З 29 червня по 02 липня 2017 року в рамках ювілейного ХХ Міжнародного фестивалю дитячої творчості «Золотий лелека» (27.06-03.07.2017 р.) на базі дитячого оздоровчого комплексу «Космос» курортної зони с. Рибаківка Березанського району Миколаївської області під егідою Національної академії педагогічних наук України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Інституту педагогіки НАПН України, Департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації, Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Управління освіти Миколаївської міської ради, експериментального загальноосвітнього навчального закладу всеукраїнського рівня Миколаївської спеціалізованої школи «Академія дитячої творчості» I-III ступенів, Миколаївського муніципального академічного коледжу та Благодійного фонду Октая Алієва відбулась робота «Академії педагогічної творчості» за темою «Педагогічна творчість як джерело освітніх інновацій і професійного саморозвитку вчителя в умовах реформаційних змін».

«Академія педагогічної творчості» – науково-педагогічний проект, метою якого є актуалізація професійного досвіду й сприяння розвитку професійних й особистісних компетентностей освітян, поширення серед педагогів інноваційних ідей і науково-практичних напрацювань, надання рекомендацій щодо неперервного професійного самовдосконалення під час становлення Нової української школи.

Цього року робота АПТ стала справжньою подією для освітян України. Модератори – провідні науковці й професіонали освітянської галузі України, Польщі, Канади, США й Казахстану – познайомили слухачів з різноманітними тенденціями й підходами до розвитку освіти у світовому вимірі. Бажання стати слухачами АПТ виявили представники Миколаївської, Одеської, Львівської, Сумської, Черкаської, Чернівецької, Луганської, Донецької, Рівненської, Київської областей. Окрім професійного й особистісного спілкування, набуття нових знань, слухачам була надана можливість додатково отримати сертифікат від Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України про участь у роботі науково-методичної студії «Інформаційно-аналітична компетентність педагога – шлях до професійного успіху».

Під час урочистого відкриття роботи школи слухачів привітали Тарас Кремінь, народний депутат України, голова підкомітету з питань освіти комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти, кандидат філологічних наук; Григорій Чапкіс, народний артист України, професор КНУКіМ та університету імені  Бориса Грінченка, танцмейстер Віденських балів, Кавалер ордена Святого Станислава, Президент Міжнародної асоціації авторських шкіл Чапкіса в Україні, Італії, США, член Національної спілки хореографів України, людина ІІІ тисячоліття, володар золотих медалей «Мистецький Олімп», «Золотий фонд нації»; Ганна Матвєєва, генеральний директор Міжнародного фестивалю дитячої творчості «Золотий лелека», директор Миколаївської спеціалізованої школи «Академія дитячої творчості», кандидат педагогічних наук, та Ярослава Стемковська, керівник науково-педагогічного проекту Міжнародна школа «Академія педагогічної творчості», кандидат педагогічних наук.

Перший день роботи був ознаменований виступом Олени Михайленко-Блейон, асоційованого дослідника лабораторії освітньої інформатики (EILAB) Університету Онтаріо Інституту Технологій (UOIT), лідера проекту «Трансформуюче онлайн-навчання в Україні», кандидат економічних наук (Онтаріо, Канада), та Тода Блейона, дослідника EILABUOIT, фахівця зі стародавньої історії та філософії, інноваційних навчальних моделей і технологій, міжнародного освітнього консультанта, президента компанії VistasCanadaEdu (Онтаріо, Канада), які репрезентували розроблені ними «Навчальні моделі свободи». Основний наголос був зроблений на свободі та самостійності мислення, культурологічній самоідентифікації особистості, партнерстві в навчанні. Дослідники радо ділились надбаннями й відповідали на питання слухачів. Продовжив виступи іноземних модераторів James FISHON (Фішон Джеймз Грегорі, США), спеціаліст Корпусу Миру з молодіжного розвитку, який представив роботу Корпусу Миру в Україні, познайомив слухачів зі специфікою «Проектної діяльності Корпусу Миру в Україні».

Логічним продовженням першого дня став виступ Ірини Хміль, координатора українсько-естонського проекту «Сталий розвиток: демократія для верств населення. Кризовий менеджмент через активне навчання та екологічну компетентність», директора Львівської СШ «Надія», викладача кафедри корекційної педагогіки та психології ЛНУ імені Івана Франка «Сталий розвиток та кризовий менеджмент через активне навчання та екологічну компетентність», та Лідії Голосової, модератора українсько-естонського проекту «Сталий розвиток: демократія для верств населення. Кризовий менеджмент через активне навчання та екологічну компетентність», учителя географії, екології та природознавства ЛСШ «Надія» «Формування екологічної компетентності учнів в умовах сучасної української освіти», які не тільки репрезентували проект, а й переконали слухачів у необхідності формування свідомого ставлення до питань енергозбереження, як у дітей, так і в дорослих. Демонстраційні сесії та тренінгові вправи сприяли мотивуванню педагогів до участі в проектній діяльності як інструменту розвитку конкурентноспроможності на ринку освітніх послуг.

Можливість оволодіння новітніми технологіями освіти надала Людмила Масол, експерт ЮНЕСКО з художньої освіти в Україні, кандидат педагогічних наук, яка продемонструвала можливість використання «Коуч-технології як інструменту особистісного розвитку й саморозвитку». У рамках зазначеної сесії були розглянуті можливості фасилітативного підходу в навчальних практиках.

Актуальному питанню розвитку й саморозвитку сучасного педагога був присвячений виступ Олени Гайдамаки, старшого наукового співробітника ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України, кандидата педагогічних наук, «Розвиток творчого потенціалу особистості засобами мистецтва». Ураховуючи той факт, що робота школи здійснювалась у рамках Міжнародного фестивалю дитячої творчості «Золотий лелека» репрезентований виступ мав неоціненне значення для слухачів.

Третій день роботи школи розпочався з тих питань, без яких є неможливим будь-який рух уперед. Доктор психологічних наук, професор кафедри авіаційної психології Національного авіаційного університету Любов Помиткіна у виступі «Урахування власної життєвої позиції в роботі освітянина» наголосила на актуальності особистісного розвитку педагога, на гармонійному поєднанні особистісного й професійного життя, на готовності вибудовувати власну життєву позицію відповідно до вимог сьогодення. Складно передати ступінь зацікавленості слухачів під час виступу Едуарда Помиткіна, доктора психологічних наук, професора, директора Психологічного консультативно-тренінгового центру, завідувача відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України «Розвиток ціннісно-смислової сфери особистості на різних вікових етапах». Маючи власну життєву філософію й переймаючись питаннями духовного розвитку особистості модератор збагатив педагогів знаннями про особливості внутрішньоособистісного розвитку, допоміг усвідомити, що знаючи психологічні механізми розвитку з’являється можливість передбачувати й координувати розвиток ціннісно-смислової сфери людини відповідно до вікових етапів розвитку.

Також, у рамках роботи АПТ проходила Науково-методична студія «Інформаційно-аналітична компетентність педагога – шлях до професійного успіху» під керівництвом Оксани Дубініної, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Слухачі отримали унікальну можливість опанувати сучасними інструментами роботи з ІКТ.

По завершенню роботи Міжнародної школи відбувся круглий стіл «Підбиття підсумків роботи Міжнародної школи «Академія педагогічної творчості», під час якого учасники прослухали відеозвернення Михайла Жука, завідувача кафедри соціально-гуманітарної освіти Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат філософських наук, доцента, який пропагує ідеї випереджальної освіти, підтримує Канадських розробників та захоплюється діяльністю Миколаївської спеціалізованої школи «Академія дитячої творчості». Слухачі ділилися враженнями, висловлювали побажання, отримували відповіді організаторів даного науково-педагогічного проекту щодо подальшого розвитку його потужності.