2018 рік

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 17-р «Про додаткові заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2018 році»

2017 рік

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 588 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»

2016 рік

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»

Розпорядження КМУ від 23 березня 2016 р. № 219-р «Про схвалення Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року “Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України»

Постанова Кабінету Міністрів «Про внесення змін до Положення про освітній округ» від 20 січня 2016 року

2015 рік

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 № 1187

Постанова КМУ № 1109 від 23 грудня 2015 року «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння»

Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України» від 9 грудня 2015 р. № 1045

2012 рік

Постанова КМУ від 1 серпня 2012 р. № 706 «Про затвердження Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року»

2011 рік

Постанова КМУ від 23 листопада 2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»

Постанова КМУ №462 від 20.04.11 року «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»

2002 рік

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»

 

2018 рік

Наказ МОН України від 15.01.2018 № 36 «Про затвердження Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти»

Наказ МОН України від 15.01.2018 № 34 «Про деякі організаційні питання щодо підготовки педагогічних працівників для роботи в умовах Нової української школи»

2017 рік

Наказ МОН України від 08.08.2017 року № 1127 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року»

Наказ МОН України від 13.07.2017 № 1028 «Про проведення всеукраїнського експерименту на базі загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ МОН України від 13.07.2017 № 1021 «Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи в загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня»

Наказ МОН України від 03.07.2017 року № 948 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України»

Наказ МОН України від 13.06.2017 № 841 «Про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки, інформатики, інформаційних технологій у 2017/2018 навчальному році»

Наказ МОН України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ МОН України від 01.06.2017 № 784 «Про затвердження Додаткових заходів щодо формування мовних компетентностей учнів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин на 2017-2021 роки»

Наказ МОН України від 13.03.2017 № 369 «Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах»

2016 рік

Наказ МОН від 30.12.2016 №1699 «Про затвердження складу екcпертів для здійснення експертизи електронних версій кожного проекту підручника, поданого на конкурсний відбір проектів підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ МОН України від 28.03.2016 № 369 «Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах»

Наказ МОН від 24.03.2016 № 324 «Про розширення бази для проведения дослідно- експериментальної роботи «Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності у навчально-виховний процес навчальних закладів» на 2012 -2019 роки»

Наказ МОН від 2.02.2016 №70 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти у 2016 році»

Наказ МОН України від 22.01.2016 № 46 «Щодо упровадження основ соціальної і фінансової освіти дітей дошкільного віку»

Наказ МОН України від 19.01.2016 № 34 «Про документи про підвищення кваліфікації»

2015 рік

Наказ МОН № 1239 від 26.11.15 року «Про проведення навчання, підвищення кваліфікації та перевірки знань посадових осіб з питань безпеки життєдіяльності»

Наказ МОН України від 16.09.2015 № 940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році»

Наказ МОН № 768 від 16.07.15 р. «Про національно-патріотичне виховання в системі освіти»

Наказ МОН України від 29.05.2015 № 584 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-3-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ МОН України від 29.05.2015 № 585 «Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»

Наказ МОН України від 22.05.2015_№ 1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ МОН України від  20.05.15_№ _1/9-249 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році»

Наказ Міністерства освіти і науки України від від 08.04.2015 р. № 408 «Про затвердження Положення про наукові профільні школи учнівської молоді»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015 р. № 412 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу в 1-4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 р. № 306 «Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»

Наказ МОН України від 10.03.2015 № 269 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.02.15 р. № 100 «Про розвантаження навчальних програм для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 р. № 67 «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.01.15 р. № 47 «Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.01.15 р. № 5 «Про затвердження інструктивно-методичних матеріалів для загальноосвітніх навчальних закладів»

2014 рік

 

Наказ МОН України № 1495 від 22.12.2014 «Про затвердження змін до навчальних програм для 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ МОН № 648 від 27.05.14 р. «Щодо припинення практики створення та вимагання від дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів документації та звітності, не передбаченої законодавством України»

2013 рік

Наказ МОН № 1222 від 21.08.13 року зі змінами, внесеними згідно з наказом МОН № 1009 від 19 серпня 2016 року «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»

 

2018 рік

Лист МОН України від 14.02.2018 № 1/9-96 «Щодо Типового положення про філію закладу освіти»

Лист МОН України від 01.02.2018 № 1/9-73 «Щодо деяких організаційних питань з підготовки педагогічних працівників на сайті студії онлайн-освіти EdEra»

2017 рік

Лист МОН України від 13.10.2017 № 1/9-554 «Щодо нагальних питань упровадження Закону України «Про освіту»

Лист МОН України № 1/9-436 від 09.08.2017 р. «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році» та додаток до листа

Лист МОН України від 28.07.2017 року № 1/9-414 «Про забезпеченість психологічної служби системи освіти тапріоритетні напрями діяльності у 2017/2018 навчальному році»

Лист МОН України від 20.07.2017 року № 21.1/10.1510 «Про використання навчально-методичних посібників з розвитку стресостійкості в дітей»

Лист МОН України від 12.07.2017 № 1/9-385 «Про навчальні плани та організацію навчально-реабілітаційного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році»

Лист МОН від 13.06.2017 № 1/9-322 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році»

Лист МОН № 1/9-315 від 07.06.17 року «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»

Лист МОН України №1/9-288 від 23.05.2017 року «Щодо безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу на час літніх канікул»

Лист МОН України №1/9-149 від 13.03.2017 року «Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році». Ознайомитись з орієнтовними вимогами до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2016/2017 навчальному році

Лист МОН України від 10.01.2017 № 1/9-2 «Про сучасні підходи до навчально-виховного процесу учнів з особливими освітніми потребами»

2016 рік

Лист МОН від 17.08.2016 №1/9-434 «Про переліки навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»

Лист МОН України від 20.07.2016 №1/9-383 «Про забезпечення навчальних закладів практичними психологами і соціальними педагогами та організацію у 2016-2017 н. р. належного психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу»

Лист МОН України від 20.07.2016 №1/9-385 «Про проведення 1 вересня 2016 року Першого року»

Лист МОН № 1/9-296 від 09.06.2016 року «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»

2015 рік

Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-633 від 30.12.15 року «Про формування органів управління освітою»

Лист МОН № 1/9-387 від 13.08.15 р. «Про Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році»

Лист МОНУ від 24 липня 2015 року №1/9-354 «Про тематику Першого уроку в 2015/2016 навчальному році»

Лист Міністерства освіти і науки України від 26.06.2015 р. № 1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році»

Додаток до листа Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році 

Лист Міністерства освіти і науки України від 22.05.15 р. №1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»

Лист Міністерства освіти і науки України від 29.04.15 р. №1/9-221 «Щодо надання роз’яснення»

2014 рік

Лист Міністерства освіти і науки України від 18.04.2014 р.  1/9-209 «Щодо використання робочих зошитів у початковій школі»

Лист Міністерства освіти і науки України від 02.04.15 р. №1/9-169 «Про порядок комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»

Лист МОН № 1/9-164 від 31.03.15 р. «Щодо проходження державної підсумкової атестації для жителів тимчасово окупованих територій»

Лист Міністерства освіти і науки України від 17.02.15 р. №1/9-78 «Про організацію Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») в навчальних закладах»

Лист Міністерства освіти і науки України від 14.02.15 р. №1/9-71 «Щодо роз’яснення порядку приймання дітей до першого класу»

Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-630 від 05.12.14 р. «Про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя»

Лист Міністерства освіти і науки України від 27.11.14 р. № 1/9-614 «Про методичні рекомендації з патріотичного виховання»

Лист МОН № 1/9-586 від 11.11.14 р. «Щодо здійснення вчителем науково-дослідницької діяльності та пошукової роботи» 

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Перейдіть за посиланням: 
http://bit.ly/1GYmcn7

 

ОСВІТА ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Дошкільна освіта
Загальна середня освіта

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Перейдіть за посиланням: 
http://bit.ly/1WU7Pli

 

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Перейдіть за посиланням: 
http://bit.ly/1GYmcn7

ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА

Перейдіть за посиланням: http://bit.ly/1MDlsUO

 

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Перейдіть за посиланням:
http://bit.ly/1QxBv8h

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА

Перейдіть за посиланням: http://bit.ly/1NN2o7l

 

УЧНІВСЬКІ ОЛІМПІАДИ ТА КОНКУРСИ

Перейдіть за посиланням:
http://bit.ly/1iWU2go

ВИЩА ОСВІТА

Перейдіть за посиланням: http://bit.ly/1MZ0528

 

БЕЗПЕКА В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Перейдіть за посиланням: 
http://bit.ly/1MZ0mCm

ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ


Базовий компонент дошкільної освіти України
Загальна середня освіта

 

КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ

Перейдіть за посиланням: 
http://bit.ly/1NsZxMu

 

Дочірні категорії