Відповідно до плану роботи Луганського ОІППО 31 жовтня 2017 року відбувся обласний форум «Інноваційна діяльність навчальних закладів Луганської області – ресурс забезпечення якості освіти», на якому був репрезентований інноваційний досвід навчальних закладів - партнерів інституту, нагороджені переможці та учасники Девʼятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті – 2017» (м. Київ).

У роботі форуму взяли участь науковці, викладачі та методисти кафедр інституту, завідувачі методичних кабінетів (центрів), керівники та педагоги навчальних закладів, учасники Девʼятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті – 2017».

Привітав учасників форуму проректор з навчальної роботи Луганського ОІППО, кандидат історичних наук, доцент Анатолій Данильєв, який репрезентував інноваційний досвід Луганського ОІППО та навчальних закладів - партнерів інституту на Девʼятій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті – 2017».

Проректор з наукової роботи ЛОІППО, кандидат педагогічних наук, доцент Ольга Касьянова та гості форуму провели церемонію нагородження переможців та учасників Девʼятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті – 2017»:

‒ Золота медаль ‒ Луганський ОІППО; Рубіжанська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 3 Рубіжанської міської ради Луганської області; комунальний заклад «Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 7 «Іскорка» Лисичанської міської ради Луганської області; комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 14 «Білочка» Сєвєродонецької міської ради Луганської області; комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 10 Сєвєродонецької міської ради Луганської області; Кремінська школа-гімназія Кремінської районної ради Луганської області; Старобільська гімназія Старобільської районної ради Луганської області та комунальний заклад «Лисичанська спеціалізована школа І–ІІІ ступенів № 8 Лисичанської міської ради Луганської області».

‒ Срібна медаль ‒ Попаснянська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 21 Попаснянської районної ради Луганської області; комунальний дошкільний навчальний заклад № 12 «Малюк» (комбінованого типу) Сєвєродонецької міської ради Луганської області.

Переможці форуму познайомили присутніх з інноваційним досвідом своїх закладів. Після репрезентаційної частини учасники форуму традиційно продовжили роботу на студіях:

 • «Нова педагогічна позиція вчителя в освітньому просторі» для завідувачів та методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів) (керівники секції: Ольга Касьянова, проректор з наукової роботи Луганського ОІППО, кандидат педагогічних наук, доцент; Віта Байдик, старший викладач кафедри педагогіки та психології Луганського ОІППО, завідувач обласного навчально-методичного центру психологічної служби системи освіти, кандидат психологічних наук).

Реформа освіти вимагає переорієнтації навчально-методичної роботи на пошук та розробку інноваційних шляхів розвитку всіх ланок і складових системи освіти, формування в освітньому середовищі справді нового педагогічного мислення на всіх рівнях педагогічної діяльності. Тому керівники студії ставили за мету познайомити учасників з основами інтерактивного навчання дорослих і підготувати до самостійного проектування інноваційних технологій на основі андрагогічної моделі навчання.

   

Під час роботи секції розглядались питання формування та розвитку фінансової грамотності в молодого покоління; важливості неперервного навчання фінансовій грамотності, починаючи з дошкільного віку та протягом усього навчання. Доповідачі акцентували увагу на актуальності та важливості формування в молоді фінансової грамотності, ділились творчими доробками за цією темою, демонстрували способи використання потенціалу природничо-математичних дисциплін задля реалізації наскрізної змістовної лінії навчальних програм «підприємливість та фінансова грамотність», ділились досвідом роботи щодо впровадження фінансової грамотності серед дітей дошкільного віку, а також показали на практиці досвід роботи викладання курсу «Фінансова грамотність» у старшій та молодшій школі. Приємним видалось нагородження керівників команд турніру юних знавців курсу «Фінансова грамотність», які зайняли призові місця.

   

Робота студії передбачала обмін досвідом та майстер-класи. Доповідачі розкрили сутність та особливості формування морально-духовних ціннісних орієнтацій особистості в сучасних українських реаліях; обговорили використання потужного виховного потенціалу кіномистецтва та музейної педагогіки для формування у дітей загальнолюдських цінностей, моральної свідомості та поведінки. Під час майстер-класів педагоги виготовили «Вітальну листівку» до Дня Матері та створили мандалу сімейної гармонії та духовного розвитку.

   
 • «Школа і родина: педагогіка партнерства та співробітництва в умовах змін» для методистів районних (міських) кабінетів (центрів), які відповідають за початкову освіту (керівники секції: Оксана Пагава, завідувач кафедри педагогіки та психології Луганського ОІППО, кандидат психологічних наук; Наталія Стрельцова, методист кафедри педагогіки та психології Луганського ОІППО).

Формування партнерських стосунків між учасниками навчально-виховного процесу передбачає активне включення в педагогічну систему нового суб’єкта - батьків. В основі цілісної взаємодії знаходиться ідея нарощування професійної компетентності педагогів та педагогічної культури батьків. Обговоренню вищезазначених питань і була присвячена робота студії. У ході роботи була висвітлена сутність та принципи педагогіки партнерства в контексті Нової української школи, психологічної готовності учасників навчально-виховного процесу до її реалізації, розглянуті інтерактивні форми роботи з батьками, представлені інноваційні методики проведення батьківських зборів.

   
 • «Інновації в навчанні іноземних мов в умовах реформування освітнього простору» для керівників районних (міських) методичних об’єднань учителів іноземної мови, методистів з іноземних мов методичних кабінетів (центрів) (Ірина Хайло, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання Луганського ОІППО; Ольга Тарасова, методист кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання Луганського ОІППО).

Робота студії пройшла у творчій дружній атмосфері. Учителі дізнались про нові технології і форми роботи у викладання іноземних мов. Цікавими для присутніх стали виступи про використання відеороликів на уроках, уведення до мовного середовища. Активне обговорення викликало питання впровадження технології Storytelling.

   

Учасники форуму наголосили на важливості створення умов для інноваційної діяльності навчальних закладів у регіоні та визначили за потрібне:

 • забезпечити вдосконалення змісту та структури науково-методичної роботи з педагогічними кадрами відповідно до положень Концепції «Нова українська школа»;
 • активізувати роботу щодо впровадження інноваційних підходів до побудови науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в межах об’єднаних територіальних громад на засадах компетентнісного підходу;
 • здійснити організацію та проведення педагогічних заходів (семінарів, тренінгів, круглих столів тощо) психологічного спрямування з метою підвищення якості управлінської діяльності в умовах становлення Нової української школи;
 • активізувати роботу щодо вивчення та узагальнення передового українського досвіду педагогічної практики партнерства задля його інтегрування в систему освіти Луганщини;
 • активізувати діяльність педагогів щодо використання ефективних технологій, форм виховної роботи на засадах партнерської співпраці з батьківською та суспільною громадськістю;
 • зосередити зусилля на створенні умов для самореалізації та вдосконалення особистості педагога з метою досягнення акмеологічного рівня його професіоналізму;
 • упроваджувати сучасні педагогічні технології щодо формування в дітей та учнівської молоді морально-духовних цінностей, свідомого морального вибору й поведінки;
 • забезпечити якісний безперервний професійний розвиток учителів іноземних мов у системі післядипломної педагогічної освіти відповідно до напрямів Нової української школи;
 • розширити сферу використання іноземних мов через діяльність Євроклубів у регіоні та міжнародне співробітництво;
 • продовжити дослідно-експериментальну роботу всеукраїнського рівня щодо впровадження курсу «Фінансова грамотність» у навчально-виховний процес закладів освіти Луганської області;
 • забезпечити організацію та проведення обласних етапів конкурсів, олімпіад та інших заходів, спрямованих на підвищення рівня зацікавленості учнів до вивчення курсу «Фінансова грамотність».

Більше фото можна отримати за посиланням...