30 листопада 2017 року в Луганському ОІППО відбулась Усеукраїнська науково-практична конференція з проблем національно-патріотичного виховання «Актуальні проблеми психолого-педагогічного проектування процесу національно-патріотичного виховання дітей і молоді», яка поводилась відповідно до плану роботи ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України, Консорціуму закладів післядипломної освіти, Українського відкритого університету післядипломної освіти, Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації, Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на виконання завдань Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді та Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді 2016-2020 роки.

Мета конференції: об’єднати зусилля вчених та практиків різних регіонів навколо проблеми патріотичного виховання дітей і молоді; визначення нових підходів формування громадянського ставлення до соціально-політичних процесів, що відбуваються в Україні; окреслити психолого-педагогічні основи проектування розвитку особистості, здатної бути відповідальною за долю свого народу і своєї країни.

Участь у конференції взяли науково-педагогічні та педагогічні працівники обласних інститутів післядипломної освіти та закладів вищої освіти, працівники районних (міських) методичних кабінетів (центрів), керівники й педагоги різних освітніх ланок, працівники психологічної служби системи освіти.

Конференцією були передбачені очні та заочні заходи. У заочних заходах взяли участь 35 осіб м. Києва, Запорізької, Донецької та Луганської областей, до очних заходів долучились близько 120 осіб. Тези та презентації учасників розміщені на сайті ЛОІППО за посиланням http://loippo.edu.ua/konferentsiya/511-useukrainska-konferentsiia-z-natsionalno-patriotychnoho-vykhovannia/2317-tezi-ta-prezentatsiji. За кількістю надісланих заявок щодо участі в конференції можна констатувати велику активність освітян, їхню громадянську позицію, зацікавленість у вирішенні завдань патріотичного виховання дітей і молоді.

Конференція розпочалась роботою секцій, на яких було репрезентовано досвід педагогічних працівників щодо психолого-педагогічного проектування процесу національно-патріотичного виховання:

 • «Психолого-педагогічне проектування військово-патріотичного виховання української молоді» (керівники - Оксана Пагава, завідувач кафедри педагогіки та психології Луганського ОІППО, кандидат психологічних наук; Олексій Сіроштан, заступник військового комісара Луганського обласного військового комісаріату). Учасники конференції акцентували увагу на питаннях технології проектування, що ефективно впливає на виховання справжнього громадянина своєї держави, розвиток навичок громадянської поведінки, що в подальшому визначить життєвий успіх. На думку учасників секції успішне його розв’язання можливе завдяки оволодінню цінностями громадянського суспільства, що здатні віддзеркалюватись у внутрішній структурі особистості, впливаючи на підвищення рівня громадянської свідомості, відновлення патріотичних почуттів, формування толерантності, посилення громадянської активності, розбудову взаємин.
 • «Формування громадянської свідомості в навчально-виховному процесі» (керівники - Ірина Хайло, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання Луганського ОІППО, методист; Сергій Саранов, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання Луганського ОІППО, кандидат історичних наук). Учителі української мови та літератури, історії, керівники методичних об’єднань учителів соціально-гуманітарних дисциплін зосередили увагу на актуальних питаннях національно-патріотичного виховання дітей та молоді. У виступах доповідачі зазначали, що формування громадянської свідомості в навчально-виховному процесі - це комплексна, системна й цілеспрямована діяльність органів державної влади, громадських організацій, сім’ї, освітніх закладів, інших соціальних інститутів щодо формування в молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського й конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України.
 • «Взаємодія державних, освітніх, культурних і громадських організацій та родини щодо виховання патріота-громадянина» (керівники Лариса Михайлова, завідувач кафедри управління освітою Луганського ОІППО, кандидат педагогічних наук, доцент; Ірина Чумак, методист кафедри управління освітою Луганського ОІППО).  Керівники органів управління освітою об’єднаних територіальних громад міст та сільської місцевості Луганщини та громадсько активних шкіл обговорили шляхи організації взаємодії закладу освіти з державними та недержавними установами; напрями та форми взаємодії, найбільш ефективні в сучасних реаліях; функції громадського об’єднання, що утворюється в межах закладу освіти; підґрунтя мотивування педагогів, батьків, громадськості, представників державних установ до співпраці. Учасники секції окреслили основні проблеми: відсутність чіткого механізму й конкретики стосовно дій керівників освіти й представників державних і недержавних установ щодо організації взаємодії; усвідомлення представниками батьківської спільноти своєї участі в розвитку освітнього закладу здебільшого як фінансового спонсора; соціальна пасивність певної частини педагогів, батьків, представників державних і недержавних установ щодо налагодження взаємодії (зневіра в реформі, орієнтація на власні інтереси тощо). За результатами роботи секції висловлені пропозиції продовжувати шукати найбільш ефективні шляхи налагодження продуктивних зв’язків між освітніми, державними й недержавними установами; здійснювати обмін досвідом такої взаємодії через семінари, конференції, Інтернет-ресурси, друковані видання; науковцям проаналізувати досягнення з цього питання й розробити загальну структурно-функціональну модель державно-громадського управління загальноосвітнім закладом для інтенсифікації цього процесу.
 • «Психологічний супровід національно-патріотичного виховання» (керівники - Наталія Ларіонова, доцент кафедри педагогіки та психології Луганського ОІППО, кандидат педагогічних наук, доцент, Наталія Чумак, методист кафедри педагогіки та психології Луганського ОІППО). Учасники конференції поділились досвідом роботи; запропонували свої ідеї щодо психологічного супроводу національно-патріотичного виховання дітей у рамках наступності ДНЗ та школи; познайомили колег із забезпеченням наступності між дошкільним і шкільним підрозділами навчально-виховного комплексу в реалізації завдань Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Робота секції була насиченою та цікавою. Кожен із доповідачів надхненно та завзято працює в напрямку національно-патріотичного виховання у своїх закладах як дошкільної, так і початкової ланки освіти/
 • «Ефективні засоби формування патріотизму як особистісної та суспільної цінності» (керівники - Ольга Кечик, старший викладач кафедри природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання Луганського ОІППО, кандидат педагогічних наук; Любов Бондар, методист кафедри природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання Луганського ОІППО). Робота секції була спрямована на висвітлення актуальних питань реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді засобами предметів природничо-математичного циклу.

Виступи учасників секції мали практичну спрямованість. У своїх доповідях вони акцентували увагу на пошуковому й дослідницькому аспектах національно-патріотичного виховання дітей та молоді, краєзнавчому підході як основі національно-патріотичного виховання на уроках природничого циклу; висвітлювали сучасні підходи та методи в національно-патріотичному вихованні під час викладання фізики та інформатики тощо.

За результатами роботи секції були прийняті такі пропозиції: використовувати освітній потенціал природничо-математичних дисциплін для виховання в учнівської молоді національної свідомості; популяризувати внесок українських учених у скарбницю світової науки з метою виховання в учнів почуття національної гордості; посилювати українознавчий аспект дисциплін природничо-математичного циклу шляхом використання краєзнавчого матеріалу; застосовувати дослідницькі проекти українознавчої спрямованості як інструмент компетентнісно-діяльнісного підходу до вивчення природничо-математичних дисциплін.

Після закінчення роботи секцій учасники зібрались для підведення підсумків конференції та обміну враженнями. До освітян звернулась проректор з наукової роботи Луганського ОІППО Ольга Касьянова, кандидат педагогічних наук, доцент, яка зазначила, що реформування освітньої галузі, зокрема загальної середньої освіти, передбачає виконання надзвичайно важливого завдання - виховання патріота-громадянина, який у повсякденному житті приносить користь суспільству, а у випадку загрози національній безпеці готовий стати на захист. «Цьогорічна Всеукраїнська науково-практична конференція, на жаль, проходить в умовах уже тривалого військового конфлікту на сході, і наша з вами мета - об’єднання зусиль учених та практиків різних регіонів навколо проблеми патріотичного виховання дітей і молоді», - зауважила Ольга Касьянова.

До учасників звернулась начальник відділу дошкільної та загальної середньої освіти Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації Наталія Сагіна, яка відзначила значну активність педагогічних працівників області у вирішенні завдань національно-патріотичного виховання дітей і молоді, вказала, що виховання патріотичної молоді залежить саме від свідомої позиції педагогів, їхнього емоційно-почуттєвого ставлення до Батьківщини.

Завідувач кафедри історії, суспільно-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Олександр Кондратенко звернув увагу учасників конференції на впровадження демократичних принципів у роботу закладів освіти, адже через демократичний підхід відбувається формування в особистості громадянської позиції.

Представивши напрацювання та окресливши перспективи подальшої роботи, учасники всеукраїнської конференції визначили за доцільне:

 • активізувати партнерську взаємодію між дітьми, педагогами, родиною у вихованні громадян-патріотів, створити об’єднання з метою поліпшення умов для розвитку та виховання молодого покоління;
 • здійснювати подальшу співпрацю з громадськими, міжнародними, волонтерськими організаціями для підвищення ефективності національно-патріотичного виховання в закладах освіти;
 • організовувати й проводити конференції, семінари, круглі столи, тренінги для педагогічних працівників з метою обміну досвідом і пошуку інноваційних підходів із питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді;
 • посилювати українознавчий аспект дисциплін природничо-математичного циклу шляхом використання краєзнавчого матеріалу;
 • застосовувати дослідницькі проекти українознавчоїспрямованості як інструменткомпетентнісно-діяльнісного підходу до вивчення природничо-математичних дисциплін;
 • створювати на базі освітянських закладів експериментальні майданчики для опрацювання інновацій національно-патріотичного виховання;
 • здійснювати науково-дослідницьку та просвітницьку роботу з відновлення історичної пам’яті про державницькі традиції України з проведенням фотовиставок, організацією музейних експозицій, проведенням дискусій, круглих столів тощо.

З програмою конференції та резолюцією можна ознайомитись за посиланням...