Відповідно до плану роботи Луганського ОІППО 10 жовтня 2018 року відбулося засідання вченої ради Луганського ОІППО, на якому була заслухана й обговорена доповідь Олексія Леонова, завідувача Новоайдарського районного методичного кабінету Новоайдарської районної ради Луганської області. Спільна діяльність інституту та методичного кабінету щодо професійного розвитку педагогічних працівників здійснюється відповідно до Галузевої концепції розвитку неперервної педагогічної освіти (наказ МОН України від 14.08.2013 № 1176), Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр) (наказ МОН України від 12.08.2008 № 1119) і моделі діяльності Новоайдарського районного методичного кабінету, спрямованої на створення умов для безперервного професійного розвитку педагогічних кадрів та науково-методичне забезпечення реалізації Концепції «Нова українська школа».

      Новоайдарський районний методичний кабінет (завідувач і 4 методисти) здійснює науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти району, підвищення кваліфікації педагогічних працівників і сприяє розвитку творчої ініціативи педагогів у міжатестаційний період.

     Свою роботу районний методичний кабінет коригує відповідно до плану роботи ЛОІППО, що забезпечує розвиток цілісної системи безперервного професійного розвитку педагогічних кадрів і створює атмосферу партнерства. Важливим аспектом цієї співпраці є значна кількість проведених спільних заходів за звітний період:

  1. Проходження курсів підвищення кваліфікації. За звітний період навчанням на КПК охоплено 85 педагогічних працівників (очна форма – 21, дистанційна – 12, заочна – 52).
  2. Участь у проектах професійного розвитку, які були організовані на базі ЛОІППО (узяли участь 5 педагогічних працівників району): «Попередження торгівлі людьми» (лютий 2018 року), «Шкільна бібліотека як осередок формування в учнів медіаграмотності» (березень 2018 року), «Реалізація наскрізної змістовної лінії «підприємливість та фінансова грамотність» (березень 2018 року), «Створення навчальних проектів засобами Скретч та Lazarus» (червень 2018 року) тощо.
  3. Участь в обласних конференціях, форумах, науково-методичних та практичних семінарах, вебінарах, тренінгах, інструктивно-методичних нарадах тощо: «Оновлення змісту й практики навчання фізики» (січень 2018 року), «Реформування шкільної географічної освіти: завдання та перспективи» (січень 2018 року), «Методика використання гри в навчально-виховному процесі. 100 років Української революції» (лютий 2018 року), «Педагогіка партнерства як новий формат освітнього процесу» (м. Попасна, лютий 2018 року), «Від ідеї освітнього проекту «На крилах успіху» – до його реалізації» (березень 2018 року), «Науково-методичний супровід діяльності соціального педагога в закладах освіти» (березень 2018 року), «Заклади освіти Луганської області на шляху до реформування» (березень 2018 року), «Формування мовленнєвої компетентності особистості на уроках української мови та літератури як однієї з наскрізних ліній Нової української школи» (квітень 2018 року), «Захист учасників навчального процесу в разі виникнення надзвичайних ситуацій» (квітень 2018 року), «Партнерська взаємодія в рамках наступності дошкільної та початкової ланки освіти» (м. Лисичанськ, квітень 2018) тощо.
  4. Участь у дослідно-експериментальній роботі. Інститут разом з районним методичним кабінетом координує дослідно-експериментальну роботу всеукраїнського рівня «Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику» (Опорний навчальний заклад Новоайдарська школа-гімназія).
  5. Співпраця з основними стейкголдерами. За активної допомоги ЛОІППО налагоджена співпраця з Представництвом дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), громадською організацією «Дитячий фонд здоров’я через освіту», Фонд «Terre des Hommes».
  6. Співпраця в проведенні тренінгів для вчителів початкової школи та заступників директорів з навчально-виховної роботи (з лютого 2018 р. – по червень 2018 р. – 45 педагогічних працівників пройшли навчання).

       Активна співпраця районного методичного кабінету з ЛОІППО в здійсненні науково-методичного супроводу є необхідним і важливим підґрунтям для досягнення очікуваних результатів. Водночас взаємодія інституту та районного методичного кабінету має вибудовуватись більш активно в напрямі підготовки педагогів до реалізації Концепції Нової української школи, запровадження ІКТ в управлінську й педагогічну діяльність, участі в освітніх проектах, насамперед за власної ініціативи, засіданнях обласних творчих груп тощо.

Доповідь та презентація Олексія Леонова додаються.