розвитку в роботі закладів дошкільної освіти Луганщини» (29.03.2018, у рамках обласного форуму)

Секція «Виховні ідеї В. О. Сухомлинського в діяльності освітніх закладів Луганщини» (29.03.2018, у рамках обласного форуму)

Секція «Використання інтернет-ресурсів на уроках словесності та суспільствознавчих дисциплін» (29.03.2018, у рамках обласного форуму)

Секція «STEM-освіта: стан упровадження та перспективи розвитку» (29.03.2018, у рамках обласного форуму)

2017 рік

Обласний форум «Інноваційна діяльність навчальних закладів Луганської області – ресурс забезпечення якості освіти»

Студія «Нова педагогічна позиція вчителя в освітньому просторі» (31.10.2017, у рамках обласного форуму)

Студія «Формування та розвиток фінансової грамотності засобами дошкільної та шкільної освіти: досягнення та перспективи» (31.10.2017, у рамках обласного форуму)

Студія «Формування в учнівської молоді морально-духовних ціннісних орієнтацій в освітньому просторі Нової української школи» (31.10.2017, у рамках обласного форуму)

Студія «Школа і родина: педагогіка партнерства та співробітництва в умовах змін» (31.10.2017, у рамках обласного форуму)

Студія «Інновації в навчанні іноземних мов в умовах реформування освітнього простору» (31.10.2017, у рамках обласного форуму)

Обласний форум «Становлення нової української школи: виклики, досягнення, перспективи розвитку» (28.03.2017)

Секція «Інклюзивне навчання в умовах нової школи» (28.03.2017, у рамках обласного форуму)

Секція «Використання SMART-дошки в навчально-виховному процесі закладів освіти» (28.03.2017, у рамках обласного форуму)

Секція «Трансфер освітніх технологій у галузі дошкільної освіти» (28.03.2017, у рамках обласного форуму)

Секція «Формування громадянських компетентностей учнів засобами предметів гуманітарного циклу» (28.03.2017, у рамках обласного форуму)

Секція «Новий освітній простір – візія для України в європейському контексті» (28.03.2017, у рамках роботи форуму)

2016 рік

Обласний форум «Інноваційно-освітній простір навчальних закладів: науково-практичні досягнення» (02.11.2016)

Студія «Сервісне науково-методичне обслуговування навчальних закладів в умовах децентралізації» (02.11.2016, у рамках обласного форуму)

Студія «Формування громадянської компетентності дітей та учнівської молоді в позакласній діяльності» (02.11.2016, у рамках обласного форуму)

Студія «Cучасні психолого-педагогічні технології в системі надання освітніх послуг дітям з особливими потребами» (02.11.2016, у рамках обласного форуму)

Студія «Інтенсифікація процесу навчання англійської мови в контексті розбудови нової української школи» (02.11.2016, у рамках обласного форуму)

Студія «Інформаційний простір навчального закладу: проблеми, перспективи розвитку» (02.11.2016, у рамках обласного форуму)

Студія «Інноваційні напрями розвитку початкової школи на Луганщині в умовах реформування освіти» (02.11.2016, у рамках обласного форуму)

Обласний форум "Школи Луганщини: досвід надання якісної освіти" (31.03.2016)

Секція «Інновації закладів освіти в роботі з дітьми та учнівською молоддю в позанавчальний час»(31.03.2016, у рамках обласного форуму)

Секція «Інформаційні комунікаційні технології у створенні та функціонуванні інноваційного освітнього середовища навчального закладу» (31.03.2016, у рамках обласного форуму)

Секція «Психолого-педагогічна підтримка учасників навчально-виховного процесу, які знаходяться в складних життєвих ситуаціях» (31.03.2016, у рамках обласного форуму)

Секція «Педагогічний експеримент у системі інноваційної освітньої діяльності: презентація творчих досягнень» (31.03.2016, у рамках обласного форуму)

Секція «Методична служба в період реформування системи загальної середньої освіти» (31.03.2016, у рамках обласного форуму)

Секція «Інноваційні форми розвитку професійної компетентності педагогічних працівників у закладах освіти»  (31.03.2016, у рамках обласного форуму)

2015 рік

Обласний форум "Інноваційно-освітній простір навчальних закладів: науково-практичні досягнення" (29.10.2015)

Студія «Сучасний методичний кабінет (центр) – інноваційно-освітній осередок професійного розвитку педпрацівників» (29.10.2015, у рамках обласного форуму)

Студія «Інноваційні підходи управління сучасним закладом освіти» (29.10.2015, у рамках обласного форуму)

Студія «Розвиток партнерських стосунків між соціальними інститутами як засіб для створення умов успішного розвитку особистості» (29.10.2015, у рамках обласного форуму)

Студія «Актуальні підходи у вирішенні психологічних проблем у системі середньої та дошкільної освіти» (29.10.2015, у рамках обласного форуму)

Студія «Інформаційні технології в навчально-виховному процесі закладів освіти» (29.10.2015, у рамках обласного форуму)

Обласний форум "Школи Луганщини: досвід надання якісної освіти" (31.03.2015)

Круглі столи кафедр ЛОІППО (у рамках обласного форуму "Школи Луганщини: досвід надання якісної освіти" (31.03.2015))

 

Партнерство з родиною як системний ресурс створення освітньо-інноваційного простору навчального закладу (Лактіонова Галина Михайлівна, завідувач відділу розвитку педагогічної культури дорослих ІПООД НАПН України )

Забезпечення мобільності науково-методичного супроводу діяльності закладів освіти міста Рубіжного (Замора Любов Миколаївна, завідувач міського методичного кабінету Рубіжанської міської ради)

Інновації у підвищенні професійної компетентності педагога (Гайдидей  Олександра Вікторівна, завідувач  комунальної установи «Сватівський районний методичний кабінет»)

Лисичанський методичний центр як інноваційний осередок професійного розвитку педагогів (Є.В.Карпова, зав. КУ «Лисичанський методичний центр»)

Створення умов для підвищення професійної компетентності педагогів, мотивації їх до самоосвітньої діяльності (Князєва Л. А., завідувач Сєвєродонецького методичного центру)