21 грудня 2017 року в рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» відбулась обласна науково-практична конференція «Розвиток громадянських компетентностей у сучасній освітній практиці» для керівників та вчителів закладів загальної середньої освіти.

Основною метою конференції стала підтримка сталого розвитку громадянського суспільства за допомогою поширення знань про освіту для демократичного громадянства та освіту з прав людини (ОДГ/ОПЛ).

Відкрив конференцію координатор проекту Анатолій Данильєв, проректор Луганського ОІППО, кандидат історичних наук, доцент, який доповів про підсумки упровадження проекту DOCCU в Луганській області та окреслив нові шляхи переходу від демократії як системи до демократії як культури.

 

 

У роботі конференції взяв участь майстер-тренер проекту Микола Журба, професор кафедри управління освітою Луганського ОІППО, доктор філософських наук, який виступив з доповіддю «Демократичне врядування та особливості побудови динамічної структури стосунків з основними стейкхолдерами освітнього простору (польський досвід)».

Подальшу роботу продовжили керівники та вчителі закладів освіти Луганської області: Людмила Свергунова, Марина Устенко, Ольга Кобиляцька, Наталія Пєтухова, Ірина Решетняк, Ірина Власенко, Лариса Смоколіна та інші, які поділились досвідом упровадження проекту DOCCU у своїх навчальних закладах.

Учасники заходу обговорили та репрезентували стратегію подальшої реалізації проекту в Луганській області, визначили пріоритетні напрями та перспективи впровадження демократичної освіти, а також ухвалили резолюцію конференції:

– активізувати партнерську взаємодію між учасниками освітнього процесу у вихованні громадян;

– здійснювати розвиток громадянських компетентностей засобами швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» для підвищення ефективності громадянського виховання в закладах освіти;

– організовувати й проводити конференції, семінари, круглі столи, тренінги для педагогічних працівників з метою обміну досвідом і пошуку інноваційних підходів з питань громадянського виховання дітей та молоді;

– зміцнювати партнерські зв’язки закладів освіти з органами місцевого самоврядування;

– застосовувати дослідницькі проекти правознавчої спрямованості як інструмент компетентнісно-діяльнісного підходу до вивчення ОДГ/ОПЛ;

– розширити базу опорних освітніх закладів для опрацювання інновацій громадянського виховання;

– залучати дітей і молодь до громадського руху через систему правового, морального та патріотичного виховання в закладах освіти;

– удосконалювати науково-методичний супровід закладів освіти з формування в молодого покоління громадянських почуттів;

– висвітлювати кращий освітянський досвід з питань громадянського виховання дітей і молоді в періодичних виданнях та на Інтернет-ресурсах.

Робота конференції була динамічною та продуктивною.

Матеріали конференції можна переглянути за посиланням.