З нагоди Дня науки та згідно з планом роботи Луганського ОІППО 18 травня 2017 року відбулась обласна науково-практична конференція для педагогічних працівників ЗНЗ, шкіл-інтернатів та професійно-технічних навчальних закладів «Соціалізація підлітків у соціальних мережах: ресурси й ризики», присвячена питанням психологічної профілактики та корекції підліткового кібербулінгу.

У сучасному суспільстві Інтернет – величезний інформаційний банк, основи використання якого дуже багатогранні. Уявити сучасну людину без мобільного телефону, комп’ютера, ноутбука або планшета неможливо. Такі гаджети дають можливість спілкуватись з друзями, родичами, колегами по роботі, завантажувати музику, обмінюватись миттєвими повідомленнями, грати в онлайн-ігри тощо. Однак поряд із цим виникають і проблеми. Останнім часом людство непокоїть кібербулінг, агресія у віртуальному середовищі. Це явище є особливо поширеним серед дітей підліткового віку. Тож, першочерговим постає питання збереження їхнього психо-фізичного здоров’я через пошук ефективних технологій, спрямованих на психологічну профілактику та корекцію. На теоретичному аналізі вищезазначених проблем і зосередила свою увагу завідувач кафедри педагогіки та психології Луганського ОІППО, кандидат психологічних наук Оксана Пагава.

З цією ж метою на секціях, що працювали в рамках заходу, були представлені сучасні психолого-педагогічні технології корекції та профілактики підліткового кібербулінгу. Так, керівник секції «Діти та гаджети» Олег Перепелиця досить чітко «накреслив» присутнім можливість успішної життєдіяльності сучасної людини взагалі, а дитини зокрема. Тренер проаналізував історію виникнення гаджетів, звернув увагу педагогів на особливості реакції на них окремих поколінь людей та, що є найважливішим, на необхідність екології інформаційного суспільста, вироблення певного медіаімунітету. 

Кризовий та сімейний психолог, психотерапевт Наталія Борисова на секції «Соціальні мережі та суїцидальні ризики» ділилась значним досвідом роботи з розв’язання досить делікатної проблеми. Вона вчила педагогів, яким чином треба залучати до співпраці з психологом дитину, що має суїцидальні наміри, та її родину, як говорити з нею, поводитись, як правильно надати першу психологічну допомогу тощо. Значна роль відводилась питанню емоційної підтримки жертви з боку батьків. Під час роботи фахівець продемонструвала педагогам роботу з метафоричними асоціативними картами, які вважаютья унікальним інструментом у дослідженні асоціацій та образів психічної діяльності людини на сучасному етапі психологічної науки та практики.

Цікавою виявилася робота секції Олени Станкєвич «Протистояння маніпуляції через управління емоційними реакціями». Практичний психолог звернула увагу аудиторії на напрями психокорекції підліткового кібербулінгу. На думку тренера, психологічна корекція емоційних порушень у підлітків – це добре організована система психологічних упливів. В основному вона спрямована на пом’якшення емоційного дискомфорту, підвищення активності й самостійності, усунення вторинних особистісних реакцій, обумовлених емоційними порушеннями. Саме тому фахівець запрoпoнувала викoристoвувати в цiлях кoрекцiї агресивнoї пoведiнки підлітків заняття з психoгiмнастики, етюди та iгри, щo мають релаксацiйну спрямoванiсть, iгри та вправи на рoзвитoк усвiдoмлення дiтьми негативних рис характеру тощо.

У підсумок, педагоги Луганщини визначили за необхідне продовжувати роботу в напрямку психопрофілактики та психокорекції кібербулінгу, що й зазначили в резолюції конференції.