23-24 лютого 2018 року на Луганщині відбулась Перша настановча очна сесія для II групи вчителів початкових класів, директорів та заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти. Під час навчання педагоги отримали вичерпну інформацію про суть реформи Нової української школи.

Навчання відбувалося шляхом проведення  інтерактивних лекцій, тематичних дискусій, практичних занять, рольових ігор тощо. В результаті роботи учасники розглянули сучасні тенденції розвитку освіти, нові професійні ролі, завдання й виклики, що стоять перед ними в контексті змін початкової школи, а також компоненти концепції Нової української школи. У процесі роботи розвинули вміння організовувати педагогічну діяльність на компетентнісних засадах (прогнозування, проектування, оцінювання тощо).

У ході виконання проективних і творчих завдань педагоги обговорювали питання особливостей розвитку дітей 6-7-річного віку, їх психічних та пізнавальних процесів; опанували практичні аспекти впровадження принципів дитиноцентризму, педагогіки партнерства, компетентнісного, особистісно зорієнтованого та діяльнісного підходів.

У ході тренінгових занять учасники дійшли висновку, що одним із найвагоміших чинників успішного здійснення освітніх реформ є професійна компетентність педагога.

Педагогічні працівники відзначили практичність, дієвість, динамічність проведення тренінгів. По завершенні роботи учасники поділилися своїми відкриттями, враженнями та думками від зустрічі й обговорили питання підготовки до ІІ сесії, яка запланована на березень-квітень 2018 року.

Зустріч у рамках першої очної сесії пройшла в атмосфері співпраці й педагогічної творчості.