Відповідно до плану роботи Луганського ОІППО 26 лютого 2018 року розпочав роботу проект професійного розвитку «Дослідно-експериментальна робота в закладі освіти як умова та засіб розвитку професіоналізму педагога» для керівників та заступників керівників експериментальних закладів освіти (для керівників та заступників керівників закладів освіти, які збираються розпочати дослідно-експериментальну роботу).

Учасниками першого модуля в рамках проекту професійного розвитку «Дослідно-експериментальна робота в закладі освіти як умова та засіб розвитку професіоналізму педагога» стали освітяни з міст Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного, Новоайдарського, Марківського, Біловодського, Старобільського районів, Чмирівської ОТГ.

З учасниками проекту працювали: Лариса Михайлова, завідувач кафедри управління освітою,  кандидат педагогічних наук, доцент та Валентина Мартинова, методист кафедри управління освітою Луганського ОІППО.

Проекти професійного розвитку педагогів – це спеціально сконструйоване розвиваюче професійне середовище, яке спрямовано на створення системи безперервної освіти в міжкурсовий період.

Необхідність постійного професійного розвитку керівників і педагогів освітніх закладів обумовлюється сучасними швидкоплинними змінами в системі виробництва, в соціокультурній та політичній сферах життя нашої країни і світу загалом. Педагоги не можуть залишатись осторонь цих змін, адже саме їм належить виховувати особистість, яка житиме в нових умовах.

Вміння бачити проблеми, аналізувати, визначати головні, шукати найбільш ефективні шляхи їх вирішення вимагає від керівника та педагогічного колективу професійного розвитку нових компетентностей: методологічної, інноваційної, організаційної на основі формування критичного й дивергентного мислення.

Допомогти керівникам і педагогам закладів освіти сформувати установку на постійний саморозвиток, на подолання шаблонів і стереотипів через залучення їх до експериментально-дослідної роботи є одним із головних завдань проекту професійного розвитку.

Дослідно-експериментальна діяльність є важливим підґрунтям для  педагогічних інновацій, яких сьогодні вимагає Нова українська школа.

Метою проекту професійного розвитку є: формування в слухачів уміння використовувати науковий інструментарій для планування, підготовки і проведення дослідно-експериментальної роботи в освітньому закладі.

Завдання проекту професійного розвитку:

  • ознайомити слухачів з методологічними засадами дослідно-експериментальної роботи;
  • надати знань щодо вирішення проблеми мотивування педагогів до наукового пошуку;
  • сформувати в вміння використовувати набуті знання в практичній науково-дослідній діяльності.

На першому модулі «Методологічні засади дослідно-експериментальної роботи. Оформлення заявки» учасники проекту ознайомилися з методологією наукового дослідження: визначення проблеми, об’єкта, предмета, мети, завдань науково-дослідної роботи, методів (теоретичні, емпіричні). Практичні заняття відбулися за темами «Формування вмінь застосування методологічної бази дослідження для оформлення заявки», «Оформлення заявки на проведення дослідно-експериментальної роботи в закладі освіти».