Молоді вчителі української мови і літератури, завершивши навчання у вищому навчальному закладі та здобувши професію й фахові знання високого рівня, відчувають (відповідно до проведеного опитування) значні труднощі в перші роки професійного становлення, отже потребують методичного супроводу на всіх рівнях науково-методичної роботи.

 

Згідно з планом роботи Луганського ОІППО 19 квітня 2017 року в рамках проекту професійного розвитку «Розвиток методичної компетентності молодих учителів української мови і літератури як складової їхньої професійної компетентності» був проведений науково-практичний семінар «Урок - основна форма навчання». Керівники проекту – Колодяжна Валентина Єгорівна й Савенкова Ольга Валеріївна, методисти Луганського ОІППО.

Учасники семінару розглянули психолого-педагогічні основи організації навчальної діяльності сучасних учнів на уроці української мови та літератури з урахуванням їхніх вікових особливостей та рівня навчальних досягнень. Під час семінару керівники проекту особливу увагу приділили практичній спрямованості уроків української мови та літератури на забезпечення грамотності учнів і розвиток у них потреби самовдосконалення в україномовному письмовому й усному спілкуванні.

Участь молодих учителів у проекті сприятиме становленню їхньої методичної компетентності як учителів-філологів, що в комплексі забезпечуватиме розвиток їхньої професійної компетентності та дозволить в основному подолати труднощі періоду входження в професію.

Наступна зустріч учасників проекту відбудеться в травні 2017 року.