Відповідно до плану роботи Луганського ОІППО 22 червня 2018 року відбулося засідання вченої ради Луганського ОІППО, на якому була заслухана й обговорена доповідь Світлани Босенко, завідувача Марківського методичного кабінету Луганської області. Учена рада констатує, що спільна діяльність інституту та методичного кабінету щодо професійного розвитку педагогічних працівників здійснюється відповідно до Галузевої концепції розвитку неперервної педагогічної освіти (наказ МОН України від 14.08.2013 № 1176), Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр) (наказ МОН України від 12.08.2008 № 1119) і моделі діяльності Марківського районного методичного кабінету, спрямованої на створення умов для безперервного професійного розвитку педагогічних кадрів та науково-методичне забезпечення реалізації Державних освітніх стандартів.

Головною метою діяльності Марківського районного методкабінету є науково-методичне забезпечення системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, організація науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників. Наразі одним з пріоритетних напрямів діяльності методичного кабінету є інтенсифікація управління процесом підготовки вчителів до роботи в Новій українській школі. Особлива увага насамперед приділяється підготовці вчителів, які будуть навчати учнів 1-х класів у 2018–2019 н. р.

Свою роботу районний методичний кабінет коригує відповідно до плану роботи ЛОІППО, що забезпечує розвиток цілісної системи безперервного професійного розвитку педагогічних кадрів і створює атмосферу партнерства. Важливим аспектом цієї співпраці є численні проведені за звітний період спільні заходи:

  1. Проходження курсів підвищення кваліфікації. У 2017 році навчанням на курсах підвищення кваліфікації були охоплені 64 педагогічних працівники (очна форма – 5, дистанційна – 10, заочна – 22). Станом на 01.06.18 р. за очною формою – 1, заочною – 2, дистанційною – 3.
  2. Проведення та участь у різноманітних заходах: обласні науково-методичні та практичні семінари, конференції, вебінари, тренінги, форуми, інструктивно-методичні наради тощо: «Методичний консалтинг готовності вчителя до роботи в Новій українській школі» (31.05.2017 р.), «Особливості формування соціально-комунікативних умінь у старших дошкільнят засобами театралізації» (19.04.2018 р.), «Особливості викладання інтегрованого курсу «Культура добросусідства» (19.04.2018 р.), «Інноваційні форми в проведенні батьківських зборів» (17.11.2017 р.), «Саморозвиток особистості педагога як умова креативної самореалізації, професійного розвитку майбутнього керівника» (15.02.2018 р.), «Інноваційна діяльність навчального закладу – ресурс забезпечення якості освіти в умовах становлення Нової української школи» (11.05.2018 р.), «Соціально-фінансова освіта дітей дошкільного віку як складова загальнолюдської культури» (12.12.2017 р.), «Український віночок. Луганщина» (12–16.02.2018 р.), «Інтеграція як освітня стратегія модернізації дошкільної та початкової освіти» (16.04.2018 р.) тощо.
  3. Участь у проектах професійного розвитку, які були організовані на базі ЛОІППО: «Дослідно-експериментальна робота в закладі освіти як умова та засіб розвитку професіоналізму педагога» (лютий – березень 2018 р.), «Фасилітація як ефективний інструмент управління соціальними групами» (лютий – березень 2018 р.).
  4. Участь у дослідно-експериментальній роботі. Інститут разом з районним методичним кабінетом координує дослідно-експериментальну роботу комунального дошкільного навчального закладу ясел-садка № 1 «Теремок» смт. Марківка.
  5. Співпраця з громадськими організаціями та фондами. За активної допомоги ЛОІППО налагоджена співпраця з Представництвом дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), громадською організацією «Дитячий фонд здоров’я через освіту», Британською радою.
  6. Результати роботи та досягнення: 17 учнівських перемог на обласному рівні та участь в усеукраїнських олімпіадах; участь 35 педагогів за звітний період у конкурсі «Учитель року» (2 вчителі стали фіналістами обласного туру); 2 педагоги – дипломанти Міжнародного конкурсу для вчителів ЗНЗ України та освітніх установ української діаспори «Українознавчі пріоритети навчально-виховного процесу»; за останні три роки 11 освітніх закладів району стали учасниками міжнародних виставок, мають нагороди.

Активна співпраця районного методичного кабінету з ЛОІППО в здійсненні науково-методичного супроводу є необхідним і важливим підґрунтям для досягнення очікуваних результатів. Водночас взаємодія інституту та районного методичного кабінету має вибудовуватись більш активно в напрямі підготовки педагогів до реалізації Концепції Нової української школи, запровадження ІКТ в управлінську й педагогічну діяльність, участі в освітніх проектах, насамперед з власної ініціативи, засіданнях обласних творчих груп тощо.

Доповідь та презентація Світлани Босенко додаються.