«Інноваційні підходи до управління позашкільним навчальним закладом» – тема семінару-тренінгу для директорів позашкільних навчальних закладів Луганської області, проведеного 14 лютого 2017 року в м. Сєвєродонецьку.

Розпочала семінар методист кафедри управління освітою Луганського ОІППО Тетяна Ізюмська, яка привітала учасників та наголосила на необхідності використання інноваційного підходу до розвитку позашкільної освіти в регіоні.

Провідний науковий співробітник лабораторії позашкільної освіти НАПН України, кандидат педагогічних наук Ольга Просіна продовжила розмову на зазначену тему. У ході роботи вона зупинилась на таких актуальних питаннях, як: особливості роботи позашкільних навчальних закладів в умовах суспільно-політичних викликів; створення інноваційного освітнього простору та управління навчально-виховним процесом у позашкільному навчальному закладі; реалізація ідей педагогіки партнерства в навчально-виховному процесі.

Робота семінару-тренінгу відзначилась використанням різноманітних форм: активна лекція, інтерактивні вправи, круглий стіл.

Результатом жвавої дискусії став наступний висновок: інновації – це значущі й системні новоутворення, які виникають на основі різноманітних ініціатив і нововведень, що стають перспективними для еволюції позашкільної освіти й позитивно впливають на її розвиток. Першочергове завдання полягає у формуванні нового рівня мислення, що поєднує в собі творчий потенціал, соціальну та професійну мобільність, руйнування консервативних поглядів, щоб вони відповідали вимогам і потребам часу; сприянні розробленню нових підходів до заохочення учасників інноваційних процесів; стимулюванні обміну досвідом щодо шляхів розвитку й пропаганди інновацій на різних рівнях.

Для реалізації даного завдання була створена творча група в складі 11 педагогічних працівників - директорів позашкільних навчальних закладів Луганської області.

Захід значно розширив і сформував розуміння сутності сучасних інноваційних підходів до управління позашкільним навчальним закладом, стану позашкільної освіти в регіоні, сприяв партнерству різних освітніх структур задля забезпечення якісно нового її формату.

З презентаційними та відеоматеріалами можна ознайомитись за посиланнями:

Інноваційні підходи в управлінні ПНЗ

Українська мова, як фактор безпеки

Гімн України в Авдєєвці