Шановні колеги, запрошуємо Вас взяти участь в анкетуванні з питань патріотичного виховання особистості.

Інформаційний лист

Анкета

Програма Усеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми психолого-педагогічного проектування процесу національно-патріотичного виховання дітей і молоді» 

Сертифікати учасників Усеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми психолого-педагогічного проектування процесу національно-патріотичного виховання дітей і молоді» 

Тези та презентації

 1. Базалєєва Т. І. Формування національно-патріотичного виховання учнівської молоді в умовах сучасної школи.
 2. Безпалова О. В. Взаємодія Міловської гімназії з партнерськими організаціями, громадою та родиною щодо виховання патріота-громадянина.
 3. Бондар Л. О. Сучасні підходи до національно-патріотичного виховання особистості засобами шкільної хімічної освіти.
 4. Бурім О. В. Формування громадянина-патріота в умовах сучасної школи.
 5. Буряк О. О. Екологізація навчально-виховного процесу як один із напрямів патріотичного виховання в сучасній школі.
 6. Васильєва Ю. Ф. Національно-патріотичне виховання молодших школярів у системі початкової освіти: досвід, пошуки, перспективи.
 7. Головченко А. О., Тарануха Н. І. Навчання дітей української мови засобами народознавства.
 8. Демчук С. В. Оновлений зміст національно-патріотичного виховання щодо формування громадянської свідомості особистості в освітньому закладі.
 9. Журавльова Н. М. Ефективні засоби національно-патріотичного виховання дітей і молоді в контексті педагогіки співробітництва.
 10. Зиза М. М. Громадсько активна школа як модель розвитку сучасного інноваційного закладу.
 11. Ізюмська Т. О. Реалізація завдань громадянської освіти та громадянського виховання в сучасному освітньому середовищі.
 12. Єлфімова О. І. Національно-патріотичне виховання дітей у закладах дошкільної освіти.
 13. Калько І. В. Сучасні підходи до виховання соціально значущих якостей особистості.
 14. Кечик О. О. Національно-патріотичне виховання на уроках іноземної мови.
 15. Кондратенко О. В. Принципи демократичного громадянства та патріотизму у навчально-виховному процесі.
 16. Кузьміна О. ВСистема роботи КНВК «Школа — дитячий садок» з формування особистості дитини засобами національно-патріотичного виховання. 
 17. Лазарєва С. В. Національно-патріотичне виховання особистості як стратегічне завдання загальної середньої освіти.
 18. Ларіонова Н. Б. Зміст національно-патріотичного виховання молодших школярів.
 19. Лисенко Н. І. Громадянська компетентність як основа патріотичного виховання молоді.
 20. Мальований М. М., Макаренко Т. М., Попович Я. М. Національно-патріотичне виховання учнівської молоді: досвід та пошуки.
 21. Михайлова Л. М. Патріотизм як моральна якість: проблеми формування.
 22. Нагибіна Ж. П. Інноваційні підходи до громадянського становлення особистості.
 23. Олійник І. І. Національно-патріотичне виховання дітей в початковій школі.
 24. Пагава О. В. Психолого-педагогічне проектування розвитку свідомості особистості як складова патріотичного виховання.
 25. Проніна О. В. Патріотизм як невід'ємна складова духовно-морального виховання особистості.
 26. Пищик Д. А. Ефективні засоби національно-патріотичного виховання дітей і молоді в контексті педагогіки співробітництва.
 27. Проценко З. А. Патріотичне виховання на основі Християнського віровчення у взаємодії з українською православною церквою Київського патріархату.
 28. Савонова Г. І. Культурологічний аспект патріотичного виховання учнівської молоді.
 29. Смага О. Л. Роль шкільної психологічної служби у формуванні життєвої компетентності та становленні свідомих громадян сучасної України
 30. Саранов С. В. Національно-патріотичне виховання особистості та розвиток громадянського суспільства в Європі: історичні й соціокультурні аспекти.
 31. Святополк С. В. Національно-патріотичне виховання дітей та молоді: пошуковий та дослідницький аспекти.
 32. Тарасенко О. В., Хмельницька О. ППартнерство як стратегічний ресурс інноваційного розвитку сучасного позашкільного навчального закладу.
 33. Уманська Т. О. Соціальне партнерство в проекті неформальної освіти «відкривай україну» (із досвіду роботи Кремінської школи-гімназії Кремінської районної ради луганської області).
 34. Устименко О. І. Психологічний супровід національно-патріотичного виховання дітей у рамках наступності ДНЗ та школи.
 35. Чумак О. ІНаціонально-патріотичне виховання учнів на уроках географії та в позаурочний час: практичний досвід.
 36. Хорошевська С. Г. Краєзнавчий підхід – основа національно-патріотичного виховання на уроках природничого циклу.
 37. Хортіва О. В. Використання змістовних ліній мовного компоненту для вирішення проблем національно-патріотичного виховання учнів на уроках англійської мови в сучасній українській школі.
 38. Щербак О. М. Національно-патріотичне виховання педагогів в умовах суспільних змін.