20 травня 2019 року на базі Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти розпочався перший етап тренінгу для працівників інклюзивно-ресурсних центрів Луганської області щодо використання сучасних методик комплексної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

У програмі тренінгу – навчання фахівцв інклюзивно-ресурсних центрів роботі з сучасними міжнародними психодіагностичними методиками WISC-IV, Leiter-3, Conners-3, PEP-3 та CASD. Саме ці методики допомагають визначити сильні та слабкі сторони в розвитку дитини, організувати освітній процес так, щоб кожна дитина змогла максимально реалізувати свої здібності.

Навчання проводять сертифіковані тренери: Ольга Коган, завідувач обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти Луганського ОІППО, та Лілія Возняк, практичний психолог КУ «Лисичанський інклюзивно-ресурсний центр Лисичанської міської ради Луганської області».

Програма навчання передбачає кілька етапів. Під час першого етапу фахівці ІРЦ опановуватимуть теорію, зокрема ознайомляться з міжнародними класифікаціями ДСМ, МКХ, їх співвідношення з МКФ та навчаться практично працювати за 5-ма методиками:

  • розладів аутистичного спектра «CASD»
  • індивідуалізованого психоосвітнього оцінювання дітей із розладами аутистичного спектра «РЕР-3».
  • для тестування невербального інтелекту і когнітивних здібностей «Leiter-3»
  • для тестування вербального інтелекту і когнітивних здібностей «WISC-IV – шкала інтелекту Векслера для дітей»
  • діагностики розладу дефіциту уваги та гіперактивності «Conners-3»

Надалі кожен учасник повинен протягом двох тижнів виконати домашнє завдання на робочому місці.

Друга частина навчання передбачає узагальнення та систематизацію знань щодо користування психодіагностичним інструментарієм, а також аналіз виконання домашнього завдання. Після закінчення навчання фахівці інклюзивно-ресурсних центрів складатимуть електронний іспит. За результатами навчання та успішного проходження випускного іспиту учасники отримають посвідчення користувача, що дасть їм право використовувати зазначені методики під час комплексної оцінки дитини в інклюзивно-ресурсних центрах .

Основні завдання комплексної оцінки передбачають:

  • Визначення особливих освітніх потреб;
  • Визначення особливостей розвитку дитини, її сильних та слабких сторін;
  • Розробку рекомендацій з організації надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дитині, а також рекомендацій щодо освітньої програми дитини, особливостей організації освітнього середовища, потреби в індивідуальній програмі розвитку;
  • Розробку рекомендацій щодо організації освітнього процесу дитини для адміністрації закладу освіти, педагогічних працівників, батьків або законних представників дитини.